Beroep op overmacht

Beroep op overmacht

Indien door uitzonderlijke omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, overlijden of dier- of plantenziekte niet voldaan kan worden aan de voorwaarden voor uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge

Regels grasland scheuren

Regels grasland scheuren

Op klei- en veengrond mag grasland nog tot 15 september vernietigd worden. Indien men na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas teelt en dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief

Subsidie verduurzaming mkb

Subsidie verduurzaming mkb

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt er een subsidieregeling voor professionele energieadviezen. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een verbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en