Huur mestopslag niet bewezen

Huur mestopslag niet bewezen

Een rundveehouder had vanwege een tekort aan mestopslag via zijn mesttransporteur een mestopslag bij een gestopte landbouwer. Na de vondst van chemisch afval in diens mestputten deed de NVWA onderzoek naar de herkomst van de mest. Daarbij kwamen

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voorlopige tarieven GLB 2023

Voor de onderscheiden rechtstreekse betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn in het Nationaal Strategisch Plan budgetten opgenomen, die evenredig worden verdeeld over de aanvragers. Voor de basisinkomenssteun en de aanvullende

Wijzigingen GLB 2023

Wijzigingen GLB 2023

Op 17 oktober 2023 is een wijziging van de Uitvoeringsregeling GLB 2023 gepubliceerd. In dit artikel gaan we in op de wijzigingen die betrekking hebben op het jaar 2023. In een ander artikel gaan we in op de wijzigingen die volgend jaar worden

Regels uitrijden mest

Regels uitrijden mest

Bouwland

Op bouwland mag tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan indien:

uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in

Houd GLB-aanmelding actueel

Houd GLB-aanmelding actueel

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de GLB-subsidies (middels de Gecombineerde opgave) is het belangrijk om de bedrijfssituatie actueel te houden. Dit is verplicht vanaf de aanmelding tot en met 30 november. De volgende wijzigingen moeten worden

Forse stijging pachtnormen

Forse stijging pachtnormen

Jaarlijks worden de hoogste toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Er zijn onlangs nieuwe normen gepubliceerd, welke op 1 juli 2023 van kracht zijn geworden.

Los bouw-

Regels grasland scheuren

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas geteeld wordt en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief