Coronavirus update 4 : Steunmaatregelen, de laatste stand van zaken voor het MKB (26 maart 2020)

26 maart 2020: Op 17 maart 2020 informeerden wij u over de steunmaatregelen van de overheid. Welke regelingen zijn inmiddels opengesteld voor MKB’ers en ZZP’ers? Wat kunt u nu al doen?  Vivan geeft de laatste stand van zaken. 

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud voor NOW is nog niet operationeel.Wel is duidelijk dat de regeling uitgevoerd gaat worden door het UWV. Volgens recente berichtgeving van de Kamer van Koophandel is voor de aanvraag straks geen e-Herkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Om een beroep te kunnen doen op de regeling is het van het grootste belang dat u loonaangifte blijft doen. Het UWV heeft namelijk de gegevens uit de loonaangifte nodig voor toepassing van de NOW. Aanvragen van de NOW doet u volgens de meest recente berichtgeving van de Kamer van Koophandel met uw loonheffingsnummer. Zodra van de regeling gebruikt kan worden gemaakt, komen wij vanzelfsprekend met een update. 

2. ZZP: Extra ondersteuning (Tozo)
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is geopend. De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die tijdelijk financieel in de knel zitten. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waar de betreffende zelfstandige onder valt.
Voor Dronten, Urk en de Noordoostpolder:
https://www.zelfstandigenloketflevoland.nl/overig/intakeformulier

Voor Kampen, Zwolle:
https://www.rbzzwolle.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zzpers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden een, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald.
Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De lening geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz, maar wordt sneller behandeld en verstrekt.  Loopt u vast met uw aanvraag, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder van Vivan.

3. Uitstel van betaling Belasting en banken

Belasting
Zoals eerder gemeld, kunnen getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-,vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
Voordat uitstel van betaling kan worden aangevraagd, is het wel noodzakelijk dat eerst een aanslag is opgelegd. Een voorbeeld: u krijgt via de salarisverwerker het bericht dat u uiterlijk op 31 maart 2020 de loonheffing moet betalen. Betaalt u op 31 maart 2020 niet, dan wordt op een later moment een naheffingsaanslag opgelegd. Op basis van die nog te ontvangen naheffingsaanslag kan dan uitstel van betaling worden aangevraagd. Ontvangt u te zijner tijd deze naheffingsaanslag, neemt u dan altijd contact op uw relatiebeheerder bij Vivan. Wij kunnen dan de uitstel van betaling regelen.

Voor rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen) geldt ook dat tijdig (twee weken, nadat de betaaltermijn is verstreken) een melding betalingsonmacht voor de loon- en omzetbelasting bij de belastingdienst moet worden gedaan ter voorkoming van de bestuurdersaansprakelijkheid.   

Banken
Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen per direct een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen.
Zie voor meer informatie onze nieuwsbrief van 19 maart 2020: https://vivan.nl/coronavirus-update-uitstel-van-betaling-voor-het-mkb-banken-en-belastingdienst/

4. Uitstel van betaling pensioen
Dient u op korte termijn pensioenpremie te betalen voor uw medewerkers, dan kan het mogelijk zijn dat daarvoor eveneens uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Veel pensioenuitvoerders zijn coulant. Voor de detailhandel geldt bijvoorbeeld dat de termijn premiebetaling van 14 dagen naar zestig dagen gaat. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw (bedrijfstak)pensioenfonds. Bezoek dan de website van uw pensioenuitvoerder of neemt contact op met uw salarisverwerker bij Vivan.
Voor rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen) geldt ook dat tijdig (twee weken, nadat de betaaltermijn is verstreken)  een melding betalingsonmacht voor afdracht pensioenpremie bij  het pensioenfonds moet worden gedaan ter voorkoming van de bestuurdersaansprakelijkheid.

5. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Op dit moment is de regeling nog niet operationeel.
Vivan bericht u nader wanneer de regeling wordt opengesteld.

6. Noodloket
Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift van € 4.000 voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Inmiddels is bekend dat regeling door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland wordt uitgevoerd. Deze regeling is nog niet operationeel. Meer informatie is te vinden op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

7. Voorlopige aanslag
Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Daardoor gaat u meteen minder belasting betalen. Dit is nog steeds één van de acties die u direct als ondernemer kunt instellen. Neem contact op met uw relatiebeheerder bij Vivan. 

De genoemde maatregelen en toepassingen betreffen de stand van zaken van donderdag 26 maart 2020

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!