Archief

  collapsArch options:
  Array
  (
    [title] => Archief
    [noTitle] => 
    [inExcludeCat] => exclude
    [inExcludeCats] => 
    [inExcludeYear] => exclude
    [inExcludeYears] => 
    [showPages] => 
    [sort] => DESC
    [linkToArch] => 1
    [showYearCount] => 1
    [expandCurrentYear] => 1
    [expandMonths] => 1
    [expandYears] => 1
    [expandCurrentMonth] => 1
    [showMonthCount] => 1
    [showPostTitle] => 1
    [expand] => 0
    [showPostDate] => 1
    [debug] => 1
    [postDateFormat] => 
    [postDateAppend] => after
    [accordion] => 1
    [useCookies] => 1
    [post_type] => post
    [taxoncmy] => category
    [postTitleLength] => 30
    [showPostCount] => 1
    [style] => custom
    [archSortOrder] => DESC
    [showPosts] => 
    [customExpand] => 
    [customCollapse] => 
    [taxonomy] => both
    [number] => 2
  )
  POST QUERY:
   SELECT wp_terms.slug, wp_posts.ID,
    wp_posts.post_name, wp_posts.post_title, wp_posts.post_author,
    wp_posts.post_date, YEAR(wp_posts.post_date) AS 'year',
    MONTH(wp_posts.post_date) AS 'month' ,
    wp_posts.post_type
    FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON wp_posts.ID =
    wp_term_relationships.object_id 
  		LEFT JOIN wp_term_taxonomy ON wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id =
  																			wp_term_relationships.term_taxonomy_id
  		LEFT JOIN wp_terms ON wp_terms.term_id = 
  		             wp_term_taxonomy.term_id 
   WHERE post_status='publish' AND wp_posts.post_type='post'  
   GROUP BY wp_posts.ID 
   ORDER BY wp_posts.post_date DESC
  
  POST QUERY RESULTS
  Array
  (
    [0] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27505
        [post_name] => sloopautos-verkocht-onder-margeregeling
        [post_title] => Sloopauto's verkocht onder margeregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [1] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27507
        [post_name] => tijdstip-indiening-verzoek-toepassing-30-regeling
        [post_title] => Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [2] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27509
        [post_name] => wetsvoorstel-implementatie-btw-tarievenrichtlijn
        [post_title] => Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [3] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27511
        [post_name] => beloning-meewerkende-kinderen
        [post_title] => Beloning meewerkende kinderen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [4] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27513
        [post_name] => onderzaai-vanggewas-bij-mais
        [post_title] => Onderzaai vanggewas bij maïs
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [5] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 27493
        [post_name] => ontbrekend-instructieboekje
        [post_title] => Ontbrekend instructieboekje
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [6] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27495
        [post_name] => wijziging-subsidieregeling-stap-budget
        [post_title] => Wijziging subsidieregeling STAP-budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [7] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27497
        [post_name] => verplichte-aanwezigheid-voor-aanvang-dienst
        [post_title] => Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [8] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 27499
        [post_name] => tijdstip-waardering-nalatenschap
        [post_title] => Tijdstip waardering nalatenschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [9] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27501
        [post_name] => startdatum-weiden-bij-verlengde-weidegang-uitgesteld-tot-1-juni
        [post_title] => Startdatum weiden bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [10] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27503
        [post_name] => pilot-mineralenconcentraat-met-twee-jaar-verlengd
        [post_title] => Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [11] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27483
        [post_name] => aanzegging-of-opzegging-arbeidsovereenkomst
        [post_title] => Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [12] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 27485
        [post_name] => toepassing-bedrijfsopvolgingsregeling-na-eerdere-splitsing
        [post_title] => Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [13] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 27487
        [post_name] => teruggaafregeling-bpm
        [post_title] => Teruggaafregeling bpm
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [14] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27489
        [post_name] => opgave-waterschapssloten-in-gecombineerde-opgave-mogelijk
        [post_title] => Opgave waterschapssloten in Gecombineerde opgave mogelijk
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [15] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27491
        [post_name] => europese-commissie-keurt-opkoopregelingen-lbv-goed
        [post_title] => Europese Commissie keurt opkoopregelingen LBV goed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [16] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27413
        [post_name] => mogelijke-verfijningen-overbruggingswet-box-3
        [post_title] => Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [17] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27415
        [post_name] => stap-budget-vervalt-per-1-januari-2024
        [post_title] => STAP-budget vervalt per 1 januari 2024
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [18] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27417
        [post_name] => eisen-aan-nood-en-alarmsystemen-bij-kunstmatige-ventilatie
        [post_title] => Eisen aan nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [19] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27419
        [post_name] => niet-uitgevoerde-eco-activiteiten-tijdig-intrekken
        [post_title] => Niet uitgevoerde eco-activiteiten tijdig intrekken
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [20] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27421
        [post_name] => toelichting-eco-activiteit-groene-braak
        [post_title] => Toelichting eco-activiteit groene braak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [21] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27403
        [post_name] => stimuleringsmaatregel-teelt-vanggewas-op-zand-en-loss
        [post_title] => Stimuleringsmaatregel teelt vanggewas op zand en löss
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [22] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27405
        [post_name] => fiscale-behandeling-meerjarige-lease-fosfaatrechten-met-koopoptie-gewijzigd
        [post_title] => Fiscale behandeling meerjarige lease fosfaatrechten met koopoptie gewijzigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [23] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 27407
        [post_name] => geen-bredere-solidariteitsbijdrage-of-extra-schijf-in-de-vennootschapsbelasting
        [post_title] => Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [24] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27409
        [post_name] => belastingdienst-wacht-nieuwe-arresten-hoge-raad-over-box-3-af
        [post_title] => Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [25] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27411
        [post_name] => bedragen-minimumloon-per-1-juli-2023
        [post_title] => Bedragen minimumloon per 1 juli 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [26] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 27391
        [post_name] => wetsvoorstel-fiscale-verzamelwet-2024
        [post_title] => Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [27] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27393
        [post_name] => verlenging-borgstelling-mkb-kredieten
        [post_title] => Verlenging Borgstelling MKB-kredieten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [28] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27395
        [post_name] => evaluatie-laag-tarief-btw
        [post_title] => Evaluatie laag tarief btw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [29] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27397
        [post_name] => toepassing-loonkostenvoordeel-na-overgang-onderneming
        [post_title] => Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [30] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27399
        [post_name] => maand-uitstel-voor-indienen-gecombineerde-opgave
        [post_title] => Maand uitstel voor indienen Gecombineerde opgave
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [31] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27401
        [post_name] => pachtkamer-wijst-schriftelijke-vastlegging-pachtovereenkomst-af
        [post_title] => Pachtkamer wijst schriftelijke vastlegging pachtovereenkomst af
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [32] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27377
        [post_name] => beantwoording-kamervragen-arbeidskorting
        [post_title] => Beantwoording Kamervragen arbeidskorting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [33] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 27379
        [post_name] => kamervragen-aanmaning-aflossing-belastingschulden
        [post_title] => Kamervragen aanmaning aflossing belastingschulden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [34] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27381
        [post_name] => vergrijpboete-voor-niet-vermelden-inkomen-in-box-3
        [post_title] => Vergrijpboete voor niet vermelden inkomen in box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [35] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27383
        [post_name] => tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-stap-2023
        [post_title] => Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [36] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27385
        [post_name] => dagloonberekening-uitkering-aanvullend-geboorteverlof
        [post_title] => Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [37] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27387
        [post_name] => berekenen-stikstofdepositie-tot-25-km-aanvaardbaar
        [post_title] => Berekenen stikstofdepositie tot 25 km aanvaardbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [38] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27389
        [post_name] => pacht-vereist-persoonlijk-gebruik-door-pachter
        [post_title] => Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [39] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27366
        [post_name] => standpunten-kennisgroepen-belastingdienst-openbaar
        [post_title] => Standpunten kennisgroepen Belastingdienst openbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [40] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27368
        [post_name] => maatregelen-voor-de-arbeidsmarkt-aangekondigd
        [post_title] => Maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [41] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27370
        [post_name] => bezorgers-in-dienstbetrekking
        [post_title] => Bezorgers in dienstbetrekking
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [42] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27372
        [post_name] => tegemoetkoming-hoge-energieprijzen-blokaansluiting
        [post_title] => Tegemoetkoming hoge energieprijzen blokaansluiting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [43] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27374
        [post_name] => didam-arrest-en-de-gevolgen-voor-pachtovereenkomsten
        [post_title] => Didam-arrest en de gevolgen voor pachtovereenkomsten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [44] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27355
        [post_name] => verlaging-voorschotpercentage-tek
        [post_title] => Verlaging voorschotpercentage TEK
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [45] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27357
        [post_name] => wijziging-subsidiemodule-advies-en-ondersteuning-verduurzamingsmaatregelen-mkb
        [post_title] => Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [46] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27359
        [post_name] => afschaffing-lage-inkomensvoordeel-ter-consultatie-gelegd
        [post_title] => Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [47] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27361
        [post_name] => aanscherping-uitstootnormen-fijnstof-uit-pluimveestallen
        [post_title] => Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [48] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27363
        [post_name] => opgeven-fosfaattoestand-percelen-in-gecombineerde-opgave
        [post_title] => Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [49] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27344
        [post_name] => forfaitaire-rendementspercentages-2022
        [post_title] => Forfaitaire rendementspercentages 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [50] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 27346
        [post_name] => internetconsultatie-wijziging-bijzondere-regimes
        [post_title] => Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [51] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27348
        [post_name] => nvwa-verlaagt-handhavingsgrens-vangletsel-pluimvee
        [post_title] => NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [52] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27350
        [post_name] => regelgeving-scheuren-grasland
        [post_title] => Regelgeving scheuren grasland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [53] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27326
        [post_name] => overtollige-liquiditeiten-onderneming
        [post_title] => Overtollige liquiditeiten onderneming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [54] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27328
        [post_name] => keuze-te-laat-gemaakt
        [post_title] => Keuze te laat gemaakt
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [55] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27330
        [post_name] => subsidieregelingen-energie-innovatie-en-verduurzaming
        [post_title] => Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [56] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27331
        [post_name] => openstelling-tek-regeling-op-21-maart
        [post_title] => Openstelling TEK-regeling op 21 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [57] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27333
        [post_name] => verpachter-moet-schade-pachter-vergoeden
        [post_title] => Verpachter moet schade pachter vergoeden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [58] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27314
        [post_name] => besluit-rechtsherstel-gaat-hof-arnhem-leeuwarden-niet-ver-genoeg
        [post_title] => Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [59] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27316
        [post_name] => concurrentiebeding-niet-overtreden-door-dienstverband-bij-buitenlandse-werkgever
        [post_title] => Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [60] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27318
        [post_name] => beantwoording-kamervragen-box-3
        [post_title] => Beantwoording Kamervragen box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [61] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27320
        [post_name] => subsidie-behoud-graslandareaal-derogatiebedrijven
        [post_title] => Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [62] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27322
        [post_name] => wie-kan-glb-subsidies-aanvragen
        [post_title] => Wie kan GLB-subsidies aanvragen?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [63] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27299
        [post_name] => aanvragen-tek-kan-per-21-maart
        [post_title] => Aanvragen TEK kan per 21 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [64] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27301
        [post_name] => internetconsultatie-fiscale-regelingen
        [post_title] => Internetconsultatie fiscale regelingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [65] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27303
        [post_name] => bemestingsplan-verplicht-voor-alle-bedrijven-met-grond
        [post_title] => Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [66] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27305
        [post_name] => aanvraag-derogatie-mogelijk-tot-en-met-7-april
        [post_title] => Aanvraag derogatie mogelijk tot en met 7 april
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [67] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27289
        [post_name] => uitnodiging-zitting-niet-correct-verzonden
        [post_title] => Uitnodiging zitting niet correct verzonden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [68] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27291
        [post_name] => werknemer-is-geen-belanghebbende-bij-besluit-toekenning-compensatie-transitievergoeding
        [post_title] => Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [69] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27293
        [post_name] => hernieuwd-verzoek-30-regeling-terecht-afgewezen
        [post_title] => Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [70] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27295
        [post_name] => maatregel-stimulering-gebruik-organische-stofrijke-meststoffen
        [post_title] => Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [71] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27297
        [post_name] => willekeurige-afschrijving-bedrijfsmiddelen-2023
        [post_title] => Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [72] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27279
        [post_name] => certificeren-van-beleggingen-in-vastgoed
        [post_title] => Certificeren van beleggingen in vastgoed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [73] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27281
        [post_name] => stand-van-zaken-tegemoetkoming-energiekosten
        [post_title] => Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [74] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27283
        [post_name] => kamerbrief-toekomst-box-3
        [post_title] => Kamerbrief toekomst box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [75] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27285
        [post_name] => uitrijden-drijfmest-op-bouwland-vanaf-16-maart
        [post_title] => Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [76] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27287
        [post_name] => verplichte-gewasrotatie-met-rustgewassen-op-zand-en-lossgronden
        [post_title] => Verplichte gewasrotatie met rustgewassen op zand- en lössgronden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [77] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27271
        [post_name] => tegemoetkoming-administratieve-lasten-fiets-van-de-zaak-en-reiskostenvergoeding
        [post_title] => Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [78] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27273
        [post_name] => aanpassing-stap-budget
        [post_title] => Aanpassing STAP-budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [79] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27275
        [post_name] => bufferstroken-in-wetgeving-vastgelegd
        [post_title] => Bufferstroken in wetgeving vastgelegd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [80] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27277
        [post_name] => aanmelden-stikstofdifferentiatie
        [post_title] => Aanmelden stikstofdifferentiatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [81] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27259
        [post_name] => procedure-massaal-bezwaar-plus-box-3-gestart
        [post_title] => Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [82] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27261
        [post_name] => verkorting-periode-loondoorbetaling-bij-ziekte-aow-gerechtigde-werknemers
        [post_title] => Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [83] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27263
        [post_name] => rechtsherstel-box-3-op-basis-van-werkelijk-behaald-rendement
        [post_title] => Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [84] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27265
        [post_name] => maatschap-die-dak-van-woning-verhuurt-is-geen-ondernemer
        [post_title] => Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [85] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27267
        [post_name] => boetes-voor-onjuist-vervoer-schapen-terecht-opgelegd
        [post_title] => Boetes voor onjuist vervoer schapen terecht opgelegd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [86] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27269
        [post_name] => kortere-uitrijdperiode-drijfmest-op-bouwland
        [post_title] => Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [87] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27307
        [post_name] => wetsvoorstel-implementatie-eu-richtlijn-kor
        [post_title] => Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [88] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27309
        [post_name] => belastingrente-vpb-en-bronbelasting
        [post_title] => Belastingrente Vpb en bronbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [89] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27242
        [post_name] => ubo-register-wordt-minder-toegankelijk-door-uitspraak-hof-van-justitie-eu
        [post_title] => UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [90] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27244
        [post_name] => kamervragen-over-registratie-van-hypotheekgegevens
        [post_title] => Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [91] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27246
        [post_name] => belastingrente-verschuldigd-over-vermindering-box-3-heffing
        [post_title] => Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [92] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27248
        [post_name] => eenzijdig-wijzigingsbeding
        [post_title] => Eenzijdig wijzigingsbeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [93] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27250
        [post_name] => derogatie-2023
        [post_title] => Derogatie 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [94] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27252
        [post_name] => geen-uitstel-bufferstroken-en-vanggewassen
        [post_title] => Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [95] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 27232
        [post_name] => willekeurige-afschrijving-bedrijfsmiddelen-2023
        [post_title] => Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [96] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 27234
        [post_name] => schending-unierechtelijk-verdedigingsbeginsel-leidt-tot-vernietiging-naheffing-bpm
        [post_title] => Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [97] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27236
        [post_name] => opgave-van-aan-derden-uitbetaalde-bedragen
        [post_title] => Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [98] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27238
        [post_name] => wijziging-registratie-mesttransporten-per-1-januari-2023
        [post_title] => Wijziging registratie mesttransporten per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [99] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27240
        [post_name] => nieuwe-glb-landschapselementen
        [post_title] => Nieuwe GLB: landschapselementen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [100] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27224
        [post_name] => wetsvoorstel-wet-toekomst-pensioenen-door-de-tweede-kamer
        [post_title] => Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-12 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [101] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27226
        [post_name] => strand-is-geen-sportaccommodatie
        [post_title] => Strand is geen sportaccommodatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-12 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [102] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27228
        [post_name] => vrijstellingsregeling-bovengronds-aanwenden-runderdrijfmest
        [post_title] => Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-12 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [103] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27230
        [post_name] => vanggewas-laten-staan-tot-1-maart
        [post_title] => Vanggewas laten staan tot 1 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-12 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [104] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27207
        [post_name] => tarieven-en-heffingskortingen-2023
        [post_title] => Tarieven en heffingskortingen 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [105] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27209
        [post_name] => wet-excessief-lenen-bij-eigen-vennootschap
        [post_title] => Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [106] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27211
        [post_name] => overbruggingswet-box-3
        [post_title] => Overbruggingswet box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [107] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27213
        [post_name] => extra-investeringsaftrek-voor-milieuvriendelijke-bedrijfsmiddelen
        [post_title] => Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [108] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27215
        [post_name] => extra-investeringsaftrek-voor-energiebesparende-bedrijfsmiddelen
        [post_title] => Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [109] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27217
        [post_name] => gelijkstelling-stikstofexcretie-biologisch-en-gangbaar-gehouden-melkkoeien
        [post_title] => Gelijkstelling stikstofexcretie biologisch en gangbaar gehouden melkkoeien
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [110] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 27177
        [post_name] => alsnog-aanpassing-maximum-uurprijzen-kinderopvang
        [post_title] => Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [111] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27179
        [post_name] => partnerregeling-in-de-overbruggingsperiode-box-3
        [post_title] => Partnerregeling in de overbruggingsperiode box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [112] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27181
        [post_name] => uitwerking-op-hoofdlijnen-tegemoetkoming-energiekosten
        [post_title] => Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [113] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-rechtciviel-recht
        [ID] => 27183
        [post_name] => wettelijke-rente-omhoog-naar-4-in-2023
        [post_title] => Wettelijke rente omhoog naar 4% in 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [114] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27185
        [post_name] => regeling-tegemoetkoming-energiekosten
        [post_title] => Regeling Tegemoetkoming Energiekosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [115] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27187
        [post_name] => opgave-aanvullende-gegevens-welke-gegevens
        [post_title] => Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [116] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27189
        [post_name] => rekenen-met-juiste-gehaltes-in-mestvoorraden
        [post_title] => Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [117] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27191
        [post_name] => vastlegging-gegevens-bij-mestboekhouding-2022
        [post_title] => Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [118] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27161
        [post_name] => regeling-tijdelijk-prijsplafond-energie
        [post_title] => Regeling tijdelijk prijsplafond energie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [119] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27163
        [post_name] => teruggaaf-van-omzetbelasting-bij-vooruitbetalingen-zonnepanelen
        [post_title] => Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [120] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27165
        [post_name] => geen-stap-budget-in-januari-2023
        [post_title] => Geen STAP-budget in januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [121] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 27167
        [post_name] => kabinetsreactie-evaluatie-fiscale-bedrijfsopvolgingsregelingen
        [post_title] => Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [122] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 27169
        [post_name] => kabinetsreactie-beleggingsinstellingen
        [post_title] => Kabinetsreactie beleggingsinstellingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [123] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27171
        [post_name] => wel-bredere-bufferstroken-voor-glb-in-2023
        [post_title] => Wel bredere bufferstroken voor GLB in 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [124] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27173
        [post_name] => investeringsaftrek-optimaliseren
        [post_title] => Investeringsaftrek optimaliseren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [125] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27175
        [post_name] => striktere-voorwaarden-aan-vergunningverlening-emissiearme-stalsystemen
        [post_title] => Striktere voorwaarden aan vergunningverlening emissiearme stalsystemen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [126] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27159
        [post_name] => gebruikelijk-loon-in-2023
        [post_title] => Gebruikelijk loon in 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [127] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27141
        [post_name] => premiepercentages-sociale-verzekeringen-2023
        [post_title] => Premiepercentages sociale verzekeringen 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [128] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27143
        [post_name] => nultarief-groente-en-fruit-per-1-januari-2024
        [post_title] => Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [129] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27145
        [post_name] => wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2023
        [post_title] => Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [130] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 27147
        [post_name] => bedragen-kinderbijslag-2023
        [post_title] => Bedragen kinderbijslag 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [131] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 27149
        [post_name] => vaststellingsloket-now-5-open-tot-en-met-2-juni-2023
        [post_title] => Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [132] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 27151
        [post_name] => bedrijfsopvolgingsregeling-van-toepassing-bij-verhuur-onderneming
        [post_title] => Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [133] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27153
        [post_name] => jaar-uitstel-voor-bufferstroken-en-vanggewassen
        [post_title] => Jaar uitstel voor bufferstroken en vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [134] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27155
        [post_name] => vorming-herinvesteringsreserve-mogelijk-voor-verkoop-onbenutte-fosfaatrechten
        [post_title] => Vorming herinvesteringsreserve mogelijk voor verkoop onbenutte fosfaatrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [135] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27157
        [post_name] => aanvullende-acties-mest-nodig
        [post_title] => Aanvullende acties mest nodig?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [136] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27129
        [post_name] => kvk-verstrekt-voorlopig-geen-informatie-uit-ubo-register
        [post_title] => KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [137] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27131
        [post_name] => wetsvoorstel-wet-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [138] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27133
        [post_name] => aankondiging-aanpassing-regeling-stap-budget
        [post_title] => Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [139] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27135
        [post_name] => kabinet-pakt-opmerkelijke-belastingconstructies-aan
        [post_title] => Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [140] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27137
        [post_name] => voortgang-aanpak-stikstof
        [post_title] => Voortgang aanpak stikstof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [141] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27139
        [post_name] => schadevergoeding-voor-pas-melders-bij-handhaving
        [post_title] => Schadevergoeding voor PAS-melders bij handhaving
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [142] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27119
        [post_name] => toerekening-helft-winstuitdeling-aan-partner
        [post_title] => Toerekening helft winstuitdeling aan partner
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [143] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27121
        [post_name] => geen-berekening-belastingrente-over-periode-dat-geld-bij-belastingdienst-stond
        [post_title] => Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [144] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27123
        [post_name] => bedrag-vrijstelling-thuiswerkvergoeding-2023
        [post_title] => Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [145] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27125
        [post_name] => invoering-nieuwe-wijze-vervoer-mest-per-1-januari-2023
        [post_title] => Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [146] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27127
        [post_name] => ingangsjaar-nieuw-glb-gezien-als-leerperiode
        [post_title] => Ingangsjaar nieuw GLB gezien als leerperiode
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [147] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27107
        [post_name] => aow-leeftijd-in-2028-naar-67-jaar-en-3-maanden
        [post_title] => AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [148] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 27109
        [post_name] => belastingplan-2023-aangenomen-door-tweede-kamer
        [post_title] => Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [149] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27111
        [post_name] => eigenwoningforfait-en-arbeidskorting-2023
        [post_title] => Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [150] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27112
        [post_name] => bijdrageloon-en-premiepercentages-zvw-2023
        [post_title] => Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [151] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27114
        [post_name] => vergoeding-voor-aanleg-nutsleiding-belast
        [post_title] => Vergoeding voor aanleg nutsleiding belast
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [152] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27116
        [post_name] => subsidie-niet-productieve-investeringen-landbouw-en-veenweidegebieden
        [post_title] => Subsidie niet-productieve investeringen landbouw- en veenweidegebieden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [153] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27072
        [post_name] => maakt-gebruik-van-de-investeringsaftrek
        [post_title] => Maakt gebruik van de investeringsaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [154] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27074
        [post_name] => aftrekbeperking-inkomstenbelasting
        [post_title] => Aftrekbeperking inkomstenbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [155] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27076
        [post_name] => voorkom-belastingrente
        [post_title] => Voorkom belastingrente
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [156] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27078
        [post_name] => bijtelling-auto-van-de-zaak
        [post_title] => Bijtelling auto van de zaak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [157] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27080
        [post_name] => benut-de-mogelijkheden-van-de-werkkostenregeling-wkr
        [post_title] => Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [158] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27082
        [post_name] => tarieven-vennootschapsbelasting
        [post_title] => Tarieven vennootschapsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [159] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27084
        [post_name] => aandachtspunten-jaarafsluiting-loonadministratie
        [post_title] => Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [160] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27086
        [post_name] => schenken-van-aandelen
        [post_title] => Schenken van aandelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [161] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27088
        [post_name] => salaris-dga
        [post_title] => Salaris dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [162] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27090
        [post_name] => doe-tijdig-suppletieaangifte
        [post_title] => Doe tijdig suppletieaangifte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [163] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27092
        [post_name] => afdracht-over-privegebruik
        [post_title] => Afdracht over privégebruik
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [164] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27094
        [post_name] => herziening-aftrek-voorbelasting
        [post_title] => Herziening aftrek voorbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [165] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27096
        [post_name] => beperk-belastingheffing-in-box-3
        [post_title] => Beperk belastingheffing in box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [166] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27098
        [post_name] => vraag-middeling-aan-bij-wisselende-inkomens
        [post_title] => Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [167] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27100
        [post_name] => premies-lijfrenteverzekeringen
        [post_title] => Premies lijfrenteverzekeringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [168] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27102
        [post_name] => vermogen-overhevelen-naar-kinderen-en-kleinkinderen
        [post_title] => Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [169] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27104
        [post_name] => giftenaftrek
        [post_title] => Giftenaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [170] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27062
        [post_name] => wanneer-ontstaat-door-verbouwing-een-nieuw-gebouw
        [post_title] => Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [171] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27064
        [post_name] => verzoek-ambtshalve-vermindering-voor-box-3-in-jaren-2017-e-v-niet-nodig
        [post_title] => Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [172] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27066
        [post_name] => tijdelijke-uitzondering-eiwithoudende-diervoeders-voor-biologische-productie
        [post_title] => Tijdelijke uitzondering eiwithoudende diervoeders voor biologische productie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [173] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27068
        [post_name] => ecoregeling-verschillende-punten-en-waardes-per-regio
        [post_title] => Ecoregeling: verschillende punten en waardes per regio
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [174] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27070
        [post_name] => nieuw-glb-vrijstellingen-glmc7-en-8a
        [post_title] => Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [175] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27050
        [post_name] => consultatie-lijst-winterteelten
        [post_title] => Consultatie lijst winterteelten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [176] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27052
        [post_name] => aanmelden-derogatie-uiterlijk-13-december
        [post_title] => Aanmelden derogatie uiterlijk 13 december
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [177] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 27054
        [post_name] => startersvrijstelling-overdrachtsbelasting
        [post_title] => Startersvrijstelling overdrachtsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [178] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27056
        [post_name] => recht-op-betaald-verlof-tijdens-ziekte
        [post_title] => Recht op betaald verlof tijdens ziekte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [179] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 27058
        [post_name] => wetsvoorstel-tijdelijke-solidariteitsbijdrage-fossiele-sector
        [post_title] => Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [180] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27060
        [post_name] => ubo-register-voor-trusts
        [post_title] => UBO-register voor trusts
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [181] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27038
        [post_name] => verzoek-ontbinding-arbeidsovereenkomst-vormde-inmenging-in-vrijheid-van-meningsuiting
        [post_title] => Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [182] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 27040
        [post_name] => vorming-herinvesteringsreserve
        [post_title] => Vorming herinvesteringsreserve
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [183] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 27042
        [post_name] => vierde-nota-van-wijziging-belastingplan-2023
        [post_title] => Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [184] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27044
        [post_name] => rechtbank-rechtsgevolgen-positieve-weigering-gelijk-aan-vergunning
        [post_title] => Rechtbank: rechtsgevolgen positieve weigering gelijk aan vergunning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [185] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27046
        [post_name] => investeringsregeling-pop3-2022-opengesteld-in-december
        [post_title] => Investeringsregeling POP3+ 2022 opengesteld in december
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [186] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27048
        [post_name] => gebruik-ionisatietechnieken-onder-voorwaarden-veilig
        [post_title] => Gebruik ionisatietechnieken onder voorwaarden veilig
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [187] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27028
        [post_name] => tegemoetkoming-energiekosten-voor-energie-intensieve-bedrijven
        [post_title] => Tegemoetkoming energiekosten voor energie-intensieve bedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [188] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27030
        [post_name] => lagere-uitbetaling-betalingsrechten-in-2022
        [post_title] => Lagere uitbetaling betalingsrechten in 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [189] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27032
        [post_name] => tegemoetkoming-energiekosten-voor-het-energie-intensieve-mkb
        [post_title] => Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [190] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 27034
        [post_name] => kamervragen-verlenging-tienjaarstermijn-heffing-erfbelasting-na-emigratie
        [post_title] => Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [191] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27036
        [post_name] => subsidieregeling-overstromingsschade-2021
        [post_title] => Subsidieregeling overstromingsschade 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [192] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27017
        [post_name] => toepassing-eigenwoningregeling-op-niet-gesplitst-pand
        [post_title] => Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [193] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27018
        [post_name] => recht-op-iack-bij-co-ouderschap
        [post_title] => Recht op IACK bij co-ouderschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [194] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 27020
        [post_name] => onderzoek-bedragen-en-waarden-bpm
        [post_title] => Onderzoek bedragen en waarden bpm
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [195] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27022
        [post_name] => door-ontbreken-aanmerkelijk-belang-geen-terbeschikkingstelling-van-vermogen
        [post_title] => Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [196] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27024
        [post_name] => nieuw-glb-tijdslijn
        [post_title] => Nieuw GLB: tijdslijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [197] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27026
        [post_name] => bufferstroken-verplicht-vanaf-2023
        [post_title] => Bufferstroken verplicht vanaf 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [198] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27003
        [post_name] => boete-wegens-niet-doen-van-aangifte
        [post_title] => Boete wegens niet doen van aangifte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [199] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 27005
        [post_name] => verruiming-betaalpauze-betalingsregeling-coronabelastingschuld
        [post_title] => Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [200] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27007
        [post_name] => derogatie-aanvullende-voorwaarden-voor-alle-landbouwbedrijven
        [post_title] => Derogatie: aanvullende voorwaarden voor alle landbouwbedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [201] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27009
        [post_name] => voorwaarden-voor-deelname-aan-derogatie
        [post_title] => Voorwaarden voor deelname aan derogatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [202] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 27011
        [post_name] => nota-van-wijziging-belastingplan-2023
        [post_title] => Nota van wijziging Belastingplan 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [203] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27013
        [post_name] => ondersteuningsregeling-energiekosten-aangekondigd-voor-energie-intensieve-mkb
        [post_title] => Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [204] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27015
        [post_name] => details-prijsplafond-energie-kleinverbruikers
        [post_title] => Details prijsplafond energie kleinverbruikers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [205] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26989
        [post_name] => wetsvoorstel-wet-excessief-lenen-bij-de-eigen-vennootschap
        [post_title] => Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [206] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26991
        [post_name] => kamerbrief-aanvullende-maatregelen-energierekening
        [post_title] => Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [207] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26993
        [post_name] => toelichting-op-niet-bieden-van-rechtsherstel-aan-niet-bezwaarmakers
        [post_title] => Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [208] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26995
        [post_name] => stijging-minimumloon-per-1-januari-2023
        [post_title] => Stijging minimumloon per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [209] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26997
        [post_name] => aanmelden-legalisatie-pas-melding-en-aanvraag-tegemoetkoming
        [post_title] => Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [210] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26999
        [post_name] => aanvragen-ontheffing-afvoer-pluimveemest-in-beperkingsgebieden
        [post_title] => Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [211] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27001
        [post_name] => belastingplan-2023
        [post_title] => Belastingplan 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [212] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26945
        [post_name] => onvoldoende-bescherming-tegen-geuroverlast-veehouderijen
        [post_title] => Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [213] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26947
        [post_name] => graasdierpremie-en-bijvoeren-dieren
        [post_title] => Graasdierpremie en bijvoeren dieren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [214] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26949
        [post_name] => oudedagsreserve-en-zelfstandigenaftrek
        [post_title] => Oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [215] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26951
        [post_name] => middelingsregeling-vervalt
        [post_title] => Middelingsregeling vervalt
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [216] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26953
        [post_name] => verruimingen-werkkostenregeling
        [post_title] => Verruimingen werkkostenregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [217] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26955
        [post_name] => gebruikelijk-loon
        [post_title] => Gebruikelijk loon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [218] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26957
        [post_name] => 30-regeling
        [post_title] => 30%-regeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [219] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26959
        [post_name] => heffingskortingen
        [post_title] => Heffingskortingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [220] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26961
        [post_name] => box-2
        [post_title] => Box 2
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [221] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26963
        [post_name] => tarieven-vennootschapsbelasting
        [post_title] => Tarieven vennootschapsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [222] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26965
        [post_name] => afschaffing-schenkingsvrijstelling-eigen-woning
        [post_title] => Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [223] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26967
        [post_name] => nultarief-zonnepanelen
        [post_title] => Nultarief zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [224] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26969
        [post_name] => autobelastingen-ondernemers
        [post_title] => Autobelastingen ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [225] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26971
        [post_name] => aanpassingen-box-3
        [post_title] => Aanpassingen box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [226] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26973
        [post_name] => verhoging-kindgebonden-budget
        [post_title] => Verhoging kindgebonden budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [227] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 26935
        [post_name] => verlenging-betalingsregeling-coronabelastingschulden-mogelijk
        [post_title] => Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [228] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 26937
        [post_name] => evaluatie-wet-normering-topinkomens-aanleiding-voor-aanpassing-van-de-wet
        [post_title] => Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [229] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26939
        [post_name] => redelijke-termijn-van-behandeling-na-terugwijzing-zaak
        [post_title] => Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [230] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26941
        [post_name] => geen-openstelling-fosfaatbank-in-2023
        [post_title] => Geen openstelling fosfaatbank in 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [231] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26943
        [post_name] => hoge-energieprijzen-terugbetaling-voorschot-sde
        [post_title] => Hoge energieprijzen, terugbetaling voorschot SDE
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [232] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26917
        [post_name] => parkeren-bij-laadpaal
        [post_title] => Parkeren bij laadpaal
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [233] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26919
        [post_name] => nieuw-stelsel-box-3-komt-niet-eerder-dan-in-2026
        [post_title] => Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [234] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 26921
        [post_name] => evaluatie-fiscale-maatregelen-zeevaart
        [post_title] => Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [235] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26923
        [post_name] => derogatie-eindigt-in-2025
        [post_title] => Derogatie eindigt in 2025
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [236] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26925
        [post_name] => handhaving-verzekeringsplicht-landbouwvoertuigen
        [post_title] => Handhaving verzekeringsplicht landbouwvoertuigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [237] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26927
        [post_name] => uitrijden-drijfmest-op-bouwland-tot-15-september
        [post_title] => Uitrijden drijfmest op bouwland tot 15 september
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [238] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26904
        [post_name] => kanttekeningen-bij-evaluatie-bedrijfsopvolgingsregeling
        [post_title] => Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [239] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 26906
        [post_name] => onbelaste-thuiswerkvergoeding-na-indexatie-in-2023-naar-e-213
        [post_title] => Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [240] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 26908
        [post_name] => wettelijke-basis-voor-eherkenning
        [post_title] => Wettelijke basis voor eHerkenning?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [241] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26910
        [post_name] => wijziging-verdeling-gezamenlijke-inkomensbestanddelen-bij-navordering-toegestaan
        [post_title] => Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [242] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26912
        [post_name] => extra-mogelijkheid-aanvragen-voorschot-glb-steun
        [post_title] => Extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-steun
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [243] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26914
        [post_name] => verkeersveiligheid-bij-oogstwerkzaamheden
        [post_title] => Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [244] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26888
        [post_name] => terugvragen-in-2021-betaalde-buitenlandse-btw
        [post_title] => Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [245] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26890
        [post_name] => uitvoering-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Uitvoering rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [246] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26892
        [post_name] => verzoek-vernietiging-opzegging-te-laat
        [post_title] => Verzoek vernietiging opzegging te laat
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [247] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26894
        [post_name] => aanslag-forensenbelasting-te-vroeg-opgelegd
        [post_title] => Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [248] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26896
        [post_name] => investeringen-in-gastenkamers-bb
        [post_title] => Investeringen in gastenkamers B&B
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [249] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26898
        [post_name] => registratie-gebruik-diergeneesmiddelen
        [post_title] => Registratie gebruik diergeneesmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [250] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26900
        [post_name] => nieuw-glb-mogelijk-uitstel-twee-voorwaarden
        [post_title] => Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [251] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26902
        [post_name] => vanggewas-na-mais-op-zand-en-lossgrond
        [post_title] => Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [252] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26876
        [post_name] => subsidiepot-elektrische-auto-voor-2022-is-leeg
        [post_title] => Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [253] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26878
        [post_name] => aanslag-forensenbelasting-vernietigd
        [post_title] => Aanslag forensenbelasting vernietigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [254] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26880
        [post_name] => naheffing-parkeerbelasting-op-basis-dagtarief-vernietigd
        [post_title] => Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [255] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26882
        [post_name] => verjaring-loonvordering
        [post_title] => Verjaring loonvordering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [256] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26884
        [post_name] => mogelijk-aanspraak-verpachter-op-fosfaatrechten-bij-einde-pacht
        [post_title] => Mogelijk aanspraak verpachter op fosfaatrechten bij einde pacht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [257] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26886
        [post_name] => overmacht-glb-subsidies-tijdig-melden
        [post_title] => Overmacht GLB-subsidies tijdig melden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [258] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26868
        [post_name] => verzendtheorie-geldt-niet-voor-indienen-aangifte
        [post_title] => Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [259] => stdClass Object
      (
        [slug] => onroerende-zaken
        [ID] => 26870
        [post_name] => coronacrisis-geen-aanleiding-voor-verlegging-waardepeildatum-winkelpand
        [post_title] => Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [260] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26872
        [post_name] => regels-grasland-scheuren
        [post_title] => Regels grasland scheuren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [261] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26874
        [post_name] => vrijstelling-zoogkoeienhouderij-in-wet-geregeld
        [post_title] => Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [262] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26856
        [post_name] => transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden
        [post_title] => Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [263] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26858
        [post_name] => vijfjaarstermijn-samenwonen-voor-partnervrijstelling-erfbelasting
        [post_title] => Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [264] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26860
        [post_name] => ontbinding-arbeidsovereenkomst-wegens-weigering-bezoek-aan-bedrijfsarts
        [post_title] => Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [265] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26862
        [post_name] => aanvulling-op-besluit-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [266] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26864
        [post_name] => aanvraagprocedure-nieuwe-glb-veel-uitgebreider
        [post_title] => Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [267] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26866
        [post_name] => voorsorteren-op-eco-activiteit-groenbedekking
        [post_title] => Voorsorteren op eco-activiteit ‘groenbedekking’
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [268] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26836
        [post_name] => voorstel-wet-vermogensbelasting-2024
        [post_title] => Voorstel Wet vermogensbelasting 2024
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [269] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26838
        [post_name] => wetsvoorstel-bevriezen-eigen-risico-zorgverzekering
        [post_title] => Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [270] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26839
        [post_name] => rekenmodel-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Rekenmodel rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [271] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26841
        [post_name] => openstelling-saneringsregeling-visserij
        [post_title] => Openstelling saneringsregeling visserij
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [272] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26843
        [post_name] => wijzigingen-uitrijden-mest-en-verplichte-gewasrotatie-2023
        [post_title] => Wijzigingen uitrijden mest en verplichte gewasrotatie 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [273] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26845
        [post_name] => simulatietool-nieuw-glb-beschikbaar
        [post_title] => Simulatietool nieuw GLB beschikbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [274] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26824
        [post_name] => leegwaarderatio-voor-verhuurde-woningen-wordt-niet-afgeschaft-maar-aangepast
        [post_title] => Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [275] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26826
        [post_name] => herzieningsregeling-geldt-niet-voor-herstel-verzuimde-aftrek-voorbelasting
        [post_title] => Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [276] => stdClass Object
      (
        [slug] => dividendbelasting
        [ID] => 26828
        [post_name] => oordeel-kabinet-over-wetsvoorstel-voorwaardelijke-eindafrekening-bij-grensoverschrijdende-zetelverplaatsing
        [post_title] => Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [277] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26830
        [post_name] => voorlopig-geen-duidelijkheid-over-derogatie
        [post_title] => Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [278] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26832
        [post_name] => extra-glb-steun-voor-varkens-en-pluimveehouders
        [post_title] => Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [279] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26834
        [post_name] => regels-uitrijden-mest
        [post_title] => Regels uitrijden mest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [280] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26812
        [post_name] => conclusie-a-g-over-toepassing-eigenwoningregeling-bij-gedeeltelijke-eigendom
        [post_title] => Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [281] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26814
        [post_name] => verschil-in-behandeling-van-een-en-tweeverdieners
        [post_title] => Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [282] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26816
        [post_name] => scenarios-herstel-niet-bezwaarmakers-box-3
        [post_title] => Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [283] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26818
        [post_name] => aandachtspunten-ea-vanggewassen
        [post_title] => Aandachtspunten EA-vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [284] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26820
        [post_name] => doorgeven-wijzigingen-ea-vanggewassen
        [post_title] => Doorgeven wijzigingen EA-vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [285] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26822
        [post_name] => jaarlijkse-rapportages-mestbeleid
        [post_title] => Jaarlijkse rapportages mestbeleid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [286] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26797
        [post_name] => coronapandemie-geen-reden-voor-verlenging-redelijke-termijn
        [post_title] => Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [287] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 26799
        [post_name] => wetsvoorstel-aanpassing-fiscale-regeling-aandelenoptierechten-aangenomen
        [post_title] => Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [288] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26801
        [post_name] => regeling-tegemoetkoming-stoffengerelateerde-beroepsziekten
        [post_title] => Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [289] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26803
        [post_name] => geen-pardonregeling-omzetting-kapitaalverzekeringen
        [post_title] => Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzekeringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [290] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26805
        [post_name] => beleidsbesluit-vormgeving-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [291] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26807
        [post_name] => aanscherping-energiebesparingsplicht
        [post_title] => Aanscherping energiebesparingsplicht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [292] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26809
        [post_name] => stand-van-zaken-nieuw-glb
        [post_title] => Stand van zaken nieuw GLB
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [293] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26781
        [post_name] => pluimveehouder-beboet-voor-te-hoge-bezettingsdichtheid
        [post_title] => Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [294] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26783
        [post_name] => oproep-minister-tot-uitzetten-fijnstofreducerende-technieken
        [post_title] => Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [295] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26785
        [post_name] => voertuigverplichtingen-landbouwvoertuigen
        [post_title] => Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [296] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26787
        [post_name] => wetsvoorstel-aanvullende-fiscale-koopkrachtmaatregelen-2022
        [post_title] => Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [297] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 26789
        [post_name] => bedragen-kinderbijslag-per-1-juli-2022
        [post_title] => Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [298] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26791
        [post_name] => subsidieregeling-slim-gewijzigd-per-1-juni-2022
        [post_title] => Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [299] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26793
        [post_name] => wet-betaald-ouderschapsverlof
        [post_title] => Wet betaald ouderschapsverlof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [300] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26795
        [post_name] => bezwaarschrift-in-vreemde-taal
        [post_title] => Bezwaarschrift in vreemde taal
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [301] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26765
        [post_name] => subsidieregeling-behoud-langdurig-zieke-zorgwerknemers
        [post_title] => Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [302] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 26767
        [post_name] => uurprijzen-kinderopvangtoeslag-2023
        [post_title] => Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [303] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26769
        [post_name] => invoering-uniform-wettelijk-minimumuurloon
        [post_title] => Invoering uniform wettelijk minimumuurloon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [304] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26771
        [post_name] => extra-verhoging-minimumloon-per-2023
        [post_title] => Extra verhoging minimumloon per 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [305] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26773
        [post_name] => verhuur-onderneming-verhindert-toepassing-bedrijfsopvolgingsregeling-niet
        [post_title] => Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [306] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26775
        [post_name] => eisen-nood-en-alarmsystemen-bij-kunstmatige-ventilatie
        [post_title] => Eisen nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [307] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26777
        [post_name] => strikter-toezicht-nvwa-op-registratieplicht-paarden
        [post_title] => Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [308] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26779
        [post_name] => conclusies-praktijktoets-ecoregeling
        [post_title] => Conclusies praktijktoets ecoregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [309] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26747
        [post_name] => landbouwer-moet-afrekenen-over-waardeaangroei-landbouwgronden
        [post_title] => Landbouwer moet afrekenen over waardeaangroei landbouwgronden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [310] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26749
        [post_name] => cbb-verlaagt-mestboetes-vanwege-draagkracht
        [post_title] => CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [311] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26751
        [post_name] => wijziging-pachtnormen-per-1-juli-2022
        [post_title] => Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [312] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 26753
        [post_name] => aansprakelijkheid-bestuurder-voor-belastingen-en-bijkomende-kosten
        [post_title] => Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [313] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26755
        [post_name] => diverse-uitkeringsbedragen-per-1-juli-2022
        [post_title] => Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [314] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26757
        [post_name] => initiatiefwetsvoorstel-aanpak-box-2
        [post_title] => Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [315] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26759
        [post_name] => aanvragen-tvl-startende-ondernemers
        [post_title] => Aanvragen TVL startende ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [316] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26761
        [post_name] => moties-inzake-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Moties inzake rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [317] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 26763
        [post_name] => bandbreedtes-uurloon-jeugd-liv-2022
        [post_title] => Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [318] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26733
        [post_name] => toepassing-voordrachtenvrijstelling-op-reeks-hoorcolleges
        [post_title] => Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [319] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26735
        [post_name] => re-integratie-tweede-spoor-en-einde-dienstverband
        [post_title] => Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [320] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 26737
        [post_name] => in-nederland-verdiend-arbeidsinkomen
        [post_title] => In Nederland verdiend arbeidsinkomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [321] => stdClass Object
      (
        [slug] => douane-en-accijnzen
        [ID] => 26739
        [post_name] => wijziging-aangifte-douanerecht-niet-meer-mogelijk
        [post_title] => Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [322] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26741
        [post_name] => geen-cassatie-uitspraak-niet-belasten-verhoging-wia-uitkering
        [post_title] => Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [323] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26743
        [post_name] => landschapselementen-in-het-nieuwe-glb
        [post_title] => Landschapselementen in het nieuwe GLB
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [324] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26745
        [post_name] => randvoorwaardenkorting-bij-onvoldoende-beschutting-dieren
        [post_title] => Randvoorwaardenkorting bij onvoldoende beschutting dieren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [325] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26717
        [post_name] => subsidieregeling-aanschaf-zero-emissievrachtwagens
        [post_title] => Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtwagens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [326] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26719
        [post_name] => nultarief-btw-voor-groenten-en-fruit
        [post_title] => Nultarief btw voor groenten en fruit?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [327] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26721
        [post_name] => verhoging-percentages-uitkering-betaald-ouderschapsverlof
        [post_title] => Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [328] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26723
        [post_name] => vervaldatum-tvl-regeling-uitgesteld
        [post_title] => Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [329] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26725
        [post_name] => terugbetaling-teveel-opgenomen-verlof
        [post_title] => Terugbetaling teveel opgenomen verlof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [330] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26727
        [post_name] => openbaarmaking-toegekende-fosfaatrechten-en-bedrijfsgegevens
        [post_title] => Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [331] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26729
        [post_name] => afbouw-salderingsregeling-zonnepanelen-vanaf-2025
        [post_title] => Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [332] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26731
        [post_name] => handhaving-ubo-registratie
        [post_title] => Handhaving UBO-registratie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [333] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26680
        [post_name] => onterechte-loonsanctie
        [post_title] => Onterechte loonsanctie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [334] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 26682
        [post_name] => fictieve-onroerende-zaak
        [post_title] => Fictieve onroerende zaak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [335] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26684
        [post_name] => geen-rechtsherstel-voor-wie-te-laat-bezwaar-heeft-gemaakt
        [post_title] => Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [336] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26686
        [post_name] => verhuur-zeiljacht-is-niet-verlenen-van-toegang-tot-sportaccommodatie
        [post_title] => Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [337] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 26688
        [post_name] => voorjaarsnota-2022
        [post_title] => Voorjaarsnota 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [338] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26690
        [post_name] => voorschot-basis-en-vergroeningsbetaling
        [post_title] => Voorschot basis- en vergroeningsbetaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [339] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26692
        [post_name] => landelijke-controle-nvwa-op-toepassing-gewasbeschermingsmiddelen
        [post_title] => Landelijke controle NVWA op toepassing gewasbeschermingsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [340] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26694
        [post_name] => pas-melders-wachten-op-legalisering-of-zelf-actie-ondernemen
        [post_title] => PAS-melders: wachten op legalisering of zelf actie ondernemen?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [341] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26665
        [post_name] => geruisloze-inbreng-terecht-geweigerd
        [post_title] => Geruisloze inbreng terecht geweigerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [342] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26667
        [post_name] => verbod-werkgever-op-gebruik-mobiele-telefoon-op-werkvloer
        [post_title] => Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [343] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26669
        [post_name] => opkoopregelingen-veehouderijbedrijven
        [post_title] => Opkoopregelingen veehouderijbedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [344] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26671
        [post_name] => europees-geld-voor-grondgebonden-varkens-en-pluimveebedrijven
        [post_title] => Europees geld voor grondgebonden varkens- en pluimveebedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [345] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 26673
        [post_name] => beperking-liquidatieverliesverrekening-door-group-relief
        [post_title] => Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [346] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 26675
        [post_name] => geen-afwaardering-van-vorderingen-die-bij-overname-niet-volwaardig-waren
        [post_title] => Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [347] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26677
        [post_name] => stage-of-arbeidsovereenkomst
        [post_title] => Stage- of arbeidsovereenkomst?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [348] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26641
        [post_name] => twee-naheffingsaanslagen-parkeerbelasting-voor-zelfde-parkeeractie
        [post_title] => Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [349] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26643
        [post_name] => werkneemster-hoefde-andere-functie-niet-te-accepteren
        [post_title] => Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [350] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 26645
        [post_name] => goodwill-te-snel-afgeschreven
        [post_title] => Goodwill te snel afgeschreven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [351] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 26647
        [post_name] => pand-verkocht-aan-dga-voor-te-laag-bedrag-winstcorrectie-bij-bv-terecht-aangebracht
        [post_title] => Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [352] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26649
        [post_name] => bedragen-minimumloon-per-1-juli-2022
        [post_title] => Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [353] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 26651
        [post_name] => aanpassing-termijn-betalingsregeling
        [post_title] => Aanpassing termijn betalingsregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [354] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26653
        [post_name] => randvoorwaardenkorting-vanwege-ontbreken-natuurvergunning
        [post_title] => Randvoorwaardenkorting vanwege ontbreken natuurvergunning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [355] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26655
        [post_name] => tvl-aanvraag-compleet-maken
        [post_title] => TVL-aanvraag compleet maken
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [356] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 26629
        [post_name] => besluit-winstsplitsing-binnen-fiscale-eenheid
        [post_title] => Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [357] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26631
        [post_name] => erfrechtelijke-verkrijging-na-vaststelling-vaderschap
        [post_title] => Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [358] => stdClass Object
      (
        [slug] => onroerende-zaken
        [ID] => 26633
        [post_name] => referentieobjecten-woz-waardering
        [post_title] => Referentieobjecten WOZ-waardering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [359] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26635
        [post_name] => tegemoetkomingen-sportorganisaties-en-accommodaties
        [post_title] => Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [360] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26637
        [post_name] => verlaging-afromingspercentage-bij-overdracht-fosfaatrechten-naar-10
        [post_title] => Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [361] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26639
        [post_name] => hoge-raad-kosten-vervanging-asbestdak-voor-verzekeraar
        [post_title] => Hoge Raad: kosten vervanging asbestdak voor verzekeraar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [362] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26617
        [post_name] => goedkeurend-besluit-uitzondering-samentelbepaling
        [post_title] => Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [363] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26619
        [post_name] => nadere-conclusie-a-g-inzake-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [364] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26621
        [post_name] => denk-aan-de-verplichte-rie
        [post_title] => Denk aan de verplichte RI&E
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [365] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26623
        [post_name] => gelijktijdige-kennisgeving-heen-en-teruglease-productierechten
        [post_title] => Gelijktijdige kennisgeving heen- en teruglease productierechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [366] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26625
        [post_name] => denk-aan-aanvragen-verhoogde-gebruiksnormen
        [post_title] => Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [367] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26627
        [post_name] => uitwerking-rechtsherstel-box-3-voor-bezwaarmakers
        [post_title] => Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [368] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26615
        [post_name] => nevenwerkzaamheden-nieuwe-spelregels-2
        [post_title] => Nevenwerkzaamheden? Nieuwe spelregels!
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2022-04-25 11:58:53
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [369] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingsrecht
        [ID] => 26593
        [post_name] => handhaving-ubo-register-voorlopig-op-risicobasis
        [post_title] => Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [370] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26595
        [post_name] => opties-rechtsherstel-belastingheffing-box-3
        [post_title] => Opties rechtsherstel belastingheffing box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [371] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26597
        [post_name] => voorstel-invoering-nultarief-btw-op-zonnepanelen
        [post_title] => Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [372] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26599
        [post_name] => contouren-nieuw-systeem-box-3
        [post_title] => Contouren nieuw systeem box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [373] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26601
        [post_name] => subsidie-investeringen-in-energie-glastuinbouw
        [post_title] => Subsidie investeringen in energie glastuinbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [374] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26603
        [post_name] => nieuw-glb-en-aandachtspunten-voor-2022
        [post_title] => Nieuw GLB en aandachtspunten voor 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [375] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26605
        [post_name] => kerstarrest-box-3-heeft-geen-gevolgen-voor-jaren-voor-2017
        [post_title] => Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [376] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26580
        [post_name] => mogelijk-langere-terugbetaaltermijn-voor-belastingschulden
        [post_title] => Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [377] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 26582
        [post_name] => geen-waardedruk-zelfbewoning-voor-bedrijfsloods
        [post_title] => Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [378] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26584
        [post_name] => wet-oneerlijke-handelspraktijken-landbouw-en-voedselvoorzieningsketen
        [post_title] => Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [379] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26586
        [post_name] => gebruik-tarragrond-op-ander-perceel-niet-toegestaan
        [post_title] => Gebruik tarragrond op ander perceel niet toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [380] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26588
        [post_name] => privegebruik-auto-van-de-zaak-ondernemer
        [post_title] => Privégebruik auto van de zaak ondernemer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [381] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26590
        [post_name] => rechter-niet-gebonden-aan-eensluidende-mening-partijen-over-hoogte-boete
        [post_title] => Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [382] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25726
        [post_name] => drank-drugs
        [post_title] => Drank en Drugs
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2022-04-11 10:54:03
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [383] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26561
        [post_name] => geen-faillissementsuitkering-voor-dga
        [post_title] => Geen faillissementsuitkering voor dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [384] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 26563
        [post_name] => uitkering-bij-arbeidsongeschiktheid-vormt-geen-loon
        [post_title] => Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [385] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26565
        [post_name] => omzetbelasting-over-privegebruik
        [post_title] => Omzetbelasting over privégebruik
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [386] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26567
        [post_name] => sabotage-auto-van-klant-garagebedrijf-is-reden-voor-ontslag-op-staande-voet
        [post_title] => Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [387] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26569
        [post_name] => eigenwoningforfait-en-aftrek-kosten-eigen-woning
        [post_title] => Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [388] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26571
        [post_name] => geen-verjaring-van-loonvordering-buitenlandse-chauffeur
        [post_title] => Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [389] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 26573
        [post_name] => bpm-berekening-op-basis-lagere-co2-uitstoot-dan-in-typegoedkeuring-opgenomen
        [post_title] => Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [390] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26575
        [post_name] => hoofdlijnen-aanpak-stikstofprobleem
        [post_title] => Hoofdlijnen aanpak stikstofprobleem
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [391] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26577
        [post_name] => verbod-op-glyfosaat-in-pachtovereenkomst-toch-goedgekeurd
        [post_title] => Verbod op glyfosaat in pachtovereenkomst toch goedgekeurd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [392] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingsrecht
        [ID] => 26543
        [post_name] => minister-van-financien-verlengt-inschrijftermijn-ubo-register-niet
        [post_title] => Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [393] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26545
        [post_name] => geen-verplichting-toezending-stukken-in-bezwaarfase
        [post_title] => Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [394] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26547
        [post_name] => geen-terugwerkende-kracht-maatschapsovereenkomst
        [post_title] => Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenkomst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [395] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26549
        [post_name] => strafvervolging-dga-voor-belastingverzuim-bv
        [post_title] => Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [396] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26551
        [post_name] => derde-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-excessief-lenen-bij-eigen-vennootschap
        [post_title] => Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [397] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26553
        [post_name] => steun-jonge-landbouwers-in-nieuw-glb
        [post_title] => Steun jonge landbouwers in nieuw GLB
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [398] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26555
        [post_name] => terugvragen-accijns-diesel
        [post_title] => Terugvragen accijns diesel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [399] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26557
        [post_name] => 100-kilogram-afromingsvrije-lease-voor-fosfaatrechten
        [post_title] => 100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [400] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 26462
        [post_name] => wetsvoorstel-verkorten-betaaltermijnen-aangenomen
        [post_title] => Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [401] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 26464
        [post_name] => verlaging-maximale-kredietvergoeding-blijvend
        [post_title] => Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [402] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26466
        [post_name] => met-e-mailbericht-is-voldaan-aan-aanzegverplichting
        [post_title] => Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [403] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26468
        [post_name] => oproep-registratie-pluimveehouders
        [post_title] => Oproep registratie pluimveehouders
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [404] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26470
        [post_name] => eco-activiteiten-in-het-nieuwe-glb
        [post_title] => Eco-activiteiten in het nieuwe GLB
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [405] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26454
        [post_name] => aanvullende-maatregelen-op-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn
        [post_title] => Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [406] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 26404
        [post_name] => aanvullende-koopkrachtmaatregelen-2022
        [post_title] => Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [407] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26406
        [post_name] => uitbreiding-tvl-voor-starters
        [post_title] => Uitbreiding TVL voor starters
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [408] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26407
        [post_name] => geen-naheffing-parkeerbelasting-na-overschrijding-maximale-parkeertijd
        [post_title] => Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [409] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 26409
        [post_name] => ondanks-gedeeltelijke-sloop-is-karakter-woning-niet-verloren-gegaan
        [post_title] => Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [410] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26411
        [post_name] => regelgeving-scheuren-grasland
        [post_title] => Regelgeving scheuren grasland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [411] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26413
        [post_name] => betalingsrechten-en-blokkerende-zeggenschap-jonge-landbouwers
        [post_title] => Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [412] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 25965
        [post_name] => gezamenlijke-verkrijging-economische-eigendom-woning
        [post_title] => Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [413] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 25967
        [post_name] => verlaging-schenkingsvrijstelling-eigen-woning-per-1-januari-2023
        [post_title] => Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [414] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25969
        [post_name] => verhoging-uitkeringspercentage-betaald-ouderschapsverlof-aangekondigd
        [post_title] => Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [415] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25971
        [post_name] => subsidie-voor-cursus-of-advies-over-duurzame-landbouw
        [post_title] => Subsidie voor cursus of advies over duurzame landbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [416] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25973
        [post_name] => fosfaattoestand-percelen-opgeven-in-gecombineerde-opgave
        [post_title] => Fosfaattoestand percelen opgeven in Gecombineerde opgave
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [417] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25975
        [post_name] => box-3-en-individuele-en-buitensporige-last
        [post_title] => Box 3 en individuele en buitensporige last
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [418] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25791
        [post_name] => geen-recht-op-compensatie-transitievergoeding-volgens-rechtbank
        [post_title] => Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [419] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25793
        [post_name] => aflossing-tozo-leningen
        [post_title] => Aflossing Tozo-leningen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [420] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25795
        [post_name] => regeling-tvl-eerste-kwartaal-2022-gepubliceerd
        [post_title] => Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [421] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25797
        [post_name] => einde-generieke-coronamaatregelen
        [post_title] => Einde generieke coronamaatregelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [422] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25799
        [post_name] => toelichting-werkwijze-belastingdienst-ten-aanzien-van-arrest-box-3
        [post_title] => Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aanzien van arrest box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [423] => stdClass Object
      (
        [slug] => schenken-en-erven
        [ID] => 25801
        [post_name] => verlaging-schenkingsvrijstelling-eigen-woning-mogelijk-per-2023
        [post_title] => Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [424] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25803
        [post_name] => bijzonder-uitstel-van-betaling-en-voorlopige-aanslag-2022
        [post_title] => Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [425] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25805
        [post_name] => invoering-omgevingswet-per-1-januari-2023
        [post_title] => Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [426] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25807
        [post_name] => woz-beschikking-goed-controleren
        [post_title] => WOZ-beschikking goed controleren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [427] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25809
        [post_name] => aanvullende-maatregelen-op-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn
        [post_title] => Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [428] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25775
        [post_name] => wanneer-ontstaat-door-verbouwing-een-nieuw-pand
        [post_title] => Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [429] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25777
        [post_name] => aftrekbeperking-lage-vergoeding-meewerkende-partner
        [post_title] => Aftrekbeperking lage vergoeding meewerkende partner
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [430] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25779
        [post_name] => niet-gebonden-aan-beschikking-fiscale-eenheid
        [post_title] => Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [431] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 25781
        [post_name] => subsidieregeling-stap-budget
        [post_title] => Subsidieregeling STAP-budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [432] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25783
        [post_name] => plannen-staatssecretaris-van-financien
        [post_title] => Plannen staatssecretaris van Financiën
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [433] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 25785
        [post_name] => geen-wettelijke-verplichting-gebruik-eherkenning
        [post_title] => Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [434] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25787
        [post_name] => extra-betaling-jonge-landbouwers-terecht-afgewezen
        [post_title] => Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [435] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25789
        [post_name] => equivalente-maatregel-akkerbouw
        [post_title] => Equivalente maatregel akkerbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [436] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25746
        [post_name] => regeling-now-6-gepubliceerd
        [post_title] => Regeling NOW-6 gepubliceerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [437] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25748
        [post_name] => middelingsberekening
        [post_title] => Middelingsberekening
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [438] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25750
        [post_name] => rechtbank-past-arrest-hoge-raad-over-box-3-toe
        [post_title] => Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 toe
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [439] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25752
        [post_name] => stroken-akkerranden-en-het-mestbeleid
        [post_title] => Stroken/akkerranden en het mestbeleid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [440] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25754
        [post_name] => subsidie-voor-zeldzame-melkkoeien
        [post_title] => Subsidie voor zeldzame melkkoeien
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [441] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25688
        [post_name] => massaal-bezwaar-box-3-gegrond-verklaard
        [post_title] => Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [442] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 25690
        [post_name] => wijziging-beleid-ontslaguitkeringen-in-internationaal-verband
        [post_title] => Wijziging beleid ontslaguitkeringen in internationaal verband
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [443] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25692
        [post_name] => uitsluiting-aftrek-omzetbelasting-over-huisvestingskosten-personeel
        [post_title] => Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [444] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25694
        [post_name] => omschakelprogramma-duurzame-landbouw-werkkapitaalregeling
        [post_title] => Omschakelprogramma Duurzame Landbouw: werkkapitaalregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [445] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25696
        [post_name] => korting-stikstofgebruiksnorm-bij-mais-en-aardappelen-na-gras
        [post_title] => Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [446] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25676
        [post_name] => kamervragen-belastingheffing-in-box-3
        [post_title] => Kamervragen belastingheffing in box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [447] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 25678
        [post_name] => wijziging-huwelijksgoederenregime-kort-voor-overlijden
        [post_title] => Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [448] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25680
        [post_name] => steunpakket-culturele-sector
        [post_title] => Steunpakket culturele sector
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [449] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25682
        [post_name] => toch-tvl-voor-zwangere-ondernemers
        [post_title] => Toch TVL voor zwangere ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [450] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25684
        [post_name] => aanmelden-stikstofdifferentiatie
        [post_title] => Aanmelden stikstofdifferentiatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [451] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25686
        [post_name] => openstelling-fosfaatbank-in-2022
        [post_title] => Openstelling fosfaatbank in 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [452] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25669
        [post_name] => uitstel-voor-betaling-van-belasting-verlengd-tot-en-met-31-maart
        [post_title] => Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [453] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 25655
        [post_name] => tweemaal-boete-voor-zelfde-verzuim-niet-toegestaan
        [post_title] => Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [454] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 25657
        [post_name] => vrijstellingsregeling-voor-verenigingen-en-stichtingen
        [post_title] => Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [455] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25659
        [post_name] => goedkeuring-laag-tarief-btw-online-sportlessen
        [post_title] => Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [456] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25661
        [post_name] => belastingheffing-box-3-geen-individuele-en-buitensporige-last-in-2017-en-2018
        [post_title] => Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [457] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25663
        [post_name] => melden-uitrijden-waterverdunde-mest
        [post_title] => Melden uitrijden waterverdunde mest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [458] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25665
        [post_name] => pilot-mineralenconcentraat-voortgezet
        [post_title] => Pilot mineralenconcentraat voortgezet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [459] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25667
        [post_name] => aanvraagperiode-tvl-vierde-kwartaal-verlengd
        [post_title] => Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [460] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 25616
        [post_name] => beleid-omzetting-so-verklaringen
        [post_title] => Beleid omzetting S&O-verklaringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [461] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25618
        [post_name] => wetsvoorstel-aanpassing-waardeoverdracht-en-afkoop-van-kleine-pensioenen
        [post_title] => Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [462] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25620
        [post_name] => compensatie-transitievergoeding
        [post_title] => Compensatie transitievergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [463] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25622
        [post_name] => vrijstellingsregeling-bovengronds-aanwenden-runderdrijfmest
        [post_title] => Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [464] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25624
        [post_name] => bedrijfsadresgegevens-pas-meldingen-moeten-openbaar-gemaakt-worden
        [post_title] => Bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen moeten openbaar gemaakt worden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [465] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25572
        [post_name] => melden-maispercelen-op-zand-en-lossgrond
        [post_title] => Melden maïspercelen op zand- en lössgrond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [466] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25574
        [post_name] => wijzigingen-ikb-varken-per-1-februari
        [post_title] => Wijzigingen IKB Varken per 1 februari
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [467] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25607
        [post_name] => aanpassing-besluit-noodmaatregelen-coronacrisis
        [post_title] => Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [468] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25609
        [post_name] => geen-zakelijke-reden-voor-aandelenfusie
        [post_title] => Geen zakelijke reden voor aandelenfusie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [469] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 25611
        [post_name] => controle-e-mailverkeer-werknemer-is-inbreuk-op-privacy
        [post_title] => Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [470] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 25613
        [post_name] => verzoek-toepassing-30-regeling-afgewezen
        [post_title] => Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [471] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 25565
        [post_name] => aangepaste-subsidiebedragen-elektrische-auto
        [post_title] => Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [472] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25568
        [post_name] => extra-investeringsaftrek-voor-milieuvriendelijke-bedrijfsmiddelen
        [post_title] => Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [473] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25570
        [post_name] => extra-investeringsaftrek-voor-energiebesparende-bedrijfsmiddelen
        [post_title] => Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [474] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25561
        [post_name] => hoge-raad-niet-eens-met-box-3-heffing
        [post_title] => Hoge Raad niet eens met box-3-heffing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [475] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25563
        [post_name] => tarieven-en-heffingskortingen-2022
        [post_title] => Tarieven en heffingskortingen 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [476] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25545
        [post_name] => europese-commissie-keurt-tvl-vierde-kwartaal-goed
        [post_title] => Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [477] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25547
        [post_name] => deadline-vaststelling-tvl-tweede-kwartaal-2021-is-8-maart-2022
        [post_title] => Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [478] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25549
        [post_name] => aanpassingen-steunmaatregelen-vierde-kwartaal-2021-en-eerste-kwartaal-2022
        [post_title] => Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [479] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25551
        [post_name] => wetsvoorstellen-belastingplan-2022-c-s-aangenomen
        [post_title] => Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [480] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25553
        [post_name] => subsidie-investeren-in-groen-economisch-herstel
        [post_title] => Subsidie Investeren in groen-economisch herstel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [481] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25555
        [post_name] => subsidie-samenwerken-aan-groen-economisch-herstel
        [post_title] => Subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [482] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25557
        [post_name] => opgave-aanvullende-gegevens-welke-gegevens
        [post_title] => Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [483] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25559
        [post_name] => vastlegging-gegevens-bij-mestboekhouding-2021
        [post_title] => Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [484] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25531
        [post_name] => coronasteun-loopt-door-in-eerste-kwartaal-2022
        [post_title] => Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [485] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25533
        [post_name] => premiepercentages-zorgverzekering-2022
        [post_title] => Premiepercentages zorgverzekering 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [486] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25535
        [post_name] => voorlopige-aanslag-inkomstenbelasting-2022
        [post_title] => Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [487] => stdClass Object
      (
        [slug] => dividendbelasting
        [ID] => 25537
        [post_name] => vierde-nota-van-wijziging-initiatiefwetsvoorstel-exitheffing
        [post_title] => Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [488] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25539
        [post_name] => actieprogramma-nitraatrichtlijn-onvoldoende-voor-derogatie
        [post_title] => Actieprogramma Nitraatrichtlijn onvoldoende voor derogatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [489] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25541
        [post_name] => verlenging-steunpakket-in-2022
        [post_title] => Verlenging steunpakket in 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [490] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25543
        [post_name] => landbouw-in-het-coalitieakkoord
        [post_title] => Landbouw in het coalitieakkoord
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [491] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25519
        [post_name] => belastingheffing-box-3-geen-individuele-en-buitensporige-last-gezien-vermogen-en-inkomen
        [post_title] => Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [492] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25521
        [post_name] => mogelijkheden-structurele-crisisregeling-loonkosten
        [post_title] => Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [493] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25523
        [post_name] => aan-of-verkoop-vvos-regelen-voor-1-januari
        [post_title] => Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [494] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25525
        [post_name] => gehalten-dikke-fractie-na-mestscheiding-niet-aannemelijk
        [post_title] => Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [495] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25527
        [post_name] => besluit-over-btw-heffing-en-toepassing-kor-bij-zonnepanelen
        [post_title] => Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [496] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25529
        [post_name] => geen-bron-van-inkomen-door-inactiviteit
        [post_title] => Geen bron van inkomen door inactiviteit
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [497] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25496
        [post_name] => te-laat-verstrekken-gegevens-lening-van-vader-verhinderde-renteaftrek
        [post_title] => Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [498] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 25498
        [post_name] => hof-wijst-vordering-tot-opschorting-ubo-wetgeving-af
        [post_title] => Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [499] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25500
        [post_name] => regeling-provinciale-aankoop-veehouderijen-nabij-natuurgebieden
        [post_title] => Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [500] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25502
        [post_name] => definitieve-versie-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn
        [post_title] => Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [501] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 25504
        [post_name] => consultatie-verlaging-maximale-kredietvergoeding
        [post_title] => Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [502] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 25506
        [post_name] => onderzoeksrapport-brievenbusfirmas-in-nederland
        [post_title] => Onderzoeksrapport brievenbusfirma's in Nederland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [503] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 25508
        [post_name] => werknemer-nam-per-direct-ontslag
        [post_title] => Werknemer nam per direct ontslag
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [504] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25494
        [post_name] => aanvullende-crisismaatregelen-vierde-kwartaal-2021
        [post_title] => Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [505] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 25470
        [post_name] => hof-den-bosch-geeft-richtlijnen-voor-proceskostenvergoedingen
        [post_title] => Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [506] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25472
        [post_name] => uitleg-correctiebeleid-belastingdienst
        [post_title] => Uitleg correctiebeleid Belastingdienst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [507] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25474
        [post_name] => premiepercentages-en-maximum-premieloon-2022
        [post_title] => Premiepercentages en maximum premieloon 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [508] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25476
        [post_name] => later-oogsten-suikerbieten-toegestaan
        [post_title] => Later oogsten suikerbieten toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [509] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25478
        [post_name] => aandachtspunten-controle-uitbetaling-glb-subsidies
        [post_title] => Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [510] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25480
        [post_name] => geen-aftrek-voorbelasting-op-bouw-woning-voor-exploitant-zonnepanelen
        [post_title] => Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [511] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25382
        [post_name] => gedeeltelijke-terugkeer-steunpakket
        [post_title] => Gedeeltelijke terugkeer steunpakket
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [512] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25384
        [post_name] => start-vaststelling-tvl-q2-2021
        [post_title] => Start vaststelling TVL Q2 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [513] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25386
        [post_name] => contouren-aanvullende-tegemoetkoming-evenementen
        [post_title] => Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [514] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25388
        [post_name] => tweede-kamer-heeft-belastingplan-2022-aangenomen
        [post_title] => Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [515] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25390
        [post_name] => eigenwoningforfait-en-arbeidskorting-2022-bekend
        [post_title] => Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [516] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25392
        [post_name] => glyfosaatverbod-in-pachtovereenkomst-toch-toegestaan
        [post_title] => Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst toch toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [517] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25394
        [post_name] => uitbreiding-steun-na-nieuwe-coronamaatregelen
        [post_title] => Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [518] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25396
        [post_name] => huurkoopovereenkomst-fosfaatrechten-en-faillissement
        [post_title] => Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten en faillissement
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [519] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25242
        [post_name] => fiscale-eenheid-vpb
        [post_title] => Fiscale eenheid Vpb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [520] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25244
        [post_name] => aftrekbeperking-ib-ondernemers
        [post_title] => Aftrekbeperking IB ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [521] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25246
        [post_name] => benut-de-mogelijkheden-van-de-werkkostenregeling
        [post_title] => Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [522] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25248
        [post_name] => conclusie-a-g-over-belastingheffing-in-box-3-systeem-deugt-niet
        [post_title] => Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [523] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingsrecht
        [ID] => 25250
        [post_name] => besluit-afscherming-adresgegevens-handelsregister
        [post_title] => Besluit afscherming adresgegevens handelsregister
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [524] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25252
        [post_name] => aow-leeftijd-in-2027-67-jaar
        [post_title] => AOW-leeftijd in 2027 67 jaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [525] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25254
        [post_name] => tegemoetkoming-kosten-pas-melders
        [post_title] => Tegemoetkoming kosten PAS-melders
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [526] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25256
        [post_name] => eisen-afromingsvrije-overdracht-fosfaatrechten-in-een-samenwerking
        [post_title] => Eisen afromingsvrije overdracht fosfaatrechten in een samenwerking
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [527] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25258
        [post_name] => leg-referentiesituatie-natuurvergunning-vast
        [post_title] => Leg referentiesituatie natuurvergunning vast
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [528] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25260
        [post_name] => verliesverrekening-vpb
        [post_title] => Verliesverrekening Vpb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [529] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25262
        [post_name] => gerichte-vrijstelling-thuiswerkkosten
        [post_title] => Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [530] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25264
        [post_name] => bijtelling-privegebruik-fiets
        [post_title] => Bijtelling privégebruik fiets
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [531] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25266
        [post_name] => aandachtspunten-jaarafsluiting
        [post_title] => Aandachtspunten jaarafsluiting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [532] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25268
        [post_name] => afdracht-over-privegebruik
        [post_title] => Afdracht over privégebruik
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [533] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25270
        [post_name] => herziening-aftrek-voorbelasting
        [post_title] => Herziening aftrek voorbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [534] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25272
        [post_name] => doe-tijdig-suppletieaangifte
        [post_title] => Doe tijdig suppletieaangifte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [535] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25274
        [post_name] => salaris-dga
        [post_title] => Salaris dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [536] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25276
        [post_name] => belastingheffing-in-box-3
        [post_title] => Belastingheffing in box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [537] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25278
        [post_name] => vermogen-overhevelen-naar-uw-kleinkinderen
        [post_title] => Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [538] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25280
        [post_name] => studiekosten
        [post_title] => Studiekosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [539] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25282
        [post_name] => vraag-middeling-aan-bij-wisselende-inkomens
        [post_title] => Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [540] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25284
        [post_name] => aftrekposten-hoogste-tariefschijf
        [post_title] => Aftrekposten hoogste tariefschijf
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [541] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25286
        [post_name] => los-extra-af-op-uw-hypotheek
        [post_title] => Los (extra) af op uw hypotheek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [542] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25288
        [post_name] => verruimde-schenkingsvrijstelling-eigen-woning
        [post_title] => Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [543] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25290
        [post_name] => premies-lijfrenteverzekeringen
        [post_title] => Premies lijfrenteverzekeringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [544] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 25178
        [post_name] => verrekening-te-weinig-gewerkte-uren-niet-toegestaan
        [post_title] => Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [545] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 25180
        [post_name] => bedenktermijn-ontslag-wederzijds-goedvinden
        [post_title] => Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [546] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25182
        [post_name] => regeling-ongedekte-vaste-kosten-land-en-tuinbouwbedrijven-geldt-ook-in-derde-kwartaal
        [post_title] => Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [547] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25184
        [post_name] => vaststellingsloket-now-2-langer-open
        [post_title] => Vaststellingsloket NOW-2 langer open
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [548] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25186
        [post_name] => wet-oneerlijke-handelspraktijken-landbouw-en-voedselvoorzieningsketen
        [post_title] => Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [549] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25188
        [post_name] => uitbetaling-directe-betalingen-glb-2021
        [post_title] => Uitbetaling directe betalingen GLB 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [550] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25190
        [post_name] => subsidie-voor-ontwikkeling-innovatieve-stalsystemen
        [post_title] => Subsidie voor ontwikkeling innovatieve stalsystemen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [551] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 25193
        [post_name] => aanslag-erfbelasting-voor-rekening-erfgenaam
        [post_title] => Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [552] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25168
        [post_name] => verlaging-tarieven-energiebelasting-2022
        [post_title] => Verlaging tarieven energiebelasting 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [553] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 25170
        [post_name] => vragen-belastingverdrag-duitsland
        [post_title] => Vragen Belastingverdrag Duitsland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [554] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25172
        [post_name] => minimumlonen-per-1-januari-2022
        [post_title] => Minimumlonen per 1 januari 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [555] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25174
        [post_name] => subsidie-voor-groen-economisch-herstel
        [post_title] => Subsidie voor groen-economisch herstel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [556] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25176
        [post_name] => pas-op-bij-verhuur-gebouwen
        [post_title] => Pas op bij verhuur gebouwen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [557] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 25156
        [post_name] => kort-uitstel-van-betaling-naheffingsaanslagen-motorrijtuigenbelasting
        [post_title] => Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [558] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25158
        [post_name] => tweede-nota-van-wijziging-belastingplan-2022
        [post_title] => Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [559] => stdClass Object
      (
        [slug] => dividendbelasting
        [ID] => 25160
        [post_name] => tweede-kamer-neemt-wetsvoorstel-conditionele-bronbelasting-op-dividenden-aan
        [post_title] => Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [560] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25162
        [post_name] => eigenwoningregeling-van-toepassing-op-gedeelte-van-woning
        [post_title] => Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [561] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25164
        [post_name] => bijhouden-gewasbeschermingsmonitor-bij-inzet-gewasbeschermingsmiddelen
        [post_title] => Bijhouden gewasbeschermingsmonitor bij inzet gewasbeschermingsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [562] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25166
        [post_name] => inschrijving-ubo-register-voor-27-maart-2022
        [post_title] => Inschrijving UBO-register voor 27 maart 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [563] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 25140
        [post_name] => woonadressen-afgeschermd-in-handelsregister-per-1-januari-2022
        [post_title] => Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [564] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25142
        [post_name] => uitstel-plenaire-behandeling-wetsvoorstel-wet-excessief-lenen-bij-de-eigen-vennootschap
        [post_title] => Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [565] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25144
        [post_name] => tijdelijke-versoepeling-bijstandverlening-zelfstandigen
        [post_title] => Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [566] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 25146
        [post_name] => toepassing-bedrijfsopvolgingsregeling-na-splitsing
        [post_title] => Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [567] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25148
        [post_name] => strengere-aanpak-van-stalbranden
        [post_title] => Strengere aanpak van stalbranden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [568] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25150
        [post_name] => regionale-mestafzetovereenkomst-wordt-aan-de-voorwaarden-voldaan
        [post_title] => Regionale mestafzetovereenkomst: wordt aan de voorwaarden voldaan?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [569] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25109
        [post_name] => wijziging-besluit-fiscale-noodmaatregelen-coronacrisis
        [post_title] => Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [570] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25111
        [post_name] => vaststellingsaanvraag-now-1
        [post_title] => Vaststellingsaanvraag NOW-1
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [571] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 25113
        [post_name] => maximum-uurprijzen-kinderopvangtoeslag-2022
        [post_title] => Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [572] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 25115
        [post_name] => subsidiebedragen-nieuwe-elektrische-autos-worden-lager
        [post_title] => Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto's worden lager
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [573] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25117
        [post_name] => afspraken-thuiswerken-grensarbeiders-verlengd
        [post_title] => Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [574] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 25119
        [post_name] => gelijkere-behandeling-vreemd-en-eigen-vermogen
        [post_title] => Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [575] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25121
        [post_name] => rechtbank-twijfelt-over-effectiviteit-emissiearme-stallen
        [post_title] => Rechtbank twijfelt over effectiviteit emissiearme stallen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [576] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25123
        [post_name] => geen-vergoeding-faunaschade-voor-gronden-met-beperkingen
        [post_title] => Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [577] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25125
        [post_name] => tijdelijk-aanvullend-belastinguitstel
        [post_title] => Tijdelijk aanvullend belastinguitstel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [578] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 25060
        [post_name] => kwijtscheldingswinstvrijstelling
        [post_title] => Kwijtscheldingswinstvrijstelling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [579] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25062
        [post_name] => steunmaatregel-nachtsluiting-horeca
        [post_title] => Steunmaatregel nachtsluiting horeca
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [580] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25064
        [post_name] => contouren-maatregel-evenementen-vierde-kwartaal-2021
        [post_title] => Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [581] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25066
        [post_name] => subsidie-voor-opstellen-bedrijfsplan-omschakeling
        [post_title] => Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [582] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25068
        [post_name] => subsidie-voor-demonstratiebedrijven-duurzame-landbouw
        [post_title] => Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [583] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25070
        [post_name] => uitstel-inzaaien-vanggewas-na-mais
        [post_title] => Uitstel inzaaien vanggewas na maïs
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [584] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25032
        [post_name] => tarieven-en-heffingskortingen-inkomstenbelasting
        [post_title] => Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [585] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25034
        [post_name] => aanpassen-eigenwoningregeling-in-partnerschapssituaties-en-bij-overlijden
        [post_title] => Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [586] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25036
        [post_name] => bijtelling-emissievrije-auto
        [post_title] => Bijtelling emissievrije auto
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [587] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25038
        [post_name] => verlengen-gebruikelijkloonregeling-innovatieve-start-ups
        [post_title] => Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [588] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25040
        [post_name] => gerichte-vrijstelling-thuiswerkkosten
        [post_title] => Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [589] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25042
        [post_name] => aanpassing-fiscale-regeling-aandelenoptierechten
        [post_title] => Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [590] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25044
        [post_name] => systematiek-so-afdrachtvermindering
        [post_title] => Systematiek S&O-afdrachtvermindering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [591] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25046
        [post_name] => milieu-investeringsaftrek-mia
        [post_title] => Milieu-investeringsaftrek (MIA)
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [592] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25048
        [post_name] => aanpassen-verwerking-negatieve-btw-melding
        [post_title] => Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [593] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25050
        [post_name] => vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-terugkoop-woning-met-verkoopregulerend-beding
        [post_title] => Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [594] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25052
        [post_name] => aanpassingen-bpm
        [post_title] => Aanpassingen bpm
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [595] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25054
        [post_name] => verlaging-tarief-verhuurderheffing
        [post_title] => Verlaging tarief verhuurderheffing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [596] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25056
        [post_name] => aanvullende-acties-mest-nodig
        [post_title] => Aanvullende acties mest nodig?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [597] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25058
        [post_name] => vrijstellingsregeling-zoogkoeien
        [post_title] => Vrijstellingsregeling zoogkoeien
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [598] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25020
        [post_name] => financien-niet-van-plan-box-3-heffing-direct-aan-te-pakken
        [post_title] => Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [599] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 25022
        [post_name] => afschermen-adresgegevens-in-handelsregister
        [post_title] => Afschermen adresgegevens in Handelsregister
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [600] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25024
        [post_name] => levering-slooppand-of-bouwterrein
        [post_title] => Levering slooppand of bouwterrein?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [601] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25026
        [post_name] => intracommunautaire-verwerving-nieuwe-auto
        [post_title] => Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [602] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25028
        [post_name] => voorraadwaardering-bij-gebruiksnormencontroles
        [post_title] => Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [603] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25030
        [post_name] => verkeersveiligheid-bij-oogstwerkzaamheden
        [post_title] => Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [604] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 24941
        [post_name] => termijn-aanvraag-ovk-verlengd
        [post_title] => Termijn aanvraag OVK verlengd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [605] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24943
        [post_name] => box-3-heffing-2017-geen-individuele-en-buitensporige-last
        [post_title] => Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [606] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24945
        [post_name] => einde-terbeschikkingstellingsregeling-door-verhuur-aan-derde
        [post_title] => Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [607] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24947
        [post_name] => stevige-maatregelen-in-ontwerp-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn
        [post_title] => Stevige maatregelen in ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [608] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24948
        [post_name] => vanggewas-na-mais-op-zand-en-lossgrond
        [post_title] => Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [609] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24950
        [post_name] => steunmaatregelen-corona-stoppen-per-1-oktober
        [post_title] => Steunmaatregelen Corona stoppen per 1 oktober
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [610] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 24909
        [post_name] => subsidiepot-aanschaf-elektrische-auto-2021-is-leeg
        [post_title] => Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [611] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 24911
        [post_name] => verhuur-onderneming-verhindert-bedrijfsopvolgingsregeling-niet
        [post_title] => Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [612] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 24913
        [post_name] => einde-generieke-steun-coronacrisis
        [post_title] => Einde generieke steun coronacrisis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [613] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24915
        [post_name] => schenking-schilderij-in-termijnen
        [post_title] => Schenking schilderij in termijnen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [614] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 24917
        [post_name] => terugvragen-buitenlandse-btw
        [post_title] => Terugvragen buitenlandse btw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [615] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24919
        [post_name] => voorwaarden-legalisatie-pas-meldingen
        [post_title] => Voorwaarden legalisatie PAS-meldingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [616] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24921
        [post_name] => opkoopregelingen-veehouderijbedrijven
        [post_title] => Opkoopregelingen veehouderijbedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [617] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24923
        [post_name] => pilot-grondfonds-stikstofaanpak
        [post_title] => Pilot grondfonds stikstofaanpak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [618] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24881
        [post_name] => werknemer-gehouden-aan-non-concurrentiebeding
        [post_title] => Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [619] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24883
        [post_name] => ontslag-op-staande-voet-ten-onrechte-gegeven
        [post_title] => Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [620] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 24885
        [post_name] => aandeel-in-toekomstige-winst-niet-al-eerder-ten-laste-van-resultaat
        [post_title] => Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [621] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 24887
        [post_name] => eenmalige-uitkering-pensioenfonds-overleden-partner-was-loon
        [post_title] => Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [622] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24889
        [post_name] => welke-mogelijkheden-biedt-de-stikstofbank
        [post_title] => Welke mogelijkheden biedt de Stikstofbank?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [623] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24891
        [post_name] => vrijwillige-stikstofmaatregelen-melkveehouderij
        [post_title] => Vrijwillige stikstofmaatregelen melkveehouderij
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [624] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24893
        [post_name] => wijziging-regels-stalemissies-biologisch-pluimvee-en-varkens
        [post_title] => Wijziging regels stalemissies biologisch pluimvee en varkens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [625] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24775
        [post_name] => vergeten-renteaftrek-eigen-woning-corrigeren-via-ambtshalve-vermindering-aanslag
        [post_title] => Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [626] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 24777
        [post_name] => opening-aanvraagloket-tvl-derde-kwartaal-2021
        [post_title] => Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [627] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24779
        [post_name] => belastingheffing-box-3-in-2017-en-2018-in-strijd-met-discriminatieverbod
        [post_title] => Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [628] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24781
        [post_name] => subsidie-ongedekte-vaste-kosten-land-en-tuinbouw
        [post_title] => Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [629] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24783
        [post_name] => vergoeding-schade-door-onrechtmatige-intrekking-fosfaatrechten
        [post_title] => Vergoeding schade door onrechtmatige intrekking fosfaatrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [630] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24785
        [post_name] => referentiesituatie-beweiden-en-bemesten-bij-natuurvergunningen
        [post_title] => Referentiesituatie beweiden en bemesten bij natuurvergunningen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [631] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 24548
        [post_name] => subsidie-verduurzaming-mkb
        [post_title] => Subsidie verduurzaming mkb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [632] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 24550
        [post_name] => onbeperkte-navorderingstermijn-erfbelasting-niet-in-strijd-met-eu-vrijheden
        [post_title] => Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [633] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 24552
        [post_name] => rechtbank-staat-afwijking-van-bua-toe
        [post_title] => Rechtbank staat afwijking van BUA toe
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [634] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24553
        [post_name] => regels-grasland-scheuren
        [post_title] => Regels grasland scheuren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [635] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24555
        [post_name] => beroep-op-overmacht
        [post_title] => Beroep op overmacht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [636] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24546
        [post_name] => vanggewas-na-mais-op-zand-en-lossgrond
        [post_title] => Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [637] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 24532
        [post_name] => verlenging-maximumvergoeding-consumptief-krediet
        [post_title] => Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [638] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24534
        [post_name] => ontbinding-arbeidsovereenkomst-met-ex-vrouw-van-dga
        [post_title] => Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [639] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24536
        [post_name] => rechtbank-vindt-regeling-aftrek-specifieke-zorgkosten-discriminerend
        [post_title] => Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [640] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 24538
        [post_name] => arbeidsovereenkomst-langdurige-arbeidsongeschikte-te-vroeg-ontbonden-voor-recht-op-compensatie
        [post_title] => Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [641] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24540
        [post_name] => begrazingsovereenkomst-is-geen-geldige-gebruikstitel
        [post_title] => Begrazingsovereenkomst is geen geldige gebruikstitel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [642] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24542
        [post_name] => te-lang-drasplas-kost-landbouwer-geld
        [post_title] => Te lang drasplas kost landbouwer geld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [643] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 24481
        [post_name] => regeling-now-4-gepubliceerd
        [post_title] => Regeling NOW-4 gepubliceerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [644] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24483
        [post_name] => loon-tijdens-vakantie-inclusief-vergoeding-voor-overuren
        [post_title] => Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [645] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24485
        [post_name] => niet-altijd-transitievergoeding-verschuldigd-bij-einde-slapend-dienstverband
        [post_title] => Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [646] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 24487
        [post_name] => aanslag-opgelegd-zonder-uitkomst-boekenonderzoek-af-te-wachten
        [post_title] => Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [647] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24489
        [post_name] => regels-uitrijden-mest
        [post_title] => Regels uitrijden mest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [648] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24491
        [post_name] => extra-mogelijkheid-aanvraag-voorschot-basis-en-vergroeningsbetaling
        [post_title] => Extra mogelijkheid aanvraag voorschot basis- en vergroeningsbetaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [649] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24371
        [post_name] => belasting-in-box-3-hoger-dan-behaald-rendement
        [post_title] => Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [650] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 24373
        [post_name] => mededeling-verrekening-door-belastingdienst
        [post_title] => Mededeling verrekening door Belastingdienst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [651] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 24375
        [post_name] => wijziging-besluit-wet-financiering-sociale-verzekeringen
        [post_title] => Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [652] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24377
        [post_name] => inspraak-voortaan-verplicht-bij-verlenen-natuurvergunningen
        [post_title] => Inspraak voortaan verplicht bij verlenen natuurvergunningen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [653] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24379
        [post_name] => rechtbank-wijst-handhavend-optreden-tegen-pas-melder-af
        [post_title] => Rechtbank wijst handhavend optreden tegen PAS-melder af
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [654] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23838
        [post_name] => verkrijgingsprijs-aanmerkelijk-belang
        [post_title] => Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [655] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 23840
        [post_name] => gezamenlijke-verkrijging-voor-overdrachtsbelasting
        [post_title] => Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [656] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 23842
        [post_name] => verplicht-eigen-risico-zvw-2022
        [post_title] => Verplicht eigen risico Zvw 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [657] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23844
        [post_name] => steunmaatregel-varend-erfgoed
        [post_title] => Steunmaatregel varend erfgoed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [658] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23846
        [post_name] => investeringsfonds-duurzame-landbouw-van-start
        [post_title] => Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [659] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23848
        [post_name] => aandachtspunten-ea-vanggewassen
        [post_title] => Aandachtspunten EA-vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [660] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23820
        [post_name] => publicatie-garantieregeling-evenementen
        [post_title] => Publicatie Garantieregeling Evenementen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [661] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 23822
        [post_name] => bedragen-kinderbijslag-per-1-juli-2021
        [post_title] => Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [662] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23824
        [post_name] => nakoming-toezeggingen-over-giftenaftrek
        [post_title] => Nakoming toezeggingen over giftenaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [663] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 23826
        [post_name] => wijziging-leidraad-invordering
        [post_title] => Wijziging Leidraad Invordering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [664] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23828
        [post_name] => afzonderlijke-steunaanvragen-landbouwer-terecht-gekoppeld
        [post_title] => Afzonderlijke steunaanvragen landbouwer terecht gekoppeld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [665] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23830
        [post_name] => natuurvergunning-nodig-voor-bepaalde-teelten
        [post_title] => Natuurvergunning nodig voor bepaalde teelten?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [666] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23803
        [post_name] => verlenging-termijn-aanvraag-vaststelling-tvl-4e-kwartaal-2020
        [post_title] => Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [667] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23805
        [post_name] => aanvraag-tvl-2e-kwartaal-2021
        [post_title] => Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [668] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 23807
        [post_name] => verlaging-premies-algemeen-werkloosheidsfonds
        [post_title] => Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [669] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23809
        [post_name] => aanpassing-now-derde-kwartaal-2021
        [post_title] => Aanpassing NOW derde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [670] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 23811
        [post_name] => invoering-registratiedrempel-voor-kleine-ondernemers
        [post_title] => Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [671] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23813
        [post_name] => melden-wijzigingen-ea-vanggewassen
        [post_title] => Melden wijzigingen EA-vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [672] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23815
        [post_name] => hoofdlijnen-glb-akkoord-2023-2027
        [post_title] => Hoofdlijnen GLB-akkoord 2023-2027
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [673] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23817
        [post_name] => aanpassing-besluit-noodmaatregelen-coronacrisis
        [post_title] => Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [674] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 23789
        [post_name] => overschrijding-redelijke-termijn-bij-instemming-met-uitstel-uitspraak-bezwaar
        [post_title] => Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [675] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23791
        [post_name] => registratiekosten-hypotheek-aftrekbaar
        [post_title] => Registratiekosten hypotheek aftrekbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [676] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 23792
        [post_name] => aanpassing-uitkeringsbedragen-per-1-juli-2021
        [post_title] => Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [677] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 23794
        [post_name] => rusland-zegt-belastingverdrag-met-nederland-op
        [post_title] => Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [678] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23796
        [post_name] => eisen-aan-medepacht-of-indeplaatsstelling
        [post_title] => Eisen aan medepacht of indeplaatsstelling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [679] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23798
        [post_name] => beloning-meewerkende-kinderen
        [post_title] => Beloning meewerkende kinderen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [680] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23800
        [post_name] => vergeet-de-uitstelregeling-belastingschulden-niet
        [post_title] => Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [681] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 23753
        [post_name] => aanpassing-verliesverrekening-vennootschapsbelasting-per-1-januari-2022
        [post_title] => Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [682] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23755
        [post_name] => afschaffing-fiscale-aftrek-scholingsuitgaven-per-1-januari-2022-of-1-januari-2023
        [post_title] => Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [683] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23757
        [post_name] => nota-van-wijziging-wetsvoorstel-excessief-lenen-bij-eigen-bv
        [post_title] => Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [684] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 23759
        [post_name] => voorlopige-hechtenis-werknemer-geen-reden-voor-ontslag-op-staande-voet
        [post_title] => Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [685] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23761
        [post_name] => digitaal-systeem-vervangt-papieren-vervoersbewijs-dierlijke-mest
        [post_title] => Digitaal systeem vervangt papieren vervoersbewijs dierlijke mest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [686] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23763
        [post_name] => geen-aanspraak-pachter-op-ammoniakrechten
        [post_title] => Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [687] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23765
        [post_name] => wel-feitelijk-gebruik-grond-geen-rechtsgeldige-gebruikstitel
        [post_title] => Wel feitelijk gebruik grond, geen rechtsgeldige gebruikstitel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [688] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 23721
        [post_name] => bandbreedte-uurloon-jeugd-liv-2021
        [post_title] => Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [689] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 23723
        [post_name] => conceptwetsvoorstel-wijziging-aandelenoptierechten
        [post_title] => Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [690] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23725
        [post_name] => startersregeling-tvl
        [post_title] => Startersregeling TVL
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [691] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 23727
        [post_name] => subsidiemodule-eurostars-open-tot-15-juni
        [post_title] => Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [692] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23729
        [post_name] => kortere-procedure-toepassing-innovatieve-stallen
        [post_title] => Kortere procedure toepassing innovatieve stallen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [693] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23731
        [post_name] => aanvragen-of-verlengen-bijzonder-uitstel-van-betaling-tot-30-juni
        [post_title] => Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling tot 30 juni
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [694] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23612
        [post_name] => tvl-startende-ondernemers
        [post_title] => TVL startende ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [695] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 23614
        [post_name] => bik-vervalt-met-terugwerkende-kracht
        [post_title] => BIK vervalt met terugwerkende kracht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [696] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23616
        [post_name] => wijziging-aanwijzing-bezwaar-2020-als-massaal-bezwaar
        [post_title] => Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [697] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23617
        [post_name] => voorschot-basis-en-vergroeningsbetaling
        [post_title] => Voorschot basis- en vergroeningsbetaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [698] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23619
        [post_name] => nieuwe-perceelsgrenzen-controleren
        [post_title] => Nieuwe perceelsgrenzen controleren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [699] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23621
        [post_name] => wijziging-pachtnormen-per-1-juli-2021
        [post_title] => Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [700] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23610
        [post_name] => steun-en-herstelpakket-derde-kwartaal-2021
        [post_title] => Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-31 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [701] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23598
        [post_name] => toepassing-inkomensafhankelijke-combinatiekorting
        [post_title] => Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [702] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23600
        [post_name] => verlaging-maximale-rente-consumptief-krediet-tot-1-juli-2022
        [post_title] => Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [703] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 23602
        [post_name] => maximum-uurprijzen-kinderopvang-2022-gepubliceerd
        [post_title] => Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [704] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23604
        [post_name] => nieuws-legalisatie-pas-meldingen
        [post_title] => Nieuws legalisatie PAS-meldingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [705] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23606
        [post_name] => hoge-gehalten-afgevoerde-mest-pakken-nadelig-uit-voor-veehouder
        [post_title] => Hoge gehalten afgevoerde mest pakken nadelig uit voor veehouder
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [706] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23608
        [post_name] => denk-aan-registratieplicht-landbouwvoertuigen
        [post_title] => Denk aan registratieplicht landbouwvoertuigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [707] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 23517
        [post_name] => parkeren-bij-attractiepark-is-aparte-dienst
        [post_title] => Parkeren bij attractiepark is aparte dienst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [708] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 23519
        [post_name] => aangaan-huwelijksgemeenschap-geen-schenking
        [post_title] => Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [709] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingsrecht
        [ID] => 23521
        [post_name] => wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen
        [post_title] => Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [710] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23523
        [post_name] => keuze-referentietijdvak-tvl-tweede-kwartaal-2021
        [post_title] => Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [711] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23525
        [post_name] => check-uw-bemestingsplan
        [post_title] => Check uw bemestingsplan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [712] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23527
        [post_name] => forse-aanscherping-regels-biologisch-pluimvee-per-2022
        [post_title] => Forse aanscherping regels biologisch pluimvee per 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [713] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 23436
        [post_name] => inhuur-als-zzper-direct-na-ontslag-op-staande-voet
        [post_title] => Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [714] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23438
        [post_name] => aanvraagloket-now-tweede-kwartaal-2021-geopend
        [post_title] => Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [715] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 23440
        [post_name] => onderzoek-fiscale-klimaat-en-calamiteitenreserve-land-en-tuinbouw
        [post_title] => Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [716] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 22921
        [post_name] => onzakelijke-borgstelling
        [post_title] => Onzakelijke borgstelling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [717] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 22923
        [post_name] => verdeling-gezamenlijke-inkomensbestanddelen
        [post_title] => Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [718] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 22925
        [post_name] => aanvragen-tvl-eerste-kwartaal-2021
        [post_title] => Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [719] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 22927
        [post_name] => minimumloon-per-1-juli-2021
        [post_title] => Minimumloon per 1 juli 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [720] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 22929
        [post_name] => aftrek-elders-belast-tweede-woning-in-buitenland
        [post_title] => Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [721] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22931
        [post_name] => aanvragen-kennisbonnen-vanaf-31-mei
        [post_title] => Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [722] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22933
        [post_name] => verbindendverklaring-onderzoeksprogramma-bo-akkerbouw
        [post_title] => Verbindendverklaring onderzoeksprogramma BO Akkerbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [723] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 22466
        [post_name] => doelgroepverklaring-loonkostenvoordeel
        [post_title] => Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [724] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 22468
        [post_name] => wetsvoorstel-betaald-ouderschapsverlof-aangenomen
        [post_title] => Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [725] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22470
        [post_name] => extra-betaling-jonge-landbouwers-en-eerdere-zzp-activiteiten
        [post_title] => Extra betaling jonge landbouwers en eerdere zzp-activiteiten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [726] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22472
        [post_name] => denk-aan-aanvragen-verhoogde-gebruiksnormen
        [post_title] => Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [727] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 22213
        [post_name] => toepassing-tariefgroep-erfbelasting-bij-erfenis-van-biologische-vader
        [post_title] => Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [728] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 22215
        [post_name] => kamervragen-compensatieregeling-transitievergoeding
        [post_title] => Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [729] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22217
        [post_name] => baangerelateerde-investeringskorting
        [post_title] => Baangerelateerde investeringskorting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [730] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22219
        [post_name] => graasdierpremie
        [post_title] => Graasdierpremie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [731] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 22223
        [post_name] => eigen-woning-in-het-buitenland
        [post_title] => Eigen woning in het buitenland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [732] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 22225
        [post_name] => kamervragen-erfbelasting-minderjarige-wezen-beantwoord
        [post_title] => Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [733] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 22191
        [post_name] => herstelmogelijkheid-aanvraag-subsidieregeling-praktijkleren-2019-2020
        [post_title] => Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [734] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 22193
        [post_name] => hoofdlijnen-verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-zelfstandigen
        [post_title] => Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [735] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 22195
        [post_name] => conclusie-a-g-belastingheffing-box-3-in-strijd-met-discriminatieverbod
        [post_title] => Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [736] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 22197
        [post_name] => wijziging-uitruil-overwerkbeloning
        [post_title] => Wijziging uitruil overwerkbeloning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [737] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 22199
        [post_name] => geen-versoepeling-urencriterium-vierde-kwartaal-2020
        [post_title] => Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [738] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22201
        [post_name] => emissiefactoren-luchtwassers-niet-onjuist
        [post_title] => Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [739] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22203
        [post_name] => onttrekking-percelen-aan-landbouw-en-betalingsrechten
        [post_title] => Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [740] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1849
        [post_name] => wederom-box-3-2
        [post_title] => Wederom box 3
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-04-14 12:12:55
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [741] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25722
        [post_name] => coronavirus-update-19-nieuwe-aanvraagronde-now-gaat-26-juli-2021-van-start-2-2
        [post_title] => Coronavirus update 19: Nieuwe aanvraagronde NOW gaat 26 juli 2021 van start
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2021-04-09 10:51:49
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [742] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 21967
        [post_name] => voorstel-aanpassing-fiscale-kwalificatie-van-rechtsvormen
        [post_title] => Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [743] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21969
        [post_name] => dilemmas-in-de-now
        [post_title] => Dilemma's in de NOW
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [744] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21971
        [post_name] => verlenging-goedkeuring-eigenwoninglening
        [post_title] => Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [745] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 21973
        [post_name] => arbeidsovereenkomst-geeindigd-voor-verstrijken-opzegverbod
        [post_title] => Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [746] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 21975
        [post_name] => verkenning-leefvormen-aow
        [post_title] => Verkenning leefvormen AOW
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [747] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21977
        [post_name] => registratie-locatie-paarden-verplicht-vanaf-21-april
        [post_title] => Registratie locatie paarden verplicht vanaf 21 april
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [748] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21979
        [post_name] => subsidie-investeringen-in-bewezen-brongerichte-innovaties-pluimvee
        [post_title] => Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties pluimvee
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [749] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25716
        [post_name] => coronavirus-update-17-tegemoetkoming-voor-vaste-lasten-2
        [post_title] => Coronavirus update 19: Laatste stand van zaken betreffende de NOW en de TVL (21 juli 2021)
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2021-04-07 10:48:23
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [750] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25712
        [post_name] => coronavirus-update-17-tegemoetkoming-voor-vaste-lasten
        [post_title] => Coronavirus update 17: Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) (15 maart 2021)
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2021-04-06 10:44:40
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [751] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25706
        [post_name] => belastingaangifte-2020
        [post_title] => Belastingaangifte 2020
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2021-04-05 10:41:07
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [752] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 21932
        [post_name] => verkorting-betaaltermijn-grootbedrijf
        [post_title] => Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [753] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 21934
        [post_name] => aanwijzing-bezwaar-box-3-2020-als-massaal-bezwaar
        [post_title] => Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [754] => stdClass Object
      (
        [slug] => dividendbelasting
        [ID] => 21936
        [post_name] => wetsvoorstel-bronbelasting-dividenden
        [post_title] => Wetsvoorstel bronbelasting dividenden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [755] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 21938
        [post_name] => alsnog-aftrek-voorbelasting-op-tijdstip-ingebruikneming
        [post_title] => Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [756] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21940
        [post_name] => registratie-antibioticagebruik-geiten-vanaf-1-april
        [post_title] => Registratie antibioticagebruik geiten vanaf 1 april
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [757] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21942
        [post_name] => voorkom-vervallen-betalingsrechten
        [post_title] => Voorkom vervallen betalingsrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [758] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 21873
        [post_name] => gebruikelijk-loon-lager-dan-minimumloon
        [post_title] => Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [759] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 21875
        [post_name] => recht-op-basisbetaalrekening-bij-nederlandse-bank
        [post_title] => Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [760] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21877
        [post_name] => contouren-evenementenregeling
        [post_title] => Contouren evenementenregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [761] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21879
        [post_name] => maispercelen-op-zand-en-lossgronden-alsnog-melden
        [post_title] => Maïspercelen op zand- en lössgronden alsnog melden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [762] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21881
        [post_name] => regelgeving-scheuren-grasland
        [post_title] => Regelgeving scheuren grasland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [763] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21883
        [post_name] => verlenging-onbelaste-uitkering-vaste-reiskostenvergoedingen
        [post_title] => Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [764] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21885
        [post_name] => verlenging-uitstel-van-belastingbetaling
        [post_title] => Verlenging uitstel van belastingbetaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [765] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21887
        [post_name] => aanvullingen-economisch-steunpakket
        [post_title] => Aanvullingen economisch steunpakket
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [766] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 21889
        [post_name] => wie-kan-opzettelijk-een-onjuiste-aangifte-doen
        [post_title] => Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [767] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21891
        [post_name] => europese-commissie-keurt-verruimingen-tvl-goed
        [post_title] => Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [768] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21893
        [post_name] => onzekerheid-rond-intern-salderen
        [post_title] => Onzekerheid rond intern salderen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [769] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21895
        [post_name] => opgave-bos-in-gecombineerde-opgave
        [post_title] => Opgave bos in Gecombineerde opgave
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [770] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 21897
        [post_name] => verkoopopbrengst-sportpaard-niet-belast
        [post_title] => Verkoopopbrengst sportpaard niet belast
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [771] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 21899
        [post_name] => non-concurrentiebeding-ongeldig-door-functiewijziging
        [post_title] => Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [772] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 21901
        [post_name] => rechtbank-draait-berekening-belastingrente-terug
        [post_title] => Rechtbank draait berekening belastingrente terug
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [773] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21903
        [post_name] => korting-stikstofgebruiksnorm-bij-mais-en-aardappelen-na-gras
        [post_title] => Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [774] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21905
        [post_name] => tegemoetkoming-vaste-lasten
        [post_title] => Tegemoetkoming vaste lasten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [775] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21907
        [post_name] => veehouder-hanteert-onjuiste-gehalten-mestvoorraad
        [post_title] => Veehouder hanteert onjuiste gehalten mestvoorraad
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [776] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21909
        [post_name] => weigering-toekenning-now
        [post_title] => Weigering toekenning NOW
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [777] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21911
        [post_name] => verhoging-maxima-tvl
        [post_title] => Verhoging maxima TVL
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [778] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 21913
        [post_name] => eigenwoningregeling-bij-uitzending-naar-buitenland
        [post_title] => Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [779] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21915
        [post_name] => locatiegegevens-pas-meldingen-openbaar
        [post_title] => Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [780] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21917
        [post_name] => overgangsregeling-fosfaatdifferentiatie
        [post_title] => Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [781] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21919
        [post_name] => betalingsrechten-en-blokkerende-zeggenschap-jonge-landbouwers
        [post_title] => Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [782] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 21921
        [post_name] => geen-reden-voor-afwaardering-vordering-op-dga
        [post_title] => Geen reden voor afwaardering vordering op dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [783] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3563
        [post_name] => verplicht-thuiswerken
        [post_title] => Verplicht thuiswerken
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-02-16 09:32:43
        [year] => 2021
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [784] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3514
        [post_name] => coronavirus-update-16-alle-steunmaatregelen-voor-het-mkb-op-een-rij
        [post_title] => Coronavirus update 16: Alle steunmaatregelen voor het MKB op een rij! (25 januari 2021)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-01-26 13:14:26
        [year] => 2021
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [785] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3482
        [post_name] => heeft-u-al-toegeslagen
        [post_title] => Heeft u al toegeslagen?
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-01-26 10:42:54
        [year] => 2021
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [786] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3458
        [post_name] => grijp-uw-kans
        [post_title] => Grijp uw kans!
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-01-26 10:38:41
        [year] => 2021
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [787] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3381
        [post_name] => coronavirus-update-15-now-3-0-gaat-van-start
        [post_title] => Coronavirus update 15: NOW 3.0 gaat van start! (16 november 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-11-16 14:24:36
        [year] => 2020
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [788] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3326
        [post_name] => bommetje-in-zzp-land
        [post_title] => Bommetje in ZZP-land
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-11-09 13:43:59
        [year] => 2020
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [789] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3298
        [post_name] => bent-u-al-gelabeld
        [post_title] => Bent u al gelabeld?
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-11-09 13:29:42
        [year] => 2020
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [790] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3235
        [post_name] => coronavirus-update-14-now-1-0-de-eindafrekening
        [post_title] => Coronavirus update 14: NOW 1.0 de eindafrekening (7 oktober 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-10-07 08:17:40
        [year] => 2020
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [791] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3045
        [post_name] => belastingplannen-2021
        [post_title] => Belastingplannen 2021, wat betekent het voor u
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-09-28 14:16:37
        [year] => 2020
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [792] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2940
        [post_name] => coronavirus-update-13-uitstel-van-betaling-belastingrente
        [post_title] => Coronavirus update 13: uitstel van betaling/belastingrente (8 september 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-09-08 14:05:28
        [year] => 2020
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [793] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2906
        [post_name] => coronavirus-update-12
        [post_title] => Coronavirus update 12: Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen (1 september 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-09-08 13:55:58
        [year] => 2020
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [794] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2866
        [post_name] => coronavirus-update-now2-0
        [post_title] => Coronavirus update 11: NOW 2.0 (1 juli 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-07-01 14:52:55
        [year] => 2020
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [795] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2821
        [post_name] => coronavirus-update-tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl
        [post_title] => Coronavirus update 10: Tegemoetkoming vaste lasten MKB (opvolger van de TOGS) kan vanaf vandaag worden aangevraagd (30 juni 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-06-30 09:12:48
        [year] => 2020
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [796] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2775
        [post_name] => geboorteverlof
        [post_title] => Dankzij een EU-richtlijn eindelijk langer geboorteverlof voor partners, maar is het lang genoeg?
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-06-23 13:00:15
        [year] => 2020
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [797] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2675
        [post_name] => coronavirus-update-tweede-noodpakket-financiele-maatregelen-26-mei-2020
        [post_title] => Coronavirus update 9: Tweede noodpakket financiële maatregelen (26 mei 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-05-26 12:04:30
        [year] => 2020
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [798] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2607
        [post_name] => opschalen
        [post_title] => Opschalen
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-30 12:54:27
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [799] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2590
        [post_name] => coronavirus-update-aanvullende-fiscale-maatregelen-coronacrisis-30-april-2020
        [post_title] => Coronavirus update 8: Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis (30 april 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-30 08:58:02
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [800] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2557
        [post_name] => coronavirus-update-crisismaatregelen-uitgebreid-10-april-2020
        [post_title] => Coronavirus update 8: Crisismaatregelen uitgebreid (10 april 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-10 11:23:33
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [801] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2522
        [post_name] => coronavirus-update-now-regeling-op-6-april-van-start
        [post_title] => Coronavirus update 7: NOW-regeling op 6 april van start (3 april 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-03 14:18:40
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [802] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2478
        [post_name] => coronavirus-update-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-31-maart-2020
        [post_title] => Coronavirus update 6 : Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) (31 maart 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-01 11:15:59
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [803] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2429
        [post_name] => coronavirus-update-noodloket-togs-is-geopend-30-maart-2020
        [post_title] => Coronavirus update 5 : Noodloket (TOGS) is geopend! (30 maart 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-30 11:44:31
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [804] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2403
        [post_name] => coronavirus-update-steunmaatregelen-de-laatste-stand-van-zaken-voor-het-mkb-26-maart-2020
        [post_title] => Coronavirus update 4 : Steunmaatregelen, de laatste stand van zaken voor het MKB (26 maart 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-26 15:22:02
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [805] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2331
        [post_name] => coronavirus-update-uitstel-van-betaling-voor-het-mkb-banken-en-belastingdienst
        [post_title] => Coronavirus update 3: Uitstel van betaling voor het MKB. Banken en Belastingdienst
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-26 08:21:12
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [806] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2291
        [post_name] => coronavirus-update-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
        [post_title] => Coronavirus update 2: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-18 14:38:17
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [807] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2270
        [post_name] => economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
        [post_title] => Coronavirus update 1: Economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-16 11:07:06
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [808] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2240
        [post_name] => coronavirus-en-verminderde-arbeidsinzet
        [post_title] => Coronavirus en verminderde arbeidsinzet
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-16 10:52:57
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [809] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2207
        [post_name] => corona-op-de-werkvloer
        [post_title] => Corona op de werkvloer
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-13 11:02:32
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [810] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2170
        [post_name] => wanneer-ben-ik-ondernemer
        [post_title] => Wanneer ben ik ondernemer
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-13 10:53:29
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [811] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2072
        [post_name] => termijnen-voor-de-jaarrekening
        [post_title] => Termijnen voor de jaarrekening
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-01-30 07:46:18
        [year] => 2020
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [812] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2039
        [post_name] => last-minute
        [post_title] => Last minute
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-01-30 07:33:35
        [year] => 2020
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [813] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2017
        [post_name] => balans-in-de-arbeidsmarkt
        [post_title] => Balans in de arbeidsmarkt?
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-01-30 07:25:09
        [year] => 2020
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [814] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1863
        [post_name] => factsheet-wet-arbeidsmarkt-in-balans
        [post_title] => FACTSHEET: Wet Arbeidsmarkt in Balans
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-11-18 08:28:51
        [year] => 2019
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [815] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1380
        [post_name] => wederom-box-3
        [post_title] => Wederom box 3
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2019-10-23 09:14:58
        [year] => 2019
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [816] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1283
        [post_name] => zelfstandigenaftrek
        [post_title] => Zelfstandigenaftrek
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2019-09-20 13:47:43
        [year] => 2019
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [817] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1234
        [post_name] => vivan-sponsor-fish-potato-run
        [post_title] => Vivan sponsor 29ste editie Fish Potato Run
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2019-08-22 08:10:59
        [year] => 2019
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [818] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1200
        [post_name] => flex-minder-flex-en-vast-minder-vast
        [post_title] => Flex minder flex en vast minder vast
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-08-20 07:55:33
        [year] => 2019
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [819] => stdClass Object
      (
        [slug] => oude-vacatures
        [ID] => 1036
        [post_name] => vacature-junior-assistent-accountants
        [post_title] => Junior assistent accountants
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-06-12 07:30:59
        [year] => 2019
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [820] => stdClass Object
      (
        [slug] => oude-vacatures
        [ID] => 1018
        [post_name] => vacature-belastingadviseur
        [post_title] => Belastingadviseur
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-06-12 07:06:43
        [year] => 2019
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [821] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 925
        [post_name] => zonnepanelen-nog-interessanter
        [post_title] => Zonnepanelen, nog interessanter
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-06-03 10:04:56
        [year] => 2019
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [822] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 917
        [post_name] => mannen-vrouwen-straks-gelijk
        [post_title] => Mannen en vrouwen straks eindelijk gelijk ?!
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-05-15 10:01:39
        [year] => 2019
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [823] => stdClass Object
      (
        [slug] => oude-vacatures
        [ID] => 642
        [post_name] => vacature-relatiebeheerder
        [post_title] => Relatiebeheerder/AGRO
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-04-15 09:48:11
        [year] => 2019
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [824] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 327
        [post_name] => belastingaangifte-2018
        [post_title] => Belastingaangifte 2018
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-03-20 11:26:28
        [year] => 2019
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [825] => stdClass Object
      (
        [slug] => vacatures
        [ID] => 685
        [post_name] => stage-vivan
        [post_title] => Stageplaatsen
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-03-16 08:35:39
        [year] => 2019
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [826] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 330
        [post_name] => balans-geadviseerd
        [post_title] => Balans geadviseerd
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-03-06 10:10:14
        [year] => 2019
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
  )
  
 • 2023 (110)
 • 2022 (366)
 • 2021 (311)
 • 2020 (27)
 • 2019 (13)