Zelfstandigenaftrek

In de supermarkten zijn de chocoladeletters inmiddels gearriveerd, hoewel de Sint nog ver van de kade is, is dit toch de eerste aankondiging dat de Goedheiligman inmiddels zijn voorbereidingen aan het treffen is om koers te zetten naar ons land.
Als je er vroeg genoeg bij bent kun je van de nu nog ruim verkrijgbare letters het woord “zelfstandigenaftrek” bij elkaar verzamelen. Dat zijn zes pure letters, zes melk letters, zes witte letters en één met hazelnoot.
Onze regering is, op het moment van het schrijven van deze column, druk doende om koers te bepalen. De plannen worden op Prinsjesdag gepresenteerd.

Net als de Sint, kwam onze regering ook al met de aankondiging over de zelfstandigenaftrek.Net als de chocoladeletters steeds minder verkrijgbaar zullen zijn zal ook de zelfstandigenaftrek langzaam verdwijnen.
Zoals de “letters” nu op tafel liggen wil men de zelfstandigenaftrek in 10 jaar afbouwen tot maximaal € 5.000.

Zelfstandigenaftrek bestaat al vanaf 1983 en is een extra aftrekmogelijkheid voor ondernemers.Deze aftrekmogelijkheid was oorspronkelijk bedoeld om kleine zelfstandigen te beschermen tegen omzetschommelingen, de hoogte van het bedrag was destijds ook gekoppeld aan het omzetniveau van de ondernemer.
Hoe minder omzet, hoe meer aftrek.

In het begin van deze eeuw is het variabele bedrag omgezet in een vast bedrag van € 7.280. Men denkt dat door het geleidelijk verminderen en mogelijk zelfs afschaffen van de zelfstandigenaftrek, het aantal ZZP-ers zal verminderen.
De zelfstandigenaftrek is er echter niet alleen voor ZZP-ers, maar voor iedere ondernemer die ten minste 1.225 uren per jaar werkzaam is voor haar of zijn onderneming.

De ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting bij elkaar opgeteld leveren ondernemers aardig wat voordeel op, nu echter de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd is het wellicht raadzaam om te bezien of u toch niet beter vanuit een besloten vennootschap kunt opereren.
U kunt tot 30 september van dit jaar nog besluiten om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari toch te ondernemen vanuit een besloten vennootschap.

Uiteraard zijn wij u graag van dienst om met u samen te bezien of u nog onderneemt in de juiste rechtsvorm.

A. van der Maarel AA