Coronavirus update 14: NOW 1.0 de eindafrekening (7 oktober 2020)

Coronavirus update 14: NOW 1.0 de eindafrekening (7 oktober 2020)

7 oktober 2020: Vanaf 7 oktober moeten de NOW 1.0 aanvragen worden verantwoord, zodat de subsidie definitief kan worden vastgesteld. De wijze waarop verantwoording moet worden afgelegd is afhankelijk van de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag. Hoe moet de...