Denk aan de verplichte RI&E

Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het

Contouren nieuw systeem box 3

Contouren nieuw systeem box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van belastingheffing over het werkelijk rendement in box 3. Dat nieuwe stelsel krijgt de vorm van een vermogensaanwasbelasting. In een dergelijk stelsel

Drank en Drugs

Drank en Drugs

Het aantal Covid-besmettingen in Nederland is in anderhalf jaar tijd inmiddels de twee miljoen gepasseerd. Covid is een zichtbare ziekte. Bij klachten blijft de zieke thuis en houdt hij/zij anderen op de hoogte van de situatie. Niet alle ziektes zijn echter zo...

Archief

  collapsArch options:
  Array
  (
    [title] => Archief
    [noTitle] => 
    [inExcludeCat] => exclude
    [inExcludeCats] => 
    [inExcludeYear] => exclude
    [inExcludeYears] => 
    [showPages] => 
    [sort] => DESC
    [linkToArch] => 1
    [showYearCount] => 1
    [expandCurrentYear] => 1
    [expandMonths] => 1
    [expandYears] => 1
    [expandCurrentMonth] => 1
    [showMonthCount] => 1
    [showPostTitle] => 1
    [expand] => 0
    [showPostDate] => 1
    [debug] => 1
    [postDateFormat] => 
    [postDateAppend] => after
    [accordion] => 1
    [useCookies] => 1
    [post_type] => post
    [taxoncmy] => category
    [postTitleLength] => 30
    [showPostCount] => 1
    [style] => custom
    [archSortOrder] => DESC
    [showPosts] => 
    [customExpand] => 
    [customCollapse] => 
    [taxonomy] => both
    [number] => 2
  )
  POST QUERY:
   SELECT wp_terms.slug, wp_posts.ID,
    wp_posts.post_name, wp_posts.post_title, wp_posts.post_author,
    wp_posts.post_date, YEAR(wp_posts.post_date) AS 'year',
    MONTH(wp_posts.post_date) AS 'month' ,
    wp_posts.post_type
    FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON wp_posts.ID =
    wp_term_relationships.object_id 
  		LEFT JOIN wp_term_taxonomy ON wp_term_taxonomy.term_taxonomy_id =
  																			wp_term_relationships.term_taxonomy_id
  		LEFT JOIN wp_terms ON wp_terms.term_id = 
  		             wp_term_taxonomy.term_id 
   WHERE post_status='publish' AND wp_posts.post_type='post'  
   GROUP BY wp_posts.ID 
   ORDER BY wp_posts.post_date DESC
  
  POST QUERY RESULTS
  Array
  (
    [0] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27505
        [post_name] => sloopautos-verkocht-onder-margeregeling
        [post_title] => Sloopauto's verkocht onder margeregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [1] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27507
        [post_name] => tijdstip-indiening-verzoek-toepassing-30-regeling
        [post_title] => Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [2] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27509
        [post_name] => wetsvoorstel-implementatie-btw-tarievenrichtlijn
        [post_title] => Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [3] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27511
        [post_name] => beloning-meewerkende-kinderen
        [post_title] => Beloning meewerkende kinderen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [4] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27513
        [post_name] => onderzaai-vanggewas-bij-mais
        [post_title] => Onderzaai vanggewas bij maïs
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-25 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [5] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 27493
        [post_name] => ontbrekend-instructieboekje
        [post_title] => Ontbrekend instructieboekje
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [6] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27495
        [post_name] => wijziging-subsidieregeling-stap-budget
        [post_title] => Wijziging subsidieregeling STAP-budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [7] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27497
        [post_name] => verplichte-aanwezigheid-voor-aanvang-dienst
        [post_title] => Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [8] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 27499
        [post_name] => tijdstip-waardering-nalatenschap
        [post_title] => Tijdstip waardering nalatenschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [9] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27501
        [post_name] => startdatum-weiden-bij-verlengde-weidegang-uitgesteld-tot-1-juni
        [post_title] => Startdatum weiden bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [10] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27503
        [post_name] => pilot-mineralenconcentraat-met-twee-jaar-verlengd
        [post_title] => Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-17 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [11] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27483
        [post_name] => aanzegging-of-opzegging-arbeidsovereenkomst
        [post_title] => Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [12] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 27485
        [post_name] => toepassing-bedrijfsopvolgingsregeling-na-eerdere-splitsing
        [post_title] => Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [13] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 27487
        [post_name] => teruggaafregeling-bpm
        [post_title] => Teruggaafregeling bpm
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [14] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27489
        [post_name] => opgave-waterschapssloten-in-gecombineerde-opgave-mogelijk
        [post_title] => Opgave waterschapssloten in Gecombineerde opgave mogelijk
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [15] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27491
        [post_name] => europese-commissie-keurt-opkoopregelingen-lbv-goed
        [post_title] => Europese Commissie keurt opkoopregelingen LBV goed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-11 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [16] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27413
        [post_name] => mogelijke-verfijningen-overbruggingswet-box-3
        [post_title] => Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [17] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27415
        [post_name] => stap-budget-vervalt-per-1-januari-2024
        [post_title] => STAP-budget vervalt per 1 januari 2024
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [18] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27417
        [post_name] => eisen-aan-nood-en-alarmsystemen-bij-kunstmatige-ventilatie
        [post_title] => Eisen aan nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [19] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27419
        [post_name] => niet-uitgevoerde-eco-activiteiten-tijdig-intrekken
        [post_title] => Niet uitgevoerde eco-activiteiten tijdig intrekken
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [20] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27421
        [post_name] => toelichting-eco-activiteit-groene-braak
        [post_title] => Toelichting eco-activiteit groene braak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-05-04 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [21] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27403
        [post_name] => stimuleringsmaatregel-teelt-vanggewas-op-zand-en-loss
        [post_title] => Stimuleringsmaatregel teelt vanggewas op zand en löss
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [22] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27405
        [post_name] => fiscale-behandeling-meerjarige-lease-fosfaatrechten-met-koopoptie-gewijzigd
        [post_title] => Fiscale behandeling meerjarige lease fosfaatrechten met koopoptie gewijzigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [23] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 27407
        [post_name] => geen-bredere-solidariteitsbijdrage-of-extra-schijf-in-de-vennootschapsbelasting
        [post_title] => Geen bredere solidariteitsbijdrage of extra schijf in de vennootschapsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [24] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27409
        [post_name] => belastingdienst-wacht-nieuwe-arresten-hoge-raad-over-box-3-af
        [post_title] => Belastingdienst wacht nieuwe arresten Hoge Raad over box 3 af
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [25] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27411
        [post_name] => bedragen-minimumloon-per-1-juli-2023
        [post_title] => Bedragen minimumloon per 1 juli 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [26] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 27391
        [post_name] => wetsvoorstel-fiscale-verzamelwet-2024
        [post_title] => Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [27] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27393
        [post_name] => verlenging-borgstelling-mkb-kredieten
        [post_title] => Verlenging Borgstelling MKB-kredieten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [28] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27395
        [post_name] => evaluatie-laag-tarief-btw
        [post_title] => Evaluatie laag tarief btw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [29] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27397
        [post_name] => toepassing-loonkostenvoordeel-na-overgang-onderneming
        [post_title] => Toepassing loonkostenvoordeel na overgang onderneming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [30] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27399
        [post_name] => maand-uitstel-voor-indienen-gecombineerde-opgave
        [post_title] => Maand uitstel voor indienen Gecombineerde opgave
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [31] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27401
        [post_name] => pachtkamer-wijst-schriftelijke-vastlegging-pachtovereenkomst-af
        [post_title] => Pachtkamer wijst schriftelijke vastlegging pachtovereenkomst af
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-20 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [32] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27377
        [post_name] => beantwoording-kamervragen-arbeidskorting
        [post_title] => Beantwoording Kamervragen arbeidskorting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [33] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 27379
        [post_name] => kamervragen-aanmaning-aflossing-belastingschulden
        [post_title] => Kamervragen aanmaning aflossing belastingschulden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [34] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27381
        [post_name] => vergrijpboete-voor-niet-vermelden-inkomen-in-box-3
        [post_title] => Vergrijpboete voor niet vermelden inkomen in box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [35] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27383
        [post_name] => tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-stap-2023
        [post_title] => Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [36] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27385
        [post_name] => dagloonberekening-uitkering-aanvullend-geboorteverlof
        [post_title] => Dagloonberekening uitkering aanvullend geboorteverlof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [37] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27387
        [post_name] => berekenen-stikstofdepositie-tot-25-km-aanvaardbaar
        [post_title] => Berekenen stikstofdepositie tot 25 km aanvaardbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [38] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27389
        [post_name] => pacht-vereist-persoonlijk-gebruik-door-pachter
        [post_title] => Pacht vereist persoonlijk gebruik door pachter
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-13 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [39] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27366
        [post_name] => standpunten-kennisgroepen-belastingdienst-openbaar
        [post_title] => Standpunten kennisgroepen Belastingdienst openbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [40] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27368
        [post_name] => maatregelen-voor-de-arbeidsmarkt-aangekondigd
        [post_title] => Maatregelen voor de arbeidsmarkt aangekondigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [41] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27370
        [post_name] => bezorgers-in-dienstbetrekking
        [post_title] => Bezorgers in dienstbetrekking
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [42] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27372
        [post_name] => tegemoetkoming-hoge-energieprijzen-blokaansluiting
        [post_title] => Tegemoetkoming hoge energieprijzen blokaansluiting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [43] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27374
        [post_name] => didam-arrest-en-de-gevolgen-voor-pachtovereenkomsten
        [post_title] => Didam-arrest en de gevolgen voor pachtovereenkomsten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-04-06 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [44] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27355
        [post_name] => verlaging-voorschotpercentage-tek
        [post_title] => Verlaging voorschotpercentage TEK
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [45] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27357
        [post_name] => wijziging-subsidiemodule-advies-en-ondersteuning-verduurzamingsmaatregelen-mkb
        [post_title] => Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [46] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27359
        [post_name] => afschaffing-lage-inkomensvoordeel-ter-consultatie-gelegd
        [post_title] => Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [47] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27361
        [post_name] => aanscherping-uitstootnormen-fijnstof-uit-pluimveestallen
        [post_title] => Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [48] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27363
        [post_name] => opgeven-fosfaattoestand-percelen-in-gecombineerde-opgave
        [post_title] => Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-30 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [49] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27344
        [post_name] => forfaitaire-rendementspercentages-2022
        [post_title] => Forfaitaire rendementspercentages 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [50] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 27346
        [post_name] => internetconsultatie-wijziging-bijzondere-regimes
        [post_title] => Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [51] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27348
        [post_name] => nvwa-verlaagt-handhavingsgrens-vangletsel-pluimvee
        [post_title] => NVWA verlaagt handhavingsgrens vangletsel pluimvee
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [52] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27350
        [post_name] => regelgeving-scheuren-grasland
        [post_title] => Regelgeving scheuren grasland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [53] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27326
        [post_name] => overtollige-liquiditeiten-onderneming
        [post_title] => Overtollige liquiditeiten onderneming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [54] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27328
        [post_name] => keuze-te-laat-gemaakt
        [post_title] => Keuze te laat gemaakt
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [55] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27330
        [post_name] => subsidieregelingen-energie-innovatie-en-verduurzaming
        [post_title] => Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [56] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27331
        [post_name] => openstelling-tek-regeling-op-21-maart
        [post_title] => Openstelling TEK-regeling op 21 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [57] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27333
        [post_name] => verpachter-moet-schade-pachter-vergoeden
        [post_title] => Verpachter moet schade pachter vergoeden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [58] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27314
        [post_name] => besluit-rechtsherstel-gaat-hof-arnhem-leeuwarden-niet-ver-genoeg
        [post_title] => Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [59] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27316
        [post_name] => concurrentiebeding-niet-overtreden-door-dienstverband-bij-buitenlandse-werkgever
        [post_title] => Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [60] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27318
        [post_name] => beantwoording-kamervragen-box-3
        [post_title] => Beantwoording Kamervragen box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [61] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27320
        [post_name] => subsidie-behoud-graslandareaal-derogatiebedrijven
        [post_title] => Subsidie behoud graslandareaal derogatiebedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [62] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27322
        [post_name] => wie-kan-glb-subsidies-aanvragen
        [post_title] => Wie kan GLB-subsidies aanvragen?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [63] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27299
        [post_name] => aanvragen-tek-kan-per-21-maart
        [post_title] => Aanvragen TEK kan per 21 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [64] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27301
        [post_name] => internetconsultatie-fiscale-regelingen
        [post_title] => Internetconsultatie fiscale regelingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [65] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27303
        [post_name] => bemestingsplan-verplicht-voor-alle-bedrijven-met-grond
        [post_title] => Bemestingsplan verplicht voor alle bedrijven met grond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [66] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27305
        [post_name] => aanvraag-derogatie-mogelijk-tot-en-met-7-april
        [post_title] => Aanvraag derogatie mogelijk tot en met 7 april
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-03-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [67] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27289
        [post_name] => uitnodiging-zitting-niet-correct-verzonden
        [post_title] => Uitnodiging zitting niet correct verzonden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [68] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27291
        [post_name] => werknemer-is-geen-belanghebbende-bij-besluit-toekenning-compensatie-transitievergoeding
        [post_title] => Werknemer is geen belanghebbende bij besluit toekenning compensatie transitievergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [69] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27293
        [post_name] => hernieuwd-verzoek-30-regeling-terecht-afgewezen
        [post_title] => Hernieuwd verzoek 30%-regeling terecht afgewezen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [70] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27295
        [post_name] => maatregel-stimulering-gebruik-organische-stofrijke-meststoffen
        [post_title] => Maatregel stimulering gebruik organische stofrijke meststoffen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [71] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27297
        [post_name] => willekeurige-afschrijving-bedrijfsmiddelen-2023
        [post_title] => Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-23 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [72] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27279
        [post_name] => certificeren-van-beleggingen-in-vastgoed
        [post_title] => Certificeren van beleggingen in vastgoed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [73] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27281
        [post_name] => stand-van-zaken-tegemoetkoming-energiekosten
        [post_title] => Stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [74] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27283
        [post_name] => kamerbrief-toekomst-box-3
        [post_title] => Kamerbrief toekomst box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [75] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27285
        [post_name] => uitrijden-drijfmest-op-bouwland-vanaf-16-maart
        [post_title] => Uitrijden drijfmest op bouwland vanaf 16 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [76] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27287
        [post_name] => verplichte-gewasrotatie-met-rustgewassen-op-zand-en-lossgronden
        [post_title] => Verplichte gewasrotatie met rustgewassen op zand- en lössgronden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-16 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [77] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27271
        [post_name] => tegemoetkoming-administratieve-lasten-fiets-van-de-zaak-en-reiskostenvergoeding
        [post_title] => Tegemoetkoming administratieve lasten fiets van de zaak en reiskostenvergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [78] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27273
        [post_name] => aanpassing-stap-budget
        [post_title] => Aanpassing STAP-budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [79] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27275
        [post_name] => bufferstroken-in-wetgeving-vastgelegd
        [post_title] => Bufferstroken in wetgeving vastgelegd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [80] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27277
        [post_name] => aanmelden-stikstofdifferentiatie
        [post_title] => Aanmelden stikstofdifferentiatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-09 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [81] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27259
        [post_name] => procedure-massaal-bezwaar-plus-box-3-gestart
        [post_title] => Procedure massaal bezwaar plus box 3 gestart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [82] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27261
        [post_name] => verkorting-periode-loondoorbetaling-bij-ziekte-aow-gerechtigde-werknemers
        [post_title] => Verkorting periode loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigde werknemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [83] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27263
        [post_name] => rechtsherstel-box-3-op-basis-van-werkelijk-behaald-rendement
        [post_title] => Rechtsherstel box 3 op basis van werkelijk behaald rendement
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [84] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27265
        [post_name] => maatschap-die-dak-van-woning-verhuurt-is-geen-ondernemer
        [post_title] => Maatschap, die dak van woning verhuurt, is geen ondernemer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [85] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27267
        [post_name] => boetes-voor-onjuist-vervoer-schapen-terecht-opgelegd
        [post_title] => Boetes voor onjuist vervoer schapen terecht opgelegd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [86] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27269
        [post_name] => kortere-uitrijdperiode-drijfmest-op-bouwland
        [post_title] => Kortere uitrijdperiode drijfmest op bouwland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [87] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27307
        [post_name] => wetsvoorstel-implementatie-eu-richtlijn-kor
        [post_title] => Wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn KOR
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [88] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27309
        [post_name] => belastingrente-vpb-en-bronbelasting
        [post_title] => Belastingrente Vpb en bronbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-02-02 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [89] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27242
        [post_name] => ubo-register-wordt-minder-toegankelijk-door-uitspraak-hof-van-justitie-eu
        [post_title] => UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [90] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27244
        [post_name] => kamervragen-over-registratie-van-hypotheekgegevens
        [post_title] => Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [91] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27246
        [post_name] => belastingrente-verschuldigd-over-vermindering-box-3-heffing
        [post_title] => Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [92] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27248
        [post_name] => eenzijdig-wijzigingsbeding
        [post_title] => Eenzijdig wijzigingsbeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [93] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27250
        [post_name] => derogatie-2023
        [post_title] => Derogatie 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [94] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27252
        [post_name] => geen-uitstel-bufferstroken-en-vanggewassen
        [post_title] => Geen uitstel bufferstroken en vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-26 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [95] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 27232
        [post_name] => willekeurige-afschrijving-bedrijfsmiddelen-2023
        [post_title] => Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [96] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 27234
        [post_name] => schending-unierechtelijk-verdedigingsbeginsel-leidt-tot-vernietiging-naheffing-bpm
        [post_title] => Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [97] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27236
        [post_name] => opgave-van-aan-derden-uitbetaalde-bedragen
        [post_title] => Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [98] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27238
        [post_name] => wijziging-registratie-mesttransporten-per-1-januari-2023
        [post_title] => Wijziging registratie mesttransporten per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [99] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27240
        [post_name] => nieuwe-glb-landschapselementen
        [post_title] => Nieuwe GLB: landschapselementen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-19 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [100] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27224
        [post_name] => wetsvoorstel-wet-toekomst-pensioenen-door-de-tweede-kamer
        [post_title] => Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-12 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [101] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27226
        [post_name] => strand-is-geen-sportaccommodatie
        [post_title] => Strand is geen sportaccommodatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-12 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [102] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27228
        [post_name] => vrijstellingsregeling-bovengronds-aanwenden-runderdrijfmest
        [post_title] => Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-12 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [103] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27230
        [post_name] => vanggewas-laten-staan-tot-1-maart
        [post_title] => Vanggewas laten staan tot 1 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-12 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [104] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27207
        [post_name] => tarieven-en-heffingskortingen-2023
        [post_title] => Tarieven en heffingskortingen 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [105] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27209
        [post_name] => wet-excessief-lenen-bij-eigen-vennootschap
        [post_title] => Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [106] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27211
        [post_name] => overbruggingswet-box-3
        [post_title] => Overbruggingswet box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [107] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27213
        [post_name] => extra-investeringsaftrek-voor-milieuvriendelijke-bedrijfsmiddelen
        [post_title] => Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [108] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27215
        [post_name] => extra-investeringsaftrek-voor-energiebesparende-bedrijfsmiddelen
        [post_title] => Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [109] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27217
        [post_name] => gelijkstelling-stikstofexcretie-biologisch-en-gangbaar-gehouden-melkkoeien
        [post_title] => Gelijkstelling stikstofexcretie biologisch en gangbaar gehouden melkkoeien
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2023-01-05 04:00:00
        [year] => 2023
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [110] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 27177
        [post_name] => alsnog-aanpassing-maximum-uurprijzen-kinderopvang
        [post_title] => Alsnog aanpassing maximum uurprijzen kinderopvang
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [111] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27179
        [post_name] => partnerregeling-in-de-overbruggingsperiode-box-3
        [post_title] => Partnerregeling in de overbruggingsperiode box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [112] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27181
        [post_name] => uitwerking-op-hoofdlijnen-tegemoetkoming-energiekosten
        [post_title] => Uitwerking op hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [113] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-rechtciviel-recht
        [ID] => 27183
        [post_name] => wettelijke-rente-omhoog-naar-4-in-2023
        [post_title] => Wettelijke rente omhoog naar 4% in 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [114] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27185
        [post_name] => regeling-tegemoetkoming-energiekosten
        [post_title] => Regeling Tegemoetkoming Energiekosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [115] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27187
        [post_name] => opgave-aanvullende-gegevens-welke-gegevens
        [post_title] => Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [116] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27189
        [post_name] => rekenen-met-juiste-gehaltes-in-mestvoorraden
        [post_title] => Rekenen met juiste gehaltes in mestvoorraden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [117] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27191
        [post_name] => vastlegging-gegevens-bij-mestboekhouding-2022
        [post_title] => Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [118] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27161
        [post_name] => regeling-tijdelijk-prijsplafond-energie
        [post_title] => Regeling tijdelijk prijsplafond energie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [119] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27163
        [post_name] => teruggaaf-van-omzetbelasting-bij-vooruitbetalingen-zonnepanelen
        [post_title] => Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [120] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27165
        [post_name] => geen-stap-budget-in-januari-2023
        [post_title] => Geen STAP-budget in januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [121] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 27167
        [post_name] => kabinetsreactie-evaluatie-fiscale-bedrijfsopvolgingsregelingen
        [post_title] => Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [122] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 27169
        [post_name] => kabinetsreactie-beleggingsinstellingen
        [post_title] => Kabinetsreactie beleggingsinstellingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [123] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27171
        [post_name] => wel-bredere-bufferstroken-voor-glb-in-2023
        [post_title] => Wel bredere bufferstroken voor GLB in 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [124] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27173
        [post_name] => investeringsaftrek-optimaliseren
        [post_title] => Investeringsaftrek optimaliseren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [125] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27175
        [post_name] => striktere-voorwaarden-aan-vergunningverlening-emissiearme-stalsystemen
        [post_title] => Striktere voorwaarden aan vergunningverlening emissiearme stalsystemen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [126] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27159
        [post_name] => gebruikelijk-loon-in-2023
        [post_title] => Gebruikelijk loon in 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [127] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27141
        [post_name] => premiepercentages-sociale-verzekeringen-2023
        [post_title] => Premiepercentages sociale verzekeringen 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [128] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27143
        [post_name] => nultarief-groente-en-fruit-per-1-januari-2024
        [post_title] => Nultarief groente en fruit per 1 januari 2024
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [129] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27145
        [post_name] => wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2023
        [post_title] => Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [130] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 27147
        [post_name] => bedragen-kinderbijslag-2023
        [post_title] => Bedragen kinderbijslag 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [131] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 27149
        [post_name] => vaststellingsloket-now-5-open-tot-en-met-2-juni-2023
        [post_title] => Vaststellingsloket NOW-5 open tot en met 2 juni 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [132] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 27151
        [post_name] => bedrijfsopvolgingsregeling-van-toepassing-bij-verhuur-onderneming
        [post_title] => Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij verhuur onderneming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [133] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27153
        [post_name] => jaar-uitstel-voor-bufferstroken-en-vanggewassen
        [post_title] => Jaar uitstel voor bufferstroken en vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [134] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27155
        [post_name] => vorming-herinvesteringsreserve-mogelijk-voor-verkoop-onbenutte-fosfaatrechten
        [post_title] => Vorming herinvesteringsreserve mogelijk voor verkoop onbenutte fosfaatrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [135] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27157
        [post_name] => aanvullende-acties-mest-nodig
        [post_title] => Aanvullende acties mest nodig?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [136] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27129
        [post_name] => kvk-verstrekt-voorlopig-geen-informatie-uit-ubo-register
        [post_title] => KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [137] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27131
        [post_name] => wetsvoorstel-wet-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [138] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27133
        [post_name] => aankondiging-aanpassing-regeling-stap-budget
        [post_title] => Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [139] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27135
        [post_name] => kabinet-pakt-opmerkelijke-belastingconstructies-aan
        [post_title] => Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [140] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27137
        [post_name] => voortgang-aanpak-stikstof
        [post_title] => Voortgang aanpak stikstof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [141] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27139
        [post_name] => schadevergoeding-voor-pas-melders-bij-handhaving
        [post_title] => Schadevergoeding voor PAS-melders bij handhaving
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-12-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [142] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27119
        [post_name] => toerekening-helft-winstuitdeling-aan-partner
        [post_title] => Toerekening helft winstuitdeling aan partner
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [143] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27121
        [post_name] => geen-berekening-belastingrente-over-periode-dat-geld-bij-belastingdienst-stond
        [post_title] => Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [144] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 27123
        [post_name] => bedrag-vrijstelling-thuiswerkvergoeding-2023
        [post_title] => Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [145] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27125
        [post_name] => invoering-nieuwe-wijze-vervoer-mest-per-1-januari-2023
        [post_title] => Invoering nieuwe wijze vervoer mest per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [146] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27127
        [post_name] => ingangsjaar-nieuw-glb-gezien-als-leerperiode
        [post_title] => Ingangsjaar nieuw GLB gezien als leerperiode
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [147] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27107
        [post_name] => aow-leeftijd-in-2028-naar-67-jaar-en-3-maanden
        [post_title] => AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [148] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 27109
        [post_name] => belastingplan-2023-aangenomen-door-tweede-kamer
        [post_title] => Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [149] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27111
        [post_name] => eigenwoningforfait-en-arbeidskorting-2023
        [post_title] => Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [150] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 27112
        [post_name] => bijdrageloon-en-premiepercentages-zvw-2023
        [post_title] => Bijdrageloon en premiepercentages Zvw 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [151] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27114
        [post_name] => vergoeding-voor-aanleg-nutsleiding-belast
        [post_title] => Vergoeding voor aanleg nutsleiding belast
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [152] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27116
        [post_name] => subsidie-niet-productieve-investeringen-landbouw-en-veenweidegebieden
        [post_title] => Subsidie niet-productieve investeringen landbouw- en veenweidegebieden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [153] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27072
        [post_name] => maakt-gebruik-van-de-investeringsaftrek
        [post_title] => Maakt gebruik van de investeringsaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [154] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27074
        [post_name] => aftrekbeperking-inkomstenbelasting
        [post_title] => Aftrekbeperking inkomstenbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [155] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27076
        [post_name] => voorkom-belastingrente
        [post_title] => Voorkom belastingrente
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [156] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27078
        [post_name] => bijtelling-auto-van-de-zaak
        [post_title] => Bijtelling auto van de zaak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [157] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27080
        [post_name] => benut-de-mogelijkheden-van-de-werkkostenregeling-wkr
        [post_title] => Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling (wkr)
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [158] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27082
        [post_name] => tarieven-vennootschapsbelasting
        [post_title] => Tarieven vennootschapsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [159] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27084
        [post_name] => aandachtspunten-jaarafsluiting-loonadministratie
        [post_title] => Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [160] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27086
        [post_name] => schenken-van-aandelen
        [post_title] => Schenken van aandelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [161] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27088
        [post_name] => salaris-dga
        [post_title] => Salaris dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [162] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27090
        [post_name] => doe-tijdig-suppletieaangifte
        [post_title] => Doe tijdig suppletieaangifte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [163] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27092
        [post_name] => afdracht-over-privegebruik
        [post_title] => Afdracht over privégebruik
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [164] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27094
        [post_name] => herziening-aftrek-voorbelasting
        [post_title] => Herziening aftrek voorbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [165] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27096
        [post_name] => beperk-belastingheffing-in-box-3
        [post_title] => Beperk belastingheffing in box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [166] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27098
        [post_name] => vraag-middeling-aan-bij-wisselende-inkomens
        [post_title] => Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [167] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27100
        [post_name] => premies-lijfrenteverzekeringen
        [post_title] => Premies lijfrenteverzekeringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [168] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27102
        [post_name] => vermogen-overhevelen-naar-kinderen-en-kleinkinderen
        [post_title] => Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [169] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 27104
        [post_name] => giftenaftrek
        [post_title] => Giftenaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [170] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 27062
        [post_name] => wanneer-ontstaat-door-verbouwing-een-nieuw-gebouw
        [post_title] => Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [171] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27064
        [post_name] => verzoek-ambtshalve-vermindering-voor-box-3-in-jaren-2017-e-v-niet-nodig
        [post_title] => Verzoek ambtshalve vermindering voor box 3 in jaren 2017 e.v. niet nodig
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [172] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27066
        [post_name] => tijdelijke-uitzondering-eiwithoudende-diervoeders-voor-biologische-productie
        [post_title] => Tijdelijke uitzondering eiwithoudende diervoeders voor biologische productie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [173] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27068
        [post_name] => ecoregeling-verschillende-punten-en-waardes-per-regio
        [post_title] => Ecoregeling: verschillende punten en waardes per regio
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [174] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27070
        [post_name] => nieuw-glb-vrijstellingen-glmc7-en-8a
        [post_title] => Nieuw GLB: vrijstellingen GLMC7 en 8a
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [175] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27050
        [post_name] => consultatie-lijst-winterteelten
        [post_title] => Consultatie lijst winterteelten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [176] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27052
        [post_name] => aanmelden-derogatie-uiterlijk-13-december
        [post_title] => Aanmelden derogatie uiterlijk 13 december
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [177] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 27054
        [post_name] => startersvrijstelling-overdrachtsbelasting
        [post_title] => Startersvrijstelling overdrachtsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [178] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27056
        [post_name] => recht-op-betaald-verlof-tijdens-ziekte
        [post_title] => Recht op betaald verlof tijdens ziekte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [179] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 27058
        [post_name] => wetsvoorstel-tijdelijke-solidariteitsbijdrage-fossiele-sector
        [post_title] => Wetsvoorstel tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [180] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27060
        [post_name] => ubo-register-voor-trusts
        [post_title] => UBO-register voor trusts
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-11-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [181] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 27038
        [post_name] => verzoek-ontbinding-arbeidsovereenkomst-vormde-inmenging-in-vrijheid-van-meningsuiting
        [post_title] => Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst vormde inmenging in vrijheid van meningsuiting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [182] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 27040
        [post_name] => vorming-herinvesteringsreserve
        [post_title] => Vorming herinvesteringsreserve
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [183] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 27042
        [post_name] => vierde-nota-van-wijziging-belastingplan-2023
        [post_title] => Vierde nota van wijziging Belastingplan 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [184] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27044
        [post_name] => rechtbank-rechtsgevolgen-positieve-weigering-gelijk-aan-vergunning
        [post_title] => Rechtbank: rechtsgevolgen positieve weigering gelijk aan vergunning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [185] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27046
        [post_name] => investeringsregeling-pop3-2022-opengesteld-in-december
        [post_title] => Investeringsregeling POP3+ 2022 opengesteld in december
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [186] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27048
        [post_name] => gebruik-ionisatietechnieken-onder-voorwaarden-veilig
        [post_title] => Gebruik ionisatietechnieken onder voorwaarden veilig
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [187] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27028
        [post_name] => tegemoetkoming-energiekosten-voor-energie-intensieve-bedrijven
        [post_title] => Tegemoetkoming energiekosten voor energie-intensieve bedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [188] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27030
        [post_name] => lagere-uitbetaling-betalingsrechten-in-2022
        [post_title] => Lagere uitbetaling betalingsrechten in 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [189] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27032
        [post_name] => tegemoetkoming-energiekosten-voor-het-energie-intensieve-mkb
        [post_title] => Tegemoetkoming Energiekosten voor het energie-intensieve mkb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [190] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 27034
        [post_name] => kamervragen-verlenging-tienjaarstermijn-heffing-erfbelasting-na-emigratie
        [post_title] => Kamervragen verlenging tienjaarstermijn heffing erfbelasting na emigratie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [191] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27036
        [post_name] => subsidieregeling-overstromingsschade-2021
        [post_title] => Subsidieregeling overstromingsschade 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [192] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27017
        [post_name] => toepassing-eigenwoningregeling-op-niet-gesplitst-pand
        [post_title] => Toepassing eigenwoningregeling op niet-gesplitst pand
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [193] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27018
        [post_name] => recht-op-iack-bij-co-ouderschap
        [post_title] => Recht op IACK bij co-ouderschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [194] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 27020
        [post_name] => onderzoek-bedragen-en-waarden-bpm
        [post_title] => Onderzoek bedragen en waarden bpm
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [195] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 27022
        [post_name] => door-ontbreken-aanmerkelijk-belang-geen-terbeschikkingstelling-van-vermogen
        [post_title] => Door ontbreken aanmerkelijk belang geen terbeschikkingstelling van vermogen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [196] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27024
        [post_name] => nieuw-glb-tijdslijn
        [post_title] => Nieuw GLB: tijdslijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [197] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27026
        [post_name] => bufferstroken-verplicht-vanaf-2023
        [post_title] => Bufferstroken verplicht vanaf 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [198] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 27003
        [post_name] => boete-wegens-niet-doen-van-aangifte
        [post_title] => Boete wegens niet doen van aangifte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [199] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 27005
        [post_name] => verruiming-betaalpauze-betalingsregeling-coronabelastingschuld
        [post_title] => Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [200] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27007
        [post_name] => derogatie-aanvullende-voorwaarden-voor-alle-landbouwbedrijven
        [post_title] => Derogatie: aanvullende voorwaarden voor alle landbouwbedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [201] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27009
        [post_name] => voorwaarden-voor-deelname-aan-derogatie
        [post_title] => Voorwaarden voor deelname aan derogatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [202] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 27011
        [post_name] => nota-van-wijziging-belastingplan-2023
        [post_title] => Nota van wijziging Belastingplan 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [203] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 27013
        [post_name] => ondersteuningsregeling-energiekosten-aangekondigd-voor-energie-intensieve-mkb
        [post_title] => Ondersteuningsregeling energiekosten aangekondigd voor energie-intensieve mkb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [204] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 27015
        [post_name] => details-prijsplafond-energie-kleinverbruikers
        [post_title] => Details prijsplafond energie kleinverbruikers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-10-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [205] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26989
        [post_name] => wetsvoorstel-wet-excessief-lenen-bij-de-eigen-vennootschap
        [post_title] => Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [206] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26991
        [post_name] => kamerbrief-aanvullende-maatregelen-energierekening
        [post_title] => Kamerbrief aanvullende maatregelen energierekening
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [207] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26993
        [post_name] => toelichting-op-niet-bieden-van-rechtsherstel-aan-niet-bezwaarmakers
        [post_title] => Toelichting op niet bieden van rechtsherstel aan niet-bezwaarmakers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [208] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26995
        [post_name] => stijging-minimumloon-per-1-januari-2023
        [post_title] => Stijging minimumloon per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [209] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26997
        [post_name] => aanmelden-legalisatie-pas-melding-en-aanvraag-tegemoetkoming
        [post_title] => Aanmelden legalisatie PAS-melding en aanvraag tegemoetkoming
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [210] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26999
        [post_name] => aanvragen-ontheffing-afvoer-pluimveemest-in-beperkingsgebieden
        [post_title] => Aanvragen ontheffing afvoer pluimveemest in beperkingsgebieden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [211] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 27001
        [post_name] => belastingplan-2023
        [post_title] => Belastingplan 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-29 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [212] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26945
        [post_name] => onvoldoende-bescherming-tegen-geuroverlast-veehouderijen
        [post_title] => Onvoldoende bescherming tegen geuroverlast veehouderijen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [213] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26947
        [post_name] => graasdierpremie-en-bijvoeren-dieren
        [post_title] => Graasdierpremie en bijvoeren dieren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [214] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26949
        [post_name] => oudedagsreserve-en-zelfstandigenaftrek
        [post_title] => Oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [215] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26951
        [post_name] => middelingsregeling-vervalt
        [post_title] => Middelingsregeling vervalt
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [216] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26953
        [post_name] => verruimingen-werkkostenregeling
        [post_title] => Verruimingen werkkostenregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [217] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26955
        [post_name] => gebruikelijk-loon
        [post_title] => Gebruikelijk loon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [218] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26957
        [post_name] => 30-regeling
        [post_title] => 30%-regeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [219] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26959
        [post_name] => heffingskortingen
        [post_title] => Heffingskortingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [220] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26961
        [post_name] => box-2
        [post_title] => Box 2
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [221] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26963
        [post_name] => tarieven-vennootschapsbelasting
        [post_title] => Tarieven vennootschapsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [222] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26965
        [post_name] => afschaffing-schenkingsvrijstelling-eigen-woning
        [post_title] => Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [223] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26967
        [post_name] => nultarief-zonnepanelen
        [post_title] => Nultarief zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [224] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26969
        [post_name] => autobelastingen-ondernemers
        [post_title] => Autobelastingen ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [225] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26971
        [post_name] => aanpassingen-box-3
        [post_title] => Aanpassingen box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [226] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26973
        [post_name] => verhoging-kindgebonden-budget
        [post_title] => Verhoging kindgebonden budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [227] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 26935
        [post_name] => verlenging-betalingsregeling-coronabelastingschulden-mogelijk
        [post_title] => Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [228] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 26937
        [post_name] => evaluatie-wet-normering-topinkomens-aanleiding-voor-aanpassing-van-de-wet
        [post_title] => Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [229] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26939
        [post_name] => redelijke-termijn-van-behandeling-na-terugwijzing-zaak
        [post_title] => Redelijke termijn van behandeling na terugwijzing zaak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [230] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26941
        [post_name] => geen-openstelling-fosfaatbank-in-2023
        [post_title] => Geen openstelling fosfaatbank in 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [231] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26943
        [post_name] => hoge-energieprijzen-terugbetaling-voorschot-sde
        [post_title] => Hoge energieprijzen, terugbetaling voorschot SDE
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-15 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [232] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26917
        [post_name] => parkeren-bij-laadpaal
        [post_title] => Parkeren bij laadpaal
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [233] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26919
        [post_name] => nieuw-stelsel-box-3-komt-niet-eerder-dan-in-2026
        [post_title] => Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [234] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 26921
        [post_name] => evaluatie-fiscale-maatregelen-zeevaart
        [post_title] => Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [235] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26923
        [post_name] => derogatie-eindigt-in-2025
        [post_title] => Derogatie eindigt in 2025
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [236] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26925
        [post_name] => handhaving-verzekeringsplicht-landbouwvoertuigen
        [post_title] => Handhaving verzekeringsplicht landbouwvoertuigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [237] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26927
        [post_name] => uitrijden-drijfmest-op-bouwland-tot-15-september
        [post_title] => Uitrijden drijfmest op bouwland tot 15 september
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-08 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [238] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26904
        [post_name] => kanttekeningen-bij-evaluatie-bedrijfsopvolgingsregeling
        [post_title] => Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [239] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 26906
        [post_name] => onbelaste-thuiswerkvergoeding-na-indexatie-in-2023-naar-e-213
        [post_title] => Onbelaste thuiswerkvergoeding na indexatie in 2023 naar € 2,13
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [240] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 26908
        [post_name] => wettelijke-basis-voor-eherkenning
        [post_title] => Wettelijke basis voor eHerkenning?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [241] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26910
        [post_name] => wijziging-verdeling-gezamenlijke-inkomensbestanddelen-bij-navordering-toegestaan
        [post_title] => Wijziging verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen bij navordering toegestaan?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [242] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26912
        [post_name] => extra-mogelijkheid-aanvragen-voorschot-glb-steun
        [post_title] => Extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-steun
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [243] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26914
        [post_name] => verkeersveiligheid-bij-oogstwerkzaamheden
        [post_title] => Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-09-01 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [244] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26888
        [post_name] => terugvragen-in-2021-betaalde-buitenlandse-btw
        [post_title] => Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [245] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26890
        [post_name] => uitvoering-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Uitvoering rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [246] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26892
        [post_name] => verzoek-vernietiging-opzegging-te-laat
        [post_title] => Verzoek vernietiging opzegging te laat
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [247] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26894
        [post_name] => aanslag-forensenbelasting-te-vroeg-opgelegd
        [post_title] => Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [248] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26896
        [post_name] => investeringen-in-gastenkamers-bb
        [post_title] => Investeringen in gastenkamers B&B
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [249] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26898
        [post_name] => registratie-gebruik-diergeneesmiddelen
        [post_title] => Registratie gebruik diergeneesmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [250] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26900
        [post_name] => nieuw-glb-mogelijk-uitstel-twee-voorwaarden
        [post_title] => Nieuw GLB: mogelijk uitstel twee voorwaarden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [251] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26902
        [post_name] => vanggewas-na-mais-op-zand-en-lossgrond
        [post_title] => Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [252] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26876
        [post_name] => subsidiepot-elektrische-auto-voor-2022-is-leeg
        [post_title] => Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [253] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26878
        [post_name] => aanslag-forensenbelasting-vernietigd
        [post_title] => Aanslag forensenbelasting vernietigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [254] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26880
        [post_name] => naheffing-parkeerbelasting-op-basis-dagtarief-vernietigd
        [post_title] => Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [255] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26882
        [post_name] => verjaring-loonvordering
        [post_title] => Verjaring loonvordering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [256] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26884
        [post_name] => mogelijk-aanspraak-verpachter-op-fosfaatrechten-bij-einde-pacht
        [post_title] => Mogelijk aanspraak verpachter op fosfaatrechten bij einde pacht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [257] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26886
        [post_name] => overmacht-glb-subsidies-tijdig-melden
        [post_title] => Overmacht GLB-subsidies tijdig melden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-18 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [258] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26868
        [post_name] => verzendtheorie-geldt-niet-voor-indienen-aangifte
        [post_title] => Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [259] => stdClass Object
      (
        [slug] => onroerende-zaken
        [ID] => 26870
        [post_name] => coronacrisis-geen-aanleiding-voor-verlegging-waardepeildatum-winkelpand
        [post_title] => Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [260] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26872
        [post_name] => regels-grasland-scheuren
        [post_title] => Regels grasland scheuren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [261] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26874
        [post_name] => vrijstelling-zoogkoeienhouderij-in-wet-geregeld
        [post_title] => Vrijstelling zoogkoeienhouderij in wet geregeld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-11 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [262] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26856
        [post_name] => transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden
        [post_title] => Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [263] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26858
        [post_name] => vijfjaarstermijn-samenwonen-voor-partnervrijstelling-erfbelasting
        [post_title] => Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [264] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26860
        [post_name] => ontbinding-arbeidsovereenkomst-wegens-weigering-bezoek-aan-bedrijfsarts
        [post_title] => Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [265] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26862
        [post_name] => aanvulling-op-besluit-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [266] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26864
        [post_name] => aanvraagprocedure-nieuwe-glb-veel-uitgebreider
        [post_title] => Aanvraagprocedure nieuwe GLB veel uitgebreider
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [267] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26866
        [post_name] => voorsorteren-op-eco-activiteit-groenbedekking
        [post_title] => Voorsorteren op eco-activiteit ‘groenbedekking’
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-08-04 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [268] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26836
        [post_name] => voorstel-wet-vermogensbelasting-2024
        [post_title] => Voorstel Wet vermogensbelasting 2024
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [269] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26838
        [post_name] => wetsvoorstel-bevriezen-eigen-risico-zorgverzekering
        [post_title] => Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [270] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26839
        [post_name] => rekenmodel-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Rekenmodel rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [271] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26841
        [post_name] => openstelling-saneringsregeling-visserij
        [post_title] => Openstelling saneringsregeling visserij
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [272] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26843
        [post_name] => wijzigingen-uitrijden-mest-en-verplichte-gewasrotatie-2023
        [post_title] => Wijzigingen uitrijden mest en verplichte gewasrotatie 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [273] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26845
        [post_name] => simulatietool-nieuw-glb-beschikbaar
        [post_title] => Simulatietool nieuw GLB beschikbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [274] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26824
        [post_name] => leegwaarderatio-voor-verhuurde-woningen-wordt-niet-afgeschaft-maar-aangepast
        [post_title] => Leegwaarderatio voor verhuurde woningen wordt niet afgeschaft maar aangepast
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [275] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26826
        [post_name] => herzieningsregeling-geldt-niet-voor-herstel-verzuimde-aftrek-voorbelasting
        [post_title] => Herzieningsregeling geldt niet voor herstel verzuimde aftrek voorbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [276] => stdClass Object
      (
        [slug] => dividendbelasting
        [ID] => 26828
        [post_name] => oordeel-kabinet-over-wetsvoorstel-voorwaardelijke-eindafrekening-bij-grensoverschrijdende-zetelverplaatsing
        [post_title] => Oordeel kabinet over wetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening bij grensoverschrijdende zetelverplaatsing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [277] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26830
        [post_name] => voorlopig-geen-duidelijkheid-over-derogatie
        [post_title] => Voorlopig geen duidelijkheid over derogatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [278] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26832
        [post_name] => extra-glb-steun-voor-varkens-en-pluimveehouders
        [post_title] => Extra GLB-steun voor varkens- en pluimveehouders
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [279] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26834
        [post_name] => regels-uitrijden-mest
        [post_title] => Regels uitrijden mest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [280] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26812
        [post_name] => conclusie-a-g-over-toepassing-eigenwoningregeling-bij-gedeeltelijke-eigendom
        [post_title] => Conclusie A-G over toepassing eigenwoningregeling bij gedeeltelijke eigendom
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [281] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26814
        [post_name] => verschil-in-behandeling-van-een-en-tweeverdieners
        [post_title] => Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [282] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26816
        [post_name] => scenarios-herstel-niet-bezwaarmakers-box-3
        [post_title] => Scenario's herstel niet-bezwaarmakers box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [283] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26818
        [post_name] => aandachtspunten-ea-vanggewassen
        [post_title] => Aandachtspunten EA-vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [284] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26820
        [post_name] => doorgeven-wijzigingen-ea-vanggewassen
        [post_title] => Doorgeven wijzigingen EA-vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [285] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26822
        [post_name] => jaarlijkse-rapportages-mestbeleid
        [post_title] => Jaarlijkse rapportages mestbeleid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [286] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26797
        [post_name] => coronapandemie-geen-reden-voor-verlenging-redelijke-termijn
        [post_title] => Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [287] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 26799
        [post_name] => wetsvoorstel-aanpassing-fiscale-regeling-aandelenoptierechten-aangenomen
        [post_title] => Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [288] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26801
        [post_name] => regeling-tegemoetkoming-stoffengerelateerde-beroepsziekten
        [post_title] => Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [289] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26803
        [post_name] => geen-pardonregeling-omzetting-kapitaalverzekeringen
        [post_title] => Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzekeringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [290] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26805
        [post_name] => beleidsbesluit-vormgeving-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [291] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26807
        [post_name] => aanscherping-energiebesparingsplicht
        [post_title] => Aanscherping energiebesparingsplicht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [292] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26809
        [post_name] => stand-van-zaken-nieuw-glb
        [post_title] => Stand van zaken nieuw GLB
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-07-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [293] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26781
        [post_name] => pluimveehouder-beboet-voor-te-hoge-bezettingsdichtheid
        [post_title] => Pluimveehouder beboet voor te hoge bezettingsdichtheid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [294] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26783
        [post_name] => oproep-minister-tot-uitzetten-fijnstofreducerende-technieken
        [post_title] => Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [295] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26785
        [post_name] => voertuigverplichtingen-landbouwvoertuigen
        [post_title] => Voertuigverplichtingen landbouwvoertuigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [296] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 26787
        [post_name] => wetsvoorstel-aanvullende-fiscale-koopkrachtmaatregelen-2022
        [post_title] => Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [297] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 26789
        [post_name] => bedragen-kinderbijslag-per-1-juli-2022
        [post_title] => Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [298] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26791
        [post_name] => subsidieregeling-slim-gewijzigd-per-1-juni-2022
        [post_title] => Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [299] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26793
        [post_name] => wet-betaald-ouderschapsverlof
        [post_title] => Wet betaald ouderschapsverlof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [300] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26795
        [post_name] => bezwaarschrift-in-vreemde-taal
        [post_title] => Bezwaarschrift in vreemde taal
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-30 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [301] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26765
        [post_name] => subsidieregeling-behoud-langdurig-zieke-zorgwerknemers
        [post_title] => Subsidieregeling Behoud langdurig zieke zorgwerknemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [302] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 26767
        [post_name] => uurprijzen-kinderopvangtoeslag-2023
        [post_title] => Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [303] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26769
        [post_name] => invoering-uniform-wettelijk-minimumuurloon
        [post_title] => Invoering uniform wettelijk minimumuurloon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [304] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26771
        [post_name] => extra-verhoging-minimumloon-per-2023
        [post_title] => Extra verhoging minimumloon per 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [305] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26773
        [post_name] => verhuur-onderneming-verhindert-toepassing-bedrijfsopvolgingsregeling-niet
        [post_title] => Verhuur onderneming verhindert toepassing bedrijfsopvolgingsregeling niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [306] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26775
        [post_name] => eisen-nood-en-alarmsystemen-bij-kunstmatige-ventilatie
        [post_title] => Eisen nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [307] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26777
        [post_name] => strikter-toezicht-nvwa-op-registratieplicht-paarden
        [post_title] => Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [308] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26779
        [post_name] => conclusies-praktijktoets-ecoregeling
        [post_title] => Conclusies praktijktoets ecoregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-23 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [309] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26747
        [post_name] => landbouwer-moet-afrekenen-over-waardeaangroei-landbouwgronden
        [post_title] => Landbouwer moet afrekenen over waardeaangroei landbouwgronden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [310] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26749
        [post_name] => cbb-verlaagt-mestboetes-vanwege-draagkracht
        [post_title] => CBb verlaagt mestboetes vanwege draagkracht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [311] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26751
        [post_name] => wijziging-pachtnormen-per-1-juli-2022
        [post_title] => Wijziging pachtnormen per 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [312] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 26753
        [post_name] => aansprakelijkheid-bestuurder-voor-belastingen-en-bijkomende-kosten
        [post_title] => Aansprakelijkheid bestuurder voor belastingen en bijkomende kosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [313] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26755
        [post_name] => diverse-uitkeringsbedragen-per-1-juli-2022
        [post_title] => Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [314] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26757
        [post_name] => initiatiefwetsvoorstel-aanpak-box-2
        [post_title] => Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [315] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26759
        [post_name] => aanvragen-tvl-startende-ondernemers
        [post_title] => Aanvragen TVL startende ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [316] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26761
        [post_name] => moties-inzake-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Moties inzake rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [317] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 26763
        [post_name] => bandbreedtes-uurloon-jeugd-liv-2022
        [post_title] => Bandbreedtes uurloon jeugd-LIV 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-16 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [318] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26733
        [post_name] => toepassing-voordrachtenvrijstelling-op-reeks-hoorcolleges
        [post_title] => Toepassing voordrachtenvrijstelling op reeks hoorcolleges
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [319] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26735
        [post_name] => re-integratie-tweede-spoor-en-einde-dienstverband
        [post_title] => Re-integratie tweede spoor en einde dienstverband
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [320] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 26737
        [post_name] => in-nederland-verdiend-arbeidsinkomen
        [post_title] => In Nederland verdiend arbeidsinkomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [321] => stdClass Object
      (
        [slug] => douane-en-accijnzen
        [ID] => 26739
        [post_name] => wijziging-aangifte-douanerecht-niet-meer-mogelijk
        [post_title] => Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [322] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26741
        [post_name] => geen-cassatie-uitspraak-niet-belasten-verhoging-wia-uitkering
        [post_title] => Geen cassatie uitspraak niet belasten verhoging WIA-uitkering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [323] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26743
        [post_name] => landschapselementen-in-het-nieuwe-glb
        [post_title] => Landschapselementen in het nieuwe GLB
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [324] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26745
        [post_name] => randvoorwaardenkorting-bij-onvoldoende-beschutting-dieren
        [post_title] => Randvoorwaardenkorting bij onvoldoende beschutting dieren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-09 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [325] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 26717
        [post_name] => subsidieregeling-aanschaf-zero-emissievrachtwagens
        [post_title] => Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtwagens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [326] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26719
        [post_name] => nultarief-btw-voor-groenten-en-fruit
        [post_title] => Nultarief btw voor groenten en fruit?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [327] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26721
        [post_name] => verhoging-percentages-uitkering-betaald-ouderschapsverlof
        [post_title] => Verhoging percentages uitkering betaald ouderschapsverlof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [328] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26723
        [post_name] => vervaldatum-tvl-regeling-uitgesteld
        [post_title] => Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [329] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26725
        [post_name] => terugbetaling-teveel-opgenomen-verlof
        [post_title] => Terugbetaling teveel opgenomen verlof
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [330] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26727
        [post_name] => openbaarmaking-toegekende-fosfaatrechten-en-bedrijfsgegevens
        [post_title] => Openbaarmaking toegekende fosfaatrechten en bedrijfsgegevens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [331] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26729
        [post_name] => afbouw-salderingsregeling-zonnepanelen-vanaf-2025
        [post_title] => Afbouw salderingsregeling zonnepanelen vanaf 2025
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [332] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26731
        [post_name] => handhaving-ubo-registratie
        [post_title] => Handhaving UBO-registratie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-06-02 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [333] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26680
        [post_name] => onterechte-loonsanctie
        [post_title] => Onterechte loonsanctie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [334] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 26682
        [post_name] => fictieve-onroerende-zaak
        [post_title] => Fictieve onroerende zaak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [335] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26684
        [post_name] => geen-rechtsherstel-voor-wie-te-laat-bezwaar-heeft-gemaakt
        [post_title] => Geen rechtsherstel voor wie te laat bezwaar heeft gemaakt
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [336] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26686
        [post_name] => verhuur-zeiljacht-is-niet-verlenen-van-toegang-tot-sportaccommodatie
        [post_title] => Verhuur zeiljacht is niet verlenen van toegang tot sportaccommodatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [337] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 26688
        [post_name] => voorjaarsnota-2022
        [post_title] => Voorjaarsnota 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [338] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26690
        [post_name] => voorschot-basis-en-vergroeningsbetaling
        [post_title] => Voorschot basis- en vergroeningsbetaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [339] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26692
        [post_name] => landelijke-controle-nvwa-op-toepassing-gewasbeschermingsmiddelen
        [post_title] => Landelijke controle NVWA op toepassing gewasbeschermingsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [340] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26694
        [post_name] => pas-melders-wachten-op-legalisering-of-zelf-actie-ondernemen
        [post_title] => PAS-melders: wachten op legalisering of zelf actie ondernemen?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-25 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [341] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26665
        [post_name] => geruisloze-inbreng-terecht-geweigerd
        [post_title] => Geruisloze inbreng terecht geweigerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [342] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26667
        [post_name] => verbod-werkgever-op-gebruik-mobiele-telefoon-op-werkvloer
        [post_title] => Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [343] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26669
        [post_name] => opkoopregelingen-veehouderijbedrijven
        [post_title] => Opkoopregelingen veehouderijbedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [344] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26671
        [post_name] => europees-geld-voor-grondgebonden-varkens-en-pluimveebedrijven
        [post_title] => Europees geld voor grondgebonden varkens- en pluimveebedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [345] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 26673
        [post_name] => beperking-liquidatieverliesverrekening-door-group-relief
        [post_title] => Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [346] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 26675
        [post_name] => geen-afwaardering-van-vorderingen-die-bij-overname-niet-volwaardig-waren
        [post_title] => Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [347] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26677
        [post_name] => stage-of-arbeidsovereenkomst
        [post_title] => Stage- of arbeidsovereenkomst?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-19 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [348] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26641
        [post_name] => twee-naheffingsaanslagen-parkeerbelasting-voor-zelfde-parkeeractie
        [post_title] => Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [349] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26643
        [post_name] => werkneemster-hoefde-andere-functie-niet-te-accepteren
        [post_title] => Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [350] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 26645
        [post_name] => goodwill-te-snel-afgeschreven
        [post_title] => Goodwill te snel afgeschreven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [351] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 26647
        [post_name] => pand-verkocht-aan-dga-voor-te-laag-bedrag-winstcorrectie-bij-bv-terecht-aangebracht
        [post_title] => Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [352] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26649
        [post_name] => bedragen-minimumloon-per-1-juli-2022
        [post_title] => Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [353] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 26651
        [post_name] => aanpassing-termijn-betalingsregeling
        [post_title] => Aanpassing termijn betalingsregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [354] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26653
        [post_name] => randvoorwaardenkorting-vanwege-ontbreken-natuurvergunning
        [post_title] => Randvoorwaardenkorting vanwege ontbreken natuurvergunning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [355] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26655
        [post_name] => tvl-aanvraag-compleet-maken
        [post_title] => TVL-aanvraag compleet maken
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-12 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [356] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 26629
        [post_name] => besluit-winstsplitsing-binnen-fiscale-eenheid
        [post_title] => Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [357] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26631
        [post_name] => erfrechtelijke-verkrijging-na-vaststelling-vaderschap
        [post_title] => Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [358] => stdClass Object
      (
        [slug] => onroerende-zaken
        [ID] => 26633
        [post_name] => referentieobjecten-woz-waardering
        [post_title] => Referentieobjecten WOZ-waardering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [359] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26635
        [post_name] => tegemoetkomingen-sportorganisaties-en-accommodaties
        [post_title] => Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [360] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26637
        [post_name] => verlaging-afromingspercentage-bij-overdracht-fosfaatrechten-naar-10
        [post_title] => Verlaging afromingspercentage bij overdracht fosfaatrechten naar 10
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [361] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26639
        [post_name] => hoge-raad-kosten-vervanging-asbestdak-voor-verzekeraar
        [post_title] => Hoge Raad: kosten vervanging asbestdak voor verzekeraar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-05-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [362] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 26617
        [post_name] => goedkeurend-besluit-uitzondering-samentelbepaling
        [post_title] => Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [363] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26619
        [post_name] => nadere-conclusie-a-g-inzake-rechtsherstel-box-3
        [post_title] => Nadere conclusie A-G inzake rechtsherstel box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [364] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26621
        [post_name] => denk-aan-de-verplichte-rie
        [post_title] => Denk aan de verplichte RI&E
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [365] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26623
        [post_name] => gelijktijdige-kennisgeving-heen-en-teruglease-productierechten
        [post_title] => Gelijktijdige kennisgeving heen- en teruglease productierechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [366] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26625
        [post_name] => denk-aan-aanvragen-verhoogde-gebruiksnormen
        [post_title] => Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [367] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26627
        [post_name] => uitwerking-rechtsherstel-box-3-voor-bezwaarmakers
        [post_title] => Uitwerking rechtsherstel box 3 voor bezwaarmakers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-28 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [368] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26615
        [post_name] => nevenwerkzaamheden-nieuwe-spelregels-2
        [post_title] => Nevenwerkzaamheden? Nieuwe spelregels!
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2022-04-25 11:58:53
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [369] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingsrecht
        [ID] => 26593
        [post_name] => handhaving-ubo-register-voorlopig-op-risicobasis
        [post_title] => Handhaving UBO-register voorlopig op risicobasis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [370] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26595
        [post_name] => opties-rechtsherstel-belastingheffing-box-3
        [post_title] => Opties rechtsherstel belastingheffing box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [371] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26597
        [post_name] => voorstel-invoering-nultarief-btw-op-zonnepanelen
        [post_title] => Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [372] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26599
        [post_name] => contouren-nieuw-systeem-box-3
        [post_title] => Contouren nieuw systeem box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [373] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26601
        [post_name] => subsidie-investeringen-in-energie-glastuinbouw
        [post_title] => Subsidie investeringen in energie glastuinbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [374] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26603
        [post_name] => nieuw-glb-en-aandachtspunten-voor-2022
        [post_title] => Nieuw GLB en aandachtspunten voor 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [375] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26605
        [post_name] => kerstarrest-box-3-heeft-geen-gevolgen-voor-jaren-voor-2017
        [post_title] => Kerstarrest box 3 heeft geen gevolgen voor jaren vòòr 2017
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-21 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [376] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26580
        [post_name] => mogelijk-langere-terugbetaaltermijn-voor-belastingschulden
        [post_title] => Mogelijk langere terugbetaaltermijn voor belastingschulden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [377] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 26582
        [post_name] => geen-waardedruk-zelfbewoning-voor-bedrijfsloods
        [post_title] => Geen waardedruk zelfbewoning voor bedrijfsloods
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [378] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26584
        [post_name] => wet-oneerlijke-handelspraktijken-landbouw-en-voedselvoorzieningsketen
        [post_title] => Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [379] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26586
        [post_name] => gebruik-tarragrond-op-ander-perceel-niet-toegestaan
        [post_title] => Gebruik tarragrond op ander perceel niet toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [380] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26588
        [post_name] => privegebruik-auto-van-de-zaak-ondernemer
        [post_title] => Privégebruik auto van de zaak ondernemer
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [381] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26590
        [post_name] => rechter-niet-gebonden-aan-eensluidende-mening-partijen-over-hoogte-boete
        [post_title] => Rechter niet gebonden aan eensluidende mening partijen over hoogte boete
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-14 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [382] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25726
        [post_name] => drank-drugs
        [post_title] => Drank en Drugs
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2022-04-11 10:54:03
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [383] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 26561
        [post_name] => geen-faillissementsuitkering-voor-dga
        [post_title] => Geen faillissementsuitkering voor dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [384] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 26563
        [post_name] => uitkering-bij-arbeidsongeschiktheid-vormt-geen-loon
        [post_title] => Uitkering bij arbeidsongeschiktheid vormt geen loon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [385] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 26565
        [post_name] => omzetbelasting-over-privegebruik
        [post_title] => Omzetbelasting over privégebruik
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [386] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26567
        [post_name] => sabotage-auto-van-klant-garagebedrijf-is-reden-voor-ontslag-op-staande-voet
        [post_title] => Sabotage auto van klant garagebedrijf is reden voor ontslag op staande voet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [387] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26569
        [post_name] => eigenwoningforfait-en-aftrek-kosten-eigen-woning
        [post_title] => Eigenwoningforfait en aftrek kosten eigen woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [388] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26571
        [post_name] => geen-verjaring-van-loonvordering-buitenlandse-chauffeur
        [post_title] => Geen verjaring van loonvordering buitenlandse chauffeur
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [389] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 26573
        [post_name] => bpm-berekening-op-basis-lagere-co2-uitstoot-dan-in-typegoedkeuring-opgenomen
        [post_title] => Bpm-berekening op basis lagere CO2-uitstoot dan in typegoedkeuring opgenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [390] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26575
        [post_name] => hoofdlijnen-aanpak-stikstofprobleem
        [post_title] => Hoofdlijnen aanpak stikstofprobleem
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [391] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26577
        [post_name] => verbod-op-glyfosaat-in-pachtovereenkomst-toch-goedgekeurd
        [post_title] => Verbod op glyfosaat in pachtovereenkomst toch goedgekeurd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-04-07 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [392] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingsrecht
        [ID] => 26543
        [post_name] => minister-van-financien-verlengt-inschrijftermijn-ubo-register-niet
        [post_title] => Minister van Financiën verlengt inschrijftermijn UBO-register niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [393] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26545
        [post_name] => geen-verplichting-toezending-stukken-in-bezwaarfase
        [post_title] => Geen verplichting toezending stukken in bezwaarfase
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [394] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26547
        [post_name] => geen-terugwerkende-kracht-maatschapsovereenkomst
        [post_title] => Geen terugwerkende kracht maatschapsovereenkomst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [395] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 26549
        [post_name] => strafvervolging-dga-voor-belastingverzuim-bv
        [post_title] => Strafvervolging dga voor belastingverzuim bv
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [396] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 26551
        [post_name] => derde-nota-van-wijziging-wetsvoorstel-excessief-lenen-bij-eigen-vennootschap
        [post_title] => Derde nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [397] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26553
        [post_name] => steun-jonge-landbouwers-in-nieuw-glb
        [post_title] => Steun jonge landbouwers in nieuw GLB
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [398] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26555
        [post_name] => terugvragen-accijns-diesel
        [post_title] => Terugvragen accijns diesel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [399] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26557
        [post_name] => 100-kilogram-afromingsvrije-lease-voor-fosfaatrechten
        [post_title] => 100 kilogram afromingsvrije lease voor fosfaatrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [400] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 26462
        [post_name] => wetsvoorstel-verkorten-betaaltermijnen-aangenomen
        [post_title] => Wetsvoorstel verkorten betaaltermijnen aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [401] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 26464
        [post_name] => verlaging-maximale-kredietvergoeding-blijvend
        [post_title] => Verlaging maximale kredietvergoeding blijvend
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [402] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 26466
        [post_name] => met-e-mailbericht-is-voldaan-aan-aanzegverplichting
        [post_title] => Met e-mailbericht is voldaan aan aanzegverplichting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [403] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26468
        [post_name] => oproep-registratie-pluimveehouders
        [post_title] => Oproep registratie pluimveehouders
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [404] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26470
        [post_name] => eco-activiteiten-in-het-nieuwe-glb
        [post_title] => Eco-activiteiten in het nieuwe GLB
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [405] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26454
        [post_name] => aanvullende-maatregelen-op-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn
        [post_title] => Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-22 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [406] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 26404
        [post_name] => aanvullende-koopkrachtmaatregelen-2022
        [post_title] => Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [407] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 26406
        [post_name] => uitbreiding-tvl-voor-starters
        [post_title] => Uitbreiding TVL voor starters
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [408] => stdClass Object
      (
        [slug] => overige-heffingen
        [ID] => 26407
        [post_name] => geen-naheffing-parkeerbelasting-na-overschrijding-maximale-parkeertijd
        [post_title] => Geen naheffing parkeerbelasting na overschrijding maximale parkeertijd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [409] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 26409
        [post_name] => ondanks-gedeeltelijke-sloop-is-karakter-woning-niet-verloren-gegaan
        [post_title] => Ondanks gedeeltelijke sloop is karakter woning niet verloren gegaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [410] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26411
        [post_name] => regelgeving-scheuren-grasland
        [post_title] => Regelgeving scheuren grasland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [411] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 26413
        [post_name] => betalingsrechten-en-blokkerende-zeggenschap-jonge-landbouwers
        [post_title] => Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [412] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 25965
        [post_name] => gezamenlijke-verkrijging-economische-eigendom-woning
        [post_title] => Gezamenlijke verkrijging economische eigendom woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [413] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 25967
        [post_name] => verlaging-schenkingsvrijstelling-eigen-woning-per-1-januari-2023
        [post_title] => Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [414] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25969
        [post_name] => verhoging-uitkeringspercentage-betaald-ouderschapsverlof-aangekondigd
        [post_title] => Verhoging uitkeringspercentage betaald ouderschapsverlof aangekondigd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [415] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25971
        [post_name] => subsidie-voor-cursus-of-advies-over-duurzame-landbouw
        [post_title] => Subsidie voor cursus of advies over duurzame landbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [416] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25973
        [post_name] => fosfaattoestand-percelen-opgeven-in-gecombineerde-opgave
        [post_title] => Fosfaattoestand percelen opgeven in Gecombineerde opgave
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [417] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25975
        [post_name] => box-3-en-individuele-en-buitensporige-last
        [post_title] => Box 3 en individuele en buitensporige last
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [418] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25791
        [post_name] => geen-recht-op-compensatie-transitievergoeding-volgens-rechtbank
        [post_title] => Geen recht op compensatie transitievergoeding volgens rechtbank
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [419] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25793
        [post_name] => aflossing-tozo-leningen
        [post_title] => Aflossing Tozo-leningen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [420] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25795
        [post_name] => regeling-tvl-eerste-kwartaal-2022-gepubliceerd
        [post_title] => Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [421] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25797
        [post_name] => einde-generieke-coronamaatregelen
        [post_title] => Einde generieke coronamaatregelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [422] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25799
        [post_name] => toelichting-werkwijze-belastingdienst-ten-aanzien-van-arrest-box-3
        [post_title] => Toelichting werkwijze Belastingdienst ten aanzien van arrest box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [423] => stdClass Object
      (
        [slug] => schenken-en-erven
        [ID] => 25801
        [post_name] => verlaging-schenkingsvrijstelling-eigen-woning-mogelijk-per-2023
        [post_title] => Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [424] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25803
        [post_name] => bijzonder-uitstel-van-betaling-en-voorlopige-aanslag-2022
        [post_title] => Bijzonder uitstel van betaling en voorlopige aanslag 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [425] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25805
        [post_name] => invoering-omgevingswet-per-1-januari-2023
        [post_title] => Invoering Omgevingswet per 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [426] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25807
        [post_name] => woz-beschikking-goed-controleren
        [post_title] => WOZ-beschikking goed controleren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [427] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25809
        [post_name] => aanvullende-maatregelen-op-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn
        [post_title] => Aanvullende maatregelen op 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-03-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [428] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25775
        [post_name] => wanneer-ontstaat-door-verbouwing-een-nieuw-pand
        [post_title] => Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [429] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25777
        [post_name] => aftrekbeperking-lage-vergoeding-meewerkende-partner
        [post_title] => Aftrekbeperking lage vergoeding meewerkende partner
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [430] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25779
        [post_name] => niet-gebonden-aan-beschikking-fiscale-eenheid
        [post_title] => Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [431] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 25781
        [post_name] => subsidieregeling-stap-budget
        [post_title] => Subsidieregeling STAP-budget
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [432] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25783
        [post_name] => plannen-staatssecretaris-van-financien
        [post_title] => Plannen staatssecretaris van Financiën
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [433] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 25785
        [post_name] => geen-wettelijke-verplichting-gebruik-eherkenning
        [post_title] => Geen wettelijke verplichting gebruik eHerkenning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [434] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25787
        [post_name] => extra-betaling-jonge-landbouwers-terecht-afgewezen
        [post_title] => Extra betaling jonge landbouwers terecht afgewezen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [435] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25789
        [post_name] => equivalente-maatregel-akkerbouw
        [post_title] => Equivalente maatregel akkerbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-24 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [436] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25746
        [post_name] => regeling-now-6-gepubliceerd
        [post_title] => Regeling NOW-6 gepubliceerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [437] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25748
        [post_name] => middelingsberekening
        [post_title] => Middelingsberekening
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [438] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25750
        [post_name] => rechtbank-past-arrest-hoge-raad-over-box-3-toe
        [post_title] => Rechtbank past arrest Hoge Raad over box 3 toe
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [439] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25752
        [post_name] => stroken-akkerranden-en-het-mestbeleid
        [post_title] => Stroken/akkerranden en het mestbeleid
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [440] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25754
        [post_name] => subsidie-voor-zeldzame-melkkoeien
        [post_title] => Subsidie voor zeldzame melkkoeien
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-17 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [441] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25688
        [post_name] => massaal-bezwaar-box-3-gegrond-verklaard
        [post_title] => Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [442] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 25690
        [post_name] => wijziging-beleid-ontslaguitkeringen-in-internationaal-verband
        [post_title] => Wijziging beleid ontslaguitkeringen in internationaal verband
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [443] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25692
        [post_name] => uitsluiting-aftrek-omzetbelasting-over-huisvestingskosten-personeel
        [post_title] => Uitsluiting aftrek omzetbelasting over huisvestingskosten personeel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [444] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25694
        [post_name] => omschakelprogramma-duurzame-landbouw-werkkapitaalregeling
        [post_title] => Omschakelprogramma Duurzame Landbouw: werkkapitaalregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [445] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25696
        [post_name] => korting-stikstofgebruiksnorm-bij-mais-en-aardappelen-na-gras
        [post_title] => Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-10 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [446] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25676
        [post_name] => kamervragen-belastingheffing-in-box-3
        [post_title] => Kamervragen belastingheffing in box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [447] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 25678
        [post_name] => wijziging-huwelijksgoederenregime-kort-voor-overlijden
        [post_title] => Wijziging huwelijksgoederenregime kort voor overlijden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [448] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25680
        [post_name] => steunpakket-culturele-sector
        [post_title] => Steunpakket culturele sector
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [449] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25682
        [post_name] => toch-tvl-voor-zwangere-ondernemers
        [post_title] => Toch TVL voor zwangere ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [450] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25684
        [post_name] => aanmelden-stikstofdifferentiatie
        [post_title] => Aanmelden stikstofdifferentiatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [451] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25686
        [post_name] => openstelling-fosfaatbank-in-2022
        [post_title] => Openstelling fosfaatbank in 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-02-03 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [452] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25669
        [post_name] => uitstel-voor-betaling-van-belasting-verlengd-tot-en-met-31-maart
        [post_title] => Uitstel voor betaling van belasting verlengd tot en met 31 maart
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-31 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [453] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 25655
        [post_name] => tweemaal-boete-voor-zelfde-verzuim-niet-toegestaan
        [post_title] => Tweemaal boete voor zelfde verzuim niet toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [454] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 25657
        [post_name] => vrijstellingsregeling-voor-verenigingen-en-stichtingen
        [post_title] => Vrijstellingsregeling voor verenigingen en stichtingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [455] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25659
        [post_name] => goedkeuring-laag-tarief-btw-online-sportlessen
        [post_title] => Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [456] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25661
        [post_name] => belastingheffing-box-3-geen-individuele-en-buitensporige-last-in-2017-en-2018
        [post_title] => Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last in 2017 en 2018
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [457] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25663
        [post_name] => melden-uitrijden-waterverdunde-mest
        [post_title] => Melden uitrijden waterverdunde mest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [458] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25665
        [post_name] => pilot-mineralenconcentraat-voortgezet
        [post_title] => Pilot mineralenconcentraat voortgezet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [459] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25667
        [post_name] => aanvraagperiode-tvl-vierde-kwartaal-verlengd
        [post_title] => Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-27 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [460] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 25616
        [post_name] => beleid-omzetting-so-verklaringen
        [post_title] => Beleid omzetting S&O-verklaringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [461] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25618
        [post_name] => wetsvoorstel-aanpassing-waardeoverdracht-en-afkoop-van-kleine-pensioenen
        [post_title] => Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop van kleine pensioenen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [462] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25620
        [post_name] => compensatie-transitievergoeding
        [post_title] => Compensatie transitievergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [463] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25622
        [post_name] => vrijstellingsregeling-bovengronds-aanwenden-runderdrijfmest
        [post_title] => Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [464] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25624
        [post_name] => bedrijfsadresgegevens-pas-meldingen-moeten-openbaar-gemaakt-worden
        [post_title] => Bedrijfsadresgegevens PAS-meldingen moeten openbaar gemaakt worden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-20 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [465] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25572
        [post_name] => melden-maispercelen-op-zand-en-lossgrond
        [post_title] => Melden maïspercelen op zand- en lössgrond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [466] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25574
        [post_name] => wijzigingen-ikb-varken-per-1-februari
        [post_title] => Wijzigingen IKB Varken per 1 februari
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [467] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25607
        [post_name] => aanpassing-besluit-noodmaatregelen-coronacrisis
        [post_title] => Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [468] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25609
        [post_name] => geen-zakelijke-reden-voor-aandelenfusie
        [post_title] => Geen zakelijke reden voor aandelenfusie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [469] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 25611
        [post_name] => controle-e-mailverkeer-werknemer-is-inbreuk-op-privacy
        [post_title] => Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [470] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 25613
        [post_name] => verzoek-toepassing-30-regeling-afgewezen
        [post_title] => Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-13 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [471] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 25565
        [post_name] => aangepaste-subsidiebedragen-elektrische-auto
        [post_title] => Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [472] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25568
        [post_name] => extra-investeringsaftrek-voor-milieuvriendelijke-bedrijfsmiddelen
        [post_title] => Extra investeringsaftrek voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [473] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25570
        [post_name] => extra-investeringsaftrek-voor-energiebesparende-bedrijfsmiddelen
        [post_title] => Extra investeringsaftrek voor energiebesparende bedrijfsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-06 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [474] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25561
        [post_name] => hoge-raad-niet-eens-met-box-3-heffing
        [post_title] => Hoge Raad niet eens met box-3-heffing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [475] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25563
        [post_name] => tarieven-en-heffingskortingen-2022
        [post_title] => Tarieven en heffingskortingen 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2022-01-05 04:00:00
        [year] => 2022
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [476] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25545
        [post_name] => europese-commissie-keurt-tvl-vierde-kwartaal-goed
        [post_title] => Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [477] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25547
        [post_name] => deadline-vaststelling-tvl-tweede-kwartaal-2021-is-8-maart-2022
        [post_title] => Deadline vaststelling TVL tweede kwartaal 2021 is 8 maart 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [478] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25549
        [post_name] => aanpassingen-steunmaatregelen-vierde-kwartaal-2021-en-eerste-kwartaal-2022
        [post_title] => Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [479] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25551
        [post_name] => wetsvoorstellen-belastingplan-2022-c-s-aangenomen
        [post_title] => Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [480] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25553
        [post_name] => subsidie-investeren-in-groen-economisch-herstel
        [post_title] => Subsidie Investeren in groen-economisch herstel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [481] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25555
        [post_name] => subsidie-samenwerken-aan-groen-economisch-herstel
        [post_title] => Subsidie Samenwerken aan groen-economisch herstel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [482] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25557
        [post_name] => opgave-aanvullende-gegevens-welke-gegevens
        [post_title] => Opgave aanvullende gegevens: welke gegevens?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [483] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25559
        [post_name] => vastlegging-gegevens-bij-mestboekhouding-2021
        [post_title] => Vastlegging gegevens bij mestboekhouding 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [484] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25531
        [post_name] => coronasteun-loopt-door-in-eerste-kwartaal-2022
        [post_title] => Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [485] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25533
        [post_name] => premiepercentages-zorgverzekering-2022
        [post_title] => Premiepercentages zorgverzekering 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [486] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25535
        [post_name] => voorlopige-aanslag-inkomstenbelasting-2022
        [post_title] => Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [487] => stdClass Object
      (
        [slug] => dividendbelasting
        [ID] => 25537
        [post_name] => vierde-nota-van-wijziging-initiatiefwetsvoorstel-exitheffing
        [post_title] => Vierde nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel exitheffing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [488] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25539
        [post_name] => actieprogramma-nitraatrichtlijn-onvoldoende-voor-derogatie
        [post_title] => Actieprogramma Nitraatrichtlijn onvoldoende voor derogatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [489] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25541
        [post_name] => verlenging-steunpakket-in-2022
        [post_title] => Verlenging steunpakket in 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [490] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25543
        [post_name] => landbouw-in-het-coalitieakkoord
        [post_title] => Landbouw in het coalitieakkoord
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [491] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25519
        [post_name] => belastingheffing-box-3-geen-individuele-en-buitensporige-last-gezien-vermogen-en-inkomen
        [post_title] => Belastingheffing box 3 geen individuele en buitensporige last gezien vermogen en inkomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [492] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25521
        [post_name] => mogelijkheden-structurele-crisisregeling-loonkosten
        [post_title] => Mogelijkheden structurele crisisregeling loonkosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [493] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25523
        [post_name] => aan-of-verkoop-vvos-regelen-voor-1-januari
        [post_title] => Aan- of verkoop VVO’s regelen voor 1 januari
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [494] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25525
        [post_name] => gehalten-dikke-fractie-na-mestscheiding-niet-aannemelijk
        [post_title] => Gehalten dikke fractie na mestscheiding niet aannemelijk
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [495] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25527
        [post_name] => besluit-over-btw-heffing-en-toepassing-kor-bij-zonnepanelen
        [post_title] => Besluit over btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [496] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25529
        [post_name] => geen-bron-van-inkomen-door-inactiviteit
        [post_title] => Geen bron van inkomen door inactiviteit
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [497] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25496
        [post_name] => te-laat-verstrekken-gegevens-lening-van-vader-verhinderde-renteaftrek
        [post_title] => Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [498] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 25498
        [post_name] => hof-wijst-vordering-tot-opschorting-ubo-wetgeving-af
        [post_title] => Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [499] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25500
        [post_name] => regeling-provinciale-aankoop-veehouderijen-nabij-natuurgebieden
        [post_title] => Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [500] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25502
        [post_name] => definitieve-versie-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn
        [post_title] => Definitieve versie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [501] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 25504
        [post_name] => consultatie-verlaging-maximale-kredietvergoeding
        [post_title] => Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [502] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 25506
        [post_name] => onderzoeksrapport-brievenbusfirmas-in-nederland
        [post_title] => Onderzoeksrapport brievenbusfirma's in Nederland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [503] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 25508
        [post_name] => werknemer-nam-per-direct-ontslag
        [post_title] => Werknemer nam per direct ontslag
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-12-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 12
        [post_type] => post
      )
  
    [504] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25494
        [post_name] => aanvullende-crisismaatregelen-vierde-kwartaal-2021
        [post_title] => Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [505] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 25470
        [post_name] => hof-den-bosch-geeft-richtlijnen-voor-proceskostenvergoedingen
        [post_title] => Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [506] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25472
        [post_name] => uitleg-correctiebeleid-belastingdienst
        [post_title] => Uitleg correctiebeleid Belastingdienst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [507] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25474
        [post_name] => premiepercentages-en-maximum-premieloon-2022
        [post_title] => Premiepercentages en maximum premieloon 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [508] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25476
        [post_name] => later-oogsten-suikerbieten-toegestaan
        [post_title] => Later oogsten suikerbieten toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [509] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25478
        [post_name] => aandachtspunten-controle-uitbetaling-glb-subsidies
        [post_title] => Aandachtspunten controle uitbetaling GLB-subsidies
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [510] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25480
        [post_name] => geen-aftrek-voorbelasting-op-bouw-woning-voor-exploitant-zonnepanelen
        [post_title] => Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [511] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25382
        [post_name] => gedeeltelijke-terugkeer-steunpakket
        [post_title] => Gedeeltelijke terugkeer steunpakket
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [512] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25384
        [post_name] => start-vaststelling-tvl-q2-2021
        [post_title] => Start vaststelling TVL Q2 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [513] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25386
        [post_name] => contouren-aanvullende-tegemoetkoming-evenementen
        [post_title] => Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [514] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25388
        [post_name] => tweede-kamer-heeft-belastingplan-2022-aangenomen
        [post_title] => Tweede Kamer heeft Belastingplan 2022 aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [515] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25390
        [post_name] => eigenwoningforfait-en-arbeidskorting-2022-bekend
        [post_title] => Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2022 bekend
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [516] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25392
        [post_name] => glyfosaatverbod-in-pachtovereenkomst-toch-toegestaan
        [post_title] => Glyfosaatverbod in pachtovereenkomst toch toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [517] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25394
        [post_name] => uitbreiding-steun-na-nieuwe-coronamaatregelen
        [post_title] => Uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [518] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25396
        [post_name] => huurkoopovereenkomst-fosfaatrechten-en-faillissement
        [post_title] => Huurkoopovereenkomst fosfaatrechten en faillissement
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [519] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25242
        [post_name] => fiscale-eenheid-vpb
        [post_title] => Fiscale eenheid Vpb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [520] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25244
        [post_name] => aftrekbeperking-ib-ondernemers
        [post_title] => Aftrekbeperking IB ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [521] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25246
        [post_name] => benut-de-mogelijkheden-van-de-werkkostenregeling
        [post_title] => Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [522] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25248
        [post_name] => conclusie-a-g-over-belastingheffing-in-box-3-systeem-deugt-niet
        [post_title] => Conclusie A-G over belastingheffing in box 3: systeem deugt niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [523] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingsrecht
        [ID] => 25250
        [post_name] => besluit-afscherming-adresgegevens-handelsregister
        [post_title] => Besluit afscherming adresgegevens handelsregister
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [524] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25252
        [post_name] => aow-leeftijd-in-2027-67-jaar
        [post_title] => AOW-leeftijd in 2027 67 jaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [525] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25254
        [post_name] => tegemoetkoming-kosten-pas-melders
        [post_title] => Tegemoetkoming kosten PAS-melders
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [526] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25256
        [post_name] => eisen-afromingsvrije-overdracht-fosfaatrechten-in-een-samenwerking
        [post_title] => Eisen afromingsvrije overdracht fosfaatrechten in een samenwerking
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [527] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25258
        [post_name] => leg-referentiesituatie-natuurvergunning-vast
        [post_title] => Leg referentiesituatie natuurvergunning vast
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [528] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25260
        [post_name] => verliesverrekening-vpb
        [post_title] => Verliesverrekening Vpb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [529] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25262
        [post_name] => gerichte-vrijstelling-thuiswerkkosten
        [post_title] => Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [530] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25264
        [post_name] => bijtelling-privegebruik-fiets
        [post_title] => Bijtelling privégebruik fiets
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [531] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25266
        [post_name] => aandachtspunten-jaarafsluiting
        [post_title] => Aandachtspunten jaarafsluiting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [532] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25268
        [post_name] => afdracht-over-privegebruik
        [post_title] => Afdracht over privégebruik
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [533] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25270
        [post_name] => herziening-aftrek-voorbelasting
        [post_title] => Herziening aftrek voorbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [534] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25272
        [post_name] => doe-tijdig-suppletieaangifte
        [post_title] => Doe tijdig suppletieaangifte
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [535] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25274
        [post_name] => salaris-dga
        [post_title] => Salaris dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [536] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25276
        [post_name] => belastingheffing-in-box-3
        [post_title] => Belastingheffing in box 3
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [537] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25278
        [post_name] => vermogen-overhevelen-naar-uw-kleinkinderen
        [post_title] => Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [538] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25280
        [post_name] => studiekosten
        [post_title] => Studiekosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [539] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25282
        [post_name] => vraag-middeling-aan-bij-wisselende-inkomens
        [post_title] => Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [540] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25284
        [post_name] => aftrekposten-hoogste-tariefschijf
        [post_title] => Aftrekposten hoogste tariefschijf
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [541] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25286
        [post_name] => los-extra-af-op-uw-hypotheek
        [post_title] => Los (extra) af op uw hypotheek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [542] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25288
        [post_name] => verruimde-schenkingsvrijstelling-eigen-woning
        [post_title] => Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [543] => stdClass Object
      (
        [slug] => eindejaarsactualiteiten
        [ID] => 25290
        [post_name] => premies-lijfrenteverzekeringen
        [post_title] => Premies lijfrenteverzekeringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [544] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 25178
        [post_name] => verrekening-te-weinig-gewerkte-uren-niet-toegestaan
        [post_title] => Verrekening te weinig gewerkte uren niet toegestaan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [545] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 25180
        [post_name] => bedenktermijn-ontslag-wederzijds-goedvinden
        [post_title] => Bedenktermijn ontslag wederzijds goedvinden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [546] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25182
        [post_name] => regeling-ongedekte-vaste-kosten-land-en-tuinbouwbedrijven-geldt-ook-in-derde-kwartaal
        [post_title] => Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven geldt ook in derde kwartaal
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [547] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25184
        [post_name] => vaststellingsloket-now-2-langer-open
        [post_title] => Vaststellingsloket NOW-2 langer open
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [548] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25186
        [post_name] => wet-oneerlijke-handelspraktijken-landbouw-en-voedselvoorzieningsketen
        [post_title] => Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [549] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25188
        [post_name] => uitbetaling-directe-betalingen-glb-2021
        [post_title] => Uitbetaling directe betalingen GLB 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [550] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25190
        [post_name] => subsidie-voor-ontwikkeling-innovatieve-stalsystemen
        [post_title] => Subsidie voor ontwikkeling innovatieve stalsystemen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [551] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 25193
        [post_name] => aanslag-erfbelasting-voor-rekening-erfgenaam
        [post_title] => Aanslag erfbelasting voor rekening erfgenaam
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-11-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [552] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25168
        [post_name] => verlaging-tarieven-energiebelasting-2022
        [post_title] => Verlaging tarieven energiebelasting 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [553] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 25170
        [post_name] => vragen-belastingverdrag-duitsland
        [post_title] => Vragen Belastingverdrag Duitsland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [554] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25172
        [post_name] => minimumlonen-per-1-januari-2022
        [post_title] => Minimumlonen per 1 januari 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [555] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25174
        [post_name] => subsidie-voor-groen-economisch-herstel
        [post_title] => Subsidie voor groen-economisch herstel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [556] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25176
        [post_name] => pas-op-bij-verhuur-gebouwen
        [post_title] => Pas op bij verhuur gebouwen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-28 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [557] => stdClass Object
      (
        [slug] => autobelastingen
        [ID] => 25156
        [post_name] => kort-uitstel-van-betaling-naheffingsaanslagen-motorrijtuigenbelasting
        [post_title] => Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [558] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25158
        [post_name] => tweede-nota-van-wijziging-belastingplan-2022
        [post_title] => Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [559] => stdClass Object
      (
        [slug] => dividendbelasting
        [ID] => 25160
        [post_name] => tweede-kamer-neemt-wetsvoorstel-conditionele-bronbelasting-op-dividenden-aan
        [post_title] => Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [560] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25162
        [post_name] => eigenwoningregeling-van-toepassing-op-gedeelte-van-woning
        [post_title] => Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [561] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25164
        [post_name] => bijhouden-gewasbeschermingsmonitor-bij-inzet-gewasbeschermingsmiddelen
        [post_title] => Bijhouden gewasbeschermingsmonitor bij inzet gewasbeschermingsmiddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [562] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25166
        [post_name] => inschrijving-ubo-register-voor-27-maart-2022
        [post_title] => Inschrijving UBO-register voor 27 maart 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-21 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [563] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 25140
        [post_name] => woonadressen-afgeschermd-in-handelsregister-per-1-januari-2022
        [post_title] => Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [564] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25142
        [post_name] => uitstel-plenaire-behandeling-wetsvoorstel-wet-excessief-lenen-bij-de-eigen-vennootschap
        [post_title] => Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [565] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 25144
        [post_name] => tijdelijke-versoepeling-bijstandverlening-zelfstandigen
        [post_title] => Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [566] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 25146
        [post_name] => toepassing-bedrijfsopvolgingsregeling-na-splitsing
        [post_title] => Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [567] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25148
        [post_name] => strengere-aanpak-van-stalbranden
        [post_title] => Strengere aanpak van stalbranden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [568] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25150
        [post_name] => regionale-mestafzetovereenkomst-wordt-aan-de-voorwaarden-voldaan
        [post_title] => Regionale mestafzetovereenkomst: wordt aan de voorwaarden voldaan?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-14 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [569] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25109
        [post_name] => wijziging-besluit-fiscale-noodmaatregelen-coronacrisis
        [post_title] => Wijziging Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [570] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25111
        [post_name] => vaststellingsaanvraag-now-1
        [post_title] => Vaststellingsaanvraag NOW-1
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [571] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 25113
        [post_name] => maximum-uurprijzen-kinderopvangtoeslag-2022
        [post_title] => Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [572] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 25115
        [post_name] => subsidiebedragen-nieuwe-elektrische-autos-worden-lager
        [post_title] => Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto's worden lager
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [573] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25117
        [post_name] => afspraken-thuiswerken-grensarbeiders-verlengd
        [post_title] => Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [574] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 25119
        [post_name] => gelijkere-behandeling-vreemd-en-eigen-vermogen
        [post_title] => Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [575] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25121
        [post_name] => rechtbank-twijfelt-over-effectiviteit-emissiearme-stallen
        [post_title] => Rechtbank twijfelt over effectiviteit emissiearme stallen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [576] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25123
        [post_name] => geen-vergoeding-faunaschade-voor-gronden-met-beperkingen
        [post_title] => Geen vergoeding faunaschade voor gronden met beperkingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [577] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25125
        [post_name] => tijdelijk-aanvullend-belastinguitstel
        [post_title] => Tijdelijk aanvullend belastinguitstel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-10-07 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [578] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 25060
        [post_name] => kwijtscheldingswinstvrijstelling
        [post_title] => Kwijtscheldingswinstvrijstelling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [579] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25062
        [post_name] => steunmaatregel-nachtsluiting-horeca
        [post_title] => Steunmaatregel nachtsluiting horeca
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [580] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 25064
        [post_name] => contouren-maatregel-evenementen-vierde-kwartaal-2021
        [post_title] => Contouren maatregel evenementen vierde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [581] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25066
        [post_name] => subsidie-voor-opstellen-bedrijfsplan-omschakeling
        [post_title] => Subsidie voor opstellen bedrijfsplan omschakeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [582] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25068
        [post_name] => subsidie-voor-demonstratiebedrijven-duurzame-landbouw
        [post_title] => Subsidie voor demonstratiebedrijven duurzame landbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [583] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25070
        [post_name] => uitstel-inzaaien-vanggewas-na-mais
        [post_title] => Uitstel inzaaien vanggewas na maïs
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-30 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [584] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25032
        [post_name] => tarieven-en-heffingskortingen-inkomstenbelasting
        [post_title] => Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [585] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25034
        [post_name] => aanpassen-eigenwoningregeling-in-partnerschapssituaties-en-bij-overlijden
        [post_title] => Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [586] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25036
        [post_name] => bijtelling-emissievrije-auto
        [post_title] => Bijtelling emissievrije auto
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [587] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25038
        [post_name] => verlengen-gebruikelijkloonregeling-innovatieve-start-ups
        [post_title] => Verlengen gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [588] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25040
        [post_name] => gerichte-vrijstelling-thuiswerkkosten
        [post_title] => Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [589] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25042
        [post_name] => aanpassing-fiscale-regeling-aandelenoptierechten
        [post_title] => Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [590] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25044
        [post_name] => systematiek-so-afdrachtvermindering
        [post_title] => Systematiek S&O-afdrachtvermindering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [591] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25046
        [post_name] => milieu-investeringsaftrek-mia
        [post_title] => Milieu-investeringsaftrek (MIA)
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [592] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25048
        [post_name] => aanpassen-verwerking-negatieve-btw-melding
        [post_title] => Aanpassen verwerking negatieve btw-melding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [593] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25050
        [post_name] => vrijstelling-overdrachtsbelasting-bij-terugkoop-woning-met-verkoopregulerend-beding
        [post_title] => Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [594] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25052
        [post_name] => aanpassingen-bpm
        [post_title] => Aanpassingen bpm
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [595] => stdClass Object
      (
        [slug] => belastingplan
        [ID] => 25054
        [post_name] => verlaging-tarief-verhuurderheffing
        [post_title] => Verlaging tarief verhuurderheffing
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [596] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25056
        [post_name] => aanvullende-acties-mest-nodig
        [post_title] => Aanvullende acties mest nodig?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [597] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25058
        [post_name] => vrijstellingsregeling-zoogkoeien
        [post_title] => Vrijstellingsregeling zoogkoeien
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-23 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [598] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 25020
        [post_name] => financien-niet-van-plan-box-3-heffing-direct-aan-te-pakken
        [post_title] => Financiën niet van plan box-3-heffing direct aan te pakken
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [599] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 25022
        [post_name] => afschermen-adresgegevens-in-handelsregister
        [post_title] => Afschermen adresgegevens in Handelsregister
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [600] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25024
        [post_name] => levering-slooppand-of-bouwterrein
        [post_title] => Levering slooppand of bouwterrein?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [601] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 25026
        [post_name] => intracommunautaire-verwerving-nieuwe-auto
        [post_title] => Intracommunautaire verwerving nieuwe auto
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [602] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25028
        [post_name] => voorraadwaardering-bij-gebruiksnormencontroles
        [post_title] => Voorraadwaardering bij gebruiksnormencontroles
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [603] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 25030
        [post_name] => verkeersveiligheid-bij-oogstwerkzaamheden
        [post_title] => Verkeersveiligheid bij oogstwerkzaamheden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-16 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [604] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 24941
        [post_name] => termijn-aanvraag-ovk-verlengd
        [post_title] => Termijn aanvraag OVK verlengd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [605] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24943
        [post_name] => box-3-heffing-2017-geen-individuele-en-buitensporige-last
        [post_title] => Box-3-heffing 2017 geen individuele en buitensporige last
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [606] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24945
        [post_name] => einde-terbeschikkingstellingsregeling-door-verhuur-aan-derde
        [post_title] => Einde terbeschikkingstellingsregeling door verhuur aan derde
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [607] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24947
        [post_name] => stevige-maatregelen-in-ontwerp-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn
        [post_title] => Stevige maatregelen in ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [608] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24948
        [post_name] => vanggewas-na-mais-op-zand-en-lossgrond
        [post_title] => Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [609] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24950
        [post_name] => steunmaatregelen-corona-stoppen-per-1-oktober
        [post_title] => Steunmaatregelen Corona stoppen per 1 oktober
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [610] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 24909
        [post_name] => subsidiepot-aanschaf-elektrische-auto-2021-is-leeg
        [post_title] => Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [611] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 24911
        [post_name] => verhuur-onderneming-verhindert-bedrijfsopvolgingsregeling-niet
        [post_title] => Verhuur onderneming verhindert bedrijfsopvolgingsregeling niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [612] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 24913
        [post_name] => einde-generieke-steun-coronacrisis
        [post_title] => Einde generieke steun coronacrisis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [613] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24915
        [post_name] => schenking-schilderij-in-termijnen
        [post_title] => Schenking schilderij in termijnen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [614] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 24917
        [post_name] => terugvragen-buitenlandse-btw
        [post_title] => Terugvragen buitenlandse btw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [615] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24919
        [post_name] => voorwaarden-legalisatie-pas-meldingen
        [post_title] => Voorwaarden legalisatie PAS-meldingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [616] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24921
        [post_name] => opkoopregelingen-veehouderijbedrijven
        [post_title] => Opkoopregelingen veehouderijbedrijven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [617] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24923
        [post_name] => pilot-grondfonds-stikstofaanpak
        [post_title] => Pilot grondfonds stikstofaanpak
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-09-02 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [618] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24881
        [post_name] => werknemer-gehouden-aan-non-concurrentiebeding
        [post_title] => Werknemer gehouden aan non-concurrentiebeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [619] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24883
        [post_name] => ontslag-op-staande-voet-ten-onrechte-gegeven
        [post_title] => Ontslag op staande voet ten onrechte gegeven
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [620] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 24885
        [post_name] => aandeel-in-toekomstige-winst-niet-al-eerder-ten-laste-van-resultaat
        [post_title] => Aandeel in toekomstige winst niet al eerder ten laste van resultaat
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [621] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 24887
        [post_name] => eenmalige-uitkering-pensioenfonds-overleden-partner-was-loon
        [post_title] => Eenmalige uitkering pensioenfonds overleden partner was loon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [622] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24889
        [post_name] => welke-mogelijkheden-biedt-de-stikstofbank
        [post_title] => Welke mogelijkheden biedt de Stikstofbank?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [623] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24891
        [post_name] => vrijwillige-stikstofmaatregelen-melkveehouderij
        [post_title] => Vrijwillige stikstofmaatregelen melkveehouderij
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [624] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24893
        [post_name] => wijziging-regels-stalemissies-biologisch-pluimvee-en-varkens
        [post_title] => Wijziging regels stalemissies biologisch pluimvee en varkens
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-26 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [625] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24775
        [post_name] => vergeten-renteaftrek-eigen-woning-corrigeren-via-ambtshalve-vermindering-aanslag
        [post_title] => Vergeten renteaftrek eigen woning corrigeren via ambtshalve vermindering aanslag?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [626] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 24777
        [post_name] => opening-aanvraagloket-tvl-derde-kwartaal-2021
        [post_title] => Opening aanvraagloket TVL derde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [627] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24779
        [post_name] => belastingheffing-box-3-in-2017-en-2018-in-strijd-met-discriminatieverbod
        [post_title] => Belastingheffing box 3 in 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [628] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24781
        [post_name] => subsidie-ongedekte-vaste-kosten-land-en-tuinbouw
        [post_title] => Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [629] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24783
        [post_name] => vergoeding-schade-door-onrechtmatige-intrekking-fosfaatrechten
        [post_title] => Vergoeding schade door onrechtmatige intrekking fosfaatrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [630] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24785
        [post_name] => referentiesituatie-beweiden-en-bemesten-bij-natuurvergunningen
        [post_title] => Referentiesituatie beweiden en bemesten bij natuurvergunningen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-19 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [631] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 24548
        [post_name] => subsidie-verduurzaming-mkb
        [post_title] => Subsidie verduurzaming mkb
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [632] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 24550
        [post_name] => onbeperkte-navorderingstermijn-erfbelasting-niet-in-strijd-met-eu-vrijheden
        [post_title] => Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet in strijd met EU-vrijheden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [633] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 24552
        [post_name] => rechtbank-staat-afwijking-van-bua-toe
        [post_title] => Rechtbank staat afwijking van BUA toe
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [634] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24553
        [post_name] => regels-grasland-scheuren
        [post_title] => Regels grasland scheuren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [635] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24555
        [post_name] => beroep-op-overmacht
        [post_title] => Beroep op overmacht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [636] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24546
        [post_name] => vanggewas-na-mais-op-zand-en-lossgrond
        [post_title] => Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-09 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [637] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 24532
        [post_name] => verlenging-maximumvergoeding-consumptief-krediet
        [post_title] => Verlenging maximumvergoeding consumptief krediet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [638] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24534
        [post_name] => ontbinding-arbeidsovereenkomst-met-ex-vrouw-van-dga
        [post_title] => Ontbinding arbeidsovereenkomst met ex-vrouw van dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [639] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24536
        [post_name] => rechtbank-vindt-regeling-aftrek-specifieke-zorgkosten-discriminerend
        [post_title] => Rechtbank vindt regeling aftrek specifieke zorgkosten discriminerend
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [640] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 24538
        [post_name] => arbeidsovereenkomst-langdurige-arbeidsongeschikte-te-vroeg-ontbonden-voor-recht-op-compensatie
        [post_title] => Arbeidsovereenkomst langdurige arbeidsongeschikte te vroeg ontbonden voor recht op compensatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [641] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24540
        [post_name] => begrazingsovereenkomst-is-geen-geldige-gebruikstitel
        [post_title] => Begrazingsovereenkomst is geen geldige gebruikstitel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [642] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24542
        [post_name] => te-lang-drasplas-kost-landbouwer-geld
        [post_title] => Te lang drasplas kost landbouwer geld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-08-05 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [643] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 24481
        [post_name] => regeling-now-4-gepubliceerd
        [post_title] => Regeling NOW-4 gepubliceerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [644] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24483
        [post_name] => loon-tijdens-vakantie-inclusief-vergoeding-voor-overuren
        [post_title] => Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [645] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 24485
        [post_name] => niet-altijd-transitievergoeding-verschuldigd-bij-einde-slapend-dienstverband
        [post_title] => Niet altijd transitievergoeding verschuldigd bij einde slapend dienstverband
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [646] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 24487
        [post_name] => aanslag-opgelegd-zonder-uitkomst-boekenonderzoek-af-te-wachten
        [post_title] => Aanslag opgelegd zonder uitkomst boekenonderzoek af te wachten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [647] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24489
        [post_name] => regels-uitrijden-mest
        [post_title] => Regels uitrijden mest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [648] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24491
        [post_name] => extra-mogelijkheid-aanvraag-voorschot-basis-en-vergroeningsbetaling
        [post_title] => Extra mogelijkheid aanvraag voorschot basis- en vergroeningsbetaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [649] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 24371
        [post_name] => belasting-in-box-3-hoger-dan-behaald-rendement
        [post_title] => Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [650] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 24373
        [post_name] => mededeling-verrekening-door-belastingdienst
        [post_title] => Mededeling verrekening door Belastingdienst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [651] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 24375
        [post_name] => wijziging-besluit-wet-financiering-sociale-verzekeringen
        [post_title] => Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [652] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24377
        [post_name] => inspraak-voortaan-verplicht-bij-verlenen-natuurvergunningen
        [post_title] => Inspraak voortaan verplicht bij verlenen natuurvergunningen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [653] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 24379
        [post_name] => rechtbank-wijst-handhavend-optreden-tegen-pas-melder-af
        [post_title] => Rechtbank wijst handhavend optreden tegen PAS-melder af
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [654] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23838
        [post_name] => verkrijgingsprijs-aanmerkelijk-belang
        [post_title] => Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [655] => stdClass Object
      (
        [slug] => overdrachtsbelasting
        [ID] => 23840
        [post_name] => gezamenlijke-verkrijging-voor-overdrachtsbelasting
        [post_title] => Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [656] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 23842
        [post_name] => verplicht-eigen-risico-zvw-2022
        [post_title] => Verplicht eigen risico Zvw 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [657] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23844
        [post_name] => steunmaatregel-varend-erfgoed
        [post_title] => Steunmaatregel varend erfgoed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [658] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23846
        [post_name] => investeringsfonds-duurzame-landbouw-van-start
        [post_title] => Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [659] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23848
        [post_name] => aandachtspunten-ea-vanggewassen
        [post_title] => Aandachtspunten EA-vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [660] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23820
        [post_name] => publicatie-garantieregeling-evenementen
        [post_title] => Publicatie Garantieregeling Evenementen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [661] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 23822
        [post_name] => bedragen-kinderbijslag-per-1-juli-2021
        [post_title] => Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [662] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23824
        [post_name] => nakoming-toezeggingen-over-giftenaftrek
        [post_title] => Nakoming toezeggingen over giftenaftrek
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [663] => stdClass Object
      (
        [slug] => invordering
        [ID] => 23826
        [post_name] => wijziging-leidraad-invordering
        [post_title] => Wijziging Leidraad Invordering
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [664] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23828
        [post_name] => afzonderlijke-steunaanvragen-landbouwer-terecht-gekoppeld
        [post_title] => Afzonderlijke steunaanvragen landbouwer terecht gekoppeld
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [665] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23830
        [post_name] => natuurvergunning-nodig-voor-bepaalde-teelten
        [post_title] => Natuurvergunning nodig voor bepaalde teelten?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [666] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23803
        [post_name] => verlenging-termijn-aanvraag-vaststelling-tvl-4e-kwartaal-2020
        [post_title] => Verlenging termijn aanvraag vaststelling TVL 4e kwartaal 2020
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [667] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23805
        [post_name] => aanvraag-tvl-2e-kwartaal-2021
        [post_title] => Aanvraag TVL 2e kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [668] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 23807
        [post_name] => verlaging-premies-algemeen-werkloosheidsfonds
        [post_title] => Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [669] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23809
        [post_name] => aanpassing-now-derde-kwartaal-2021
        [post_title] => Aanpassing NOW derde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [670] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 23811
        [post_name] => invoering-registratiedrempel-voor-kleine-ondernemers
        [post_title] => Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [671] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23813
        [post_name] => melden-wijzigingen-ea-vanggewassen
        [post_title] => Melden wijzigingen EA-vanggewassen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [672] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23815
        [post_name] => hoofdlijnen-glb-akkoord-2023-2027
        [post_title] => Hoofdlijnen GLB-akkoord 2023-2027
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [673] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23817
        [post_name] => aanpassing-besluit-noodmaatregelen-coronacrisis
        [post_title] => Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-07-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [674] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 23789
        [post_name] => overschrijding-redelijke-termijn-bij-instemming-met-uitstel-uitspraak-bezwaar
        [post_title] => Overschrijding redelijke termijn bij instemming met uitstel uitspraak bezwaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [675] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23791
        [post_name] => registratiekosten-hypotheek-aftrekbaar
        [post_title] => Registratiekosten hypotheek aftrekbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [676] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 23792
        [post_name] => aanpassing-uitkeringsbedragen-per-1-juli-2021
        [post_title] => Aanpassing uitkeringsbedragen per 1 juli 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [677] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 23794
        [post_name] => rusland-zegt-belastingverdrag-met-nederland-op
        [post_title] => Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [678] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23796
        [post_name] => eisen-aan-medepacht-of-indeplaatsstelling
        [post_title] => Eisen aan medepacht of indeplaatsstelling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [679] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23798
        [post_name] => beloning-meewerkende-kinderen
        [post_title] => Beloning meewerkende kinderen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [680] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23800
        [post_name] => vergeet-de-uitstelregeling-belastingschulden-niet
        [post_title] => Vergeet de uitstelregeling belastingschulden niet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-24 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [681] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 23753
        [post_name] => aanpassing-verliesverrekening-vennootschapsbelasting-per-1-januari-2022
        [post_title] => Aanpassing verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [682] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23755
        [post_name] => afschaffing-fiscale-aftrek-scholingsuitgaven-per-1-januari-2022-of-1-januari-2023
        [post_title] => Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven per 1 januari 2022 of 1 januari 2023
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [683] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23757
        [post_name] => nota-van-wijziging-wetsvoorstel-excessief-lenen-bij-eigen-bv
        [post_title] => Nota van wijziging wetsvoorstel excessief lenen bij eigen bv
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [684] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 23759
        [post_name] => voorlopige-hechtenis-werknemer-geen-reden-voor-ontslag-op-staande-voet
        [post_title] => Voorlopige hechtenis werknemer geen reden voor ontslag op staande voet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [685] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23761
        [post_name] => digitaal-systeem-vervangt-papieren-vervoersbewijs-dierlijke-mest
        [post_title] => Digitaal systeem vervangt papieren vervoersbewijs dierlijke mest
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [686] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23763
        [post_name] => geen-aanspraak-pachter-op-ammoniakrechten
        [post_title] => Geen aanspraak pachter op ammoniakrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [687] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23765
        [post_name] => wel-feitelijk-gebruik-grond-geen-rechtsgeldige-gebruikstitel
        [post_title] => Wel feitelijk gebruik grond, geen rechtsgeldige gebruikstitel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-17 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [688] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 23721
        [post_name] => bandbreedte-uurloon-jeugd-liv-2021
        [post_title] => Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [689] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 23723
        [post_name] => conceptwetsvoorstel-wijziging-aandelenoptierechten
        [post_title] => Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [690] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23725
        [post_name] => startersregeling-tvl
        [post_title] => Startersregeling TVL
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [691] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 23727
        [post_name] => subsidiemodule-eurostars-open-tot-15-juni
        [post_title] => Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [692] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23729
        [post_name] => kortere-procedure-toepassing-innovatieve-stallen
        [post_title] => Kortere procedure toepassing innovatieve stallen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [693] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23731
        [post_name] => aanvragen-of-verlengen-bijzonder-uitstel-van-betaling-tot-30-juni
        [post_title] => Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling tot 30 juni
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-10 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [694] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23612
        [post_name] => tvl-startende-ondernemers
        [post_title] => TVL startende ondernemers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [695] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 23614
        [post_name] => bik-vervalt-met-terugwerkende-kracht
        [post_title] => BIK vervalt met terugwerkende kracht
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [696] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23616
        [post_name] => wijziging-aanwijzing-bezwaar-2020-als-massaal-bezwaar
        [post_title] => Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [697] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23617
        [post_name] => voorschot-basis-en-vergroeningsbetaling
        [post_title] => Voorschot basis- en vergroeningsbetaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [698] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23619
        [post_name] => nieuwe-perceelsgrenzen-controleren
        [post_title] => Nieuwe perceelsgrenzen controleren
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [699] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23621
        [post_name] => wijziging-pachtnormen-per-1-juli-2021
        [post_title] => Wijziging pachtnormen per 1 juli 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-06-03 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [700] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23610
        [post_name] => steun-en-herstelpakket-derde-kwartaal-2021
        [post_title] => Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-31 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [701] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 23598
        [post_name] => toepassing-inkomensafhankelijke-combinatiekorting
        [post_title] => Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [702] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23600
        [post_name] => verlaging-maximale-rente-consumptief-krediet-tot-1-juli-2022
        [post_title] => Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [703] => stdClass Object
      (
        [slug] => toeslagen
        [ID] => 23602
        [post_name] => maximum-uurprijzen-kinderopvang-2022-gepubliceerd
        [post_title] => Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [704] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23604
        [post_name] => nieuws-legalisatie-pas-meldingen
        [post_title] => Nieuws legalisatie PAS-meldingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [705] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23606
        [post_name] => hoge-gehalten-afgevoerde-mest-pakken-nadelig-uit-voor-veehouder
        [post_title] => Hoge gehalten afgevoerde mest pakken nadelig uit voor veehouder
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [706] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23608
        [post_name] => denk-aan-registratieplicht-landbouwvoertuigen
        [post_title] => Denk aan registratieplicht landbouwvoertuigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-27 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [707] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 23517
        [post_name] => parkeren-bij-attractiepark-is-aparte-dienst
        [post_title] => Parkeren bij attractiepark is aparte dienst
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [708] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 23519
        [post_name] => aangaan-huwelijksgemeenschap-geen-schenking
        [post_title] => Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [709] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingsrecht
        [ID] => 23521
        [post_name] => wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen
        [post_title] => Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [710] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23523
        [post_name] => keuze-referentietijdvak-tvl-tweede-kwartaal-2021
        [post_title] => Keuze referentietijdvak TVL tweede kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [711] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23525
        [post_name] => check-uw-bemestingsplan
        [post_title] => Check uw bemestingsplan
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [712] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 23527
        [post_name] => forse-aanscherping-regels-biologisch-pluimvee-per-2022
        [post_title] => Forse aanscherping regels biologisch pluimvee per 2022
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-20 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [713] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 23436
        [post_name] => inhuur-als-zzper-direct-na-ontslag-op-staande-voet
        [post_title] => Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [714] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 23438
        [post_name] => aanvraagloket-now-tweede-kwartaal-2021-geopend
        [post_title] => Aanvraagloket NOW tweede kwartaal 2021 geopend
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [715] => stdClass Object
      (
        [slug] => ondernemingswinst
        [ID] => 23440
        [post_name] => onderzoek-fiscale-klimaat-en-calamiteitenreserve-land-en-tuinbouw
        [post_title] => Onderzoek fiscale klimaat- en calamiteitenreserve land- en tuinbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-12 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [716] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 22921
        [post_name] => onzakelijke-borgstelling
        [post_title] => Onzakelijke borgstelling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [717] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 22923
        [post_name] => verdeling-gezamenlijke-inkomensbestanddelen
        [post_title] => Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [718] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 22925
        [post_name] => aanvragen-tvl-eerste-kwartaal-2021
        [post_title] => Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [719] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 22927
        [post_name] => minimumloon-per-1-juli-2021
        [post_title] => Minimumloon per 1 juli 2021
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [720] => stdClass Object
      (
        [slug] => internationaal
        [ID] => 22929
        [post_name] => aftrek-elders-belast-tweede-woning-in-buitenland
        [post_title] => Aftrek elders belast tweede woning in buitenland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [721] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22931
        [post_name] => aanvragen-kennisbonnen-vanaf-31-mei
        [post_title] => Aanvragen kennisbonnen vanaf 31 mei
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [722] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22933
        [post_name] => verbindendverklaring-onderzoeksprogramma-bo-akkerbouw
        [post_title] => Verbindendverklaring onderzoeksprogramma BO Akkerbouw
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-05-06 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [723] => stdClass Object
      (
        [slug] => subsidies
        [ID] => 22466
        [post_name] => doelgroepverklaring-loonkostenvoordeel
        [post_title] => Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [724] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 22468
        [post_name] => wetsvoorstel-betaald-ouderschapsverlof-aangenomen
        [post_title] => Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [725] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22470
        [post_name] => extra-betaling-jonge-landbouwers-en-eerdere-zzp-activiteiten
        [post_title] => Extra betaling jonge landbouwers en eerdere zzp-activiteiten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [726] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22472
        [post_name] => denk-aan-aanvragen-verhoogde-gebruiksnormen
        [post_title] => Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-29 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [727] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 22213
        [post_name] => toepassing-tariefgroep-erfbelasting-bij-erfenis-van-biologische-vader
        [post_title] => Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [728] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 22215
        [post_name] => kamervragen-compensatieregeling-transitievergoeding
        [post_title] => Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [729] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22217
        [post_name] => baangerelateerde-investeringskorting
        [post_title] => Baangerelateerde investeringskorting
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [730] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22219
        [post_name] => graasdierpremie
        [post_title] => Graasdierpremie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [731] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 22223
        [post_name] => eigen-woning-in-het-buitenland
        [post_title] => Eigen woning in het buitenland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [732] => stdClass Object
      (
        [slug] => successiewet
        [ID] => 22225
        [post_name] => kamervragen-erfbelasting-minderjarige-wezen-beantwoord
        [post_title] => Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-22 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [733] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 22191
        [post_name] => herstelmogelijkheid-aanvraag-subsidieregeling-praktijkleren-2019-2020
        [post_title] => Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [734] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 22193
        [post_name] => hoofdlijnen-verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-zelfstandigen
        [post_title] => Hoofdlijnen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [735] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 22195
        [post_name] => conclusie-a-g-belastingheffing-box-3-in-strijd-met-discriminatieverbod
        [post_title] => Conclusie A-G: belastingheffing box 3 in strijd met discriminatieverbod
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [736] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 22197
        [post_name] => wijziging-uitruil-overwerkbeloning
        [post_title] => Wijziging uitruil overwerkbeloning
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [737] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 22199
        [post_name] => geen-versoepeling-urencriterium-vierde-kwartaal-2020
        [post_title] => Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [738] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22201
        [post_name] => emissiefactoren-luchtwassers-niet-onjuist
        [post_title] => Emissiefactoren luchtwassers niet onjuist
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [739] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 22203
        [post_name] => onttrekking-percelen-aan-landbouw-en-betalingsrechten
        [post_title] => Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-15 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [740] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1849
        [post_name] => wederom-box-3-2
        [post_title] => Wederom box 3
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-04-14 12:12:55
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [741] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25722
        [post_name] => coronavirus-update-19-nieuwe-aanvraagronde-now-gaat-26-juli-2021-van-start-2-2
        [post_title] => Coronavirus update 19: Nieuwe aanvraagronde NOW gaat 26 juli 2021 van start
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2021-04-09 10:51:49
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [742] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 21967
        [post_name] => voorstel-aanpassing-fiscale-kwalificatie-van-rechtsvormen
        [post_title] => Voorstel aanpassing fiscale kwalificatie van rechtsvormen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [743] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21969
        [post_name] => dilemmas-in-de-now
        [post_title] => Dilemma's in de NOW
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [744] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21971
        [post_name] => verlenging-goedkeuring-eigenwoninglening
        [post_title] => Verlenging goedkeuring eigenwoninglening
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [745] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 21973
        [post_name] => arbeidsovereenkomst-geeindigd-voor-verstrijken-opzegverbod
        [post_title] => Arbeidsovereenkomst geëindigd voor verstrijken opzegverbod
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [746] => stdClass Object
      (
        [slug] => sociale-verzekeringen
        [ID] => 21975
        [post_name] => verkenning-leefvormen-aow
        [post_title] => Verkenning leefvormen AOW
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [747] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21977
        [post_name] => registratie-locatie-paarden-verplicht-vanaf-21-april
        [post_title] => Registratie locatie paarden verplicht vanaf 21 april
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [748] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21979
        [post_name] => subsidie-investeringen-in-bewezen-brongerichte-innovaties-pluimvee
        [post_title] => Subsidie investeringen in bewezen brongerichte innovaties pluimvee
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-08 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [749] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25716
        [post_name] => coronavirus-update-17-tegemoetkoming-voor-vaste-lasten-2
        [post_title] => Coronavirus update 19: Laatste stand van zaken betreffende de NOW en de TVL (21 juli 2021)
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2021-04-07 10:48:23
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [750] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25712
        [post_name] => coronavirus-update-17-tegemoetkoming-voor-vaste-lasten
        [post_title] => Coronavirus update 17: Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) (15 maart 2021)
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2021-04-06 10:44:40
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [751] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 25706
        [post_name] => belastingaangifte-2020
        [post_title] => Belastingaangifte 2020
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2021-04-05 10:41:07
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [752] => stdClass Object
      (
        [slug] => civiel-recht
        [ID] => 21932
        [post_name] => verkorting-betaaltermijn-grootbedrijf
        [post_title] => Verkorting betaaltermijn grootbedrijf
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [753] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 21934
        [post_name] => aanwijzing-bezwaar-box-3-2020-als-massaal-bezwaar
        [post_title] => Aanwijzing bezwaar box 3 2020 als massaal bezwaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [754] => stdClass Object
      (
        [slug] => dividendbelasting
        [ID] => 21936
        [post_name] => wetsvoorstel-bronbelasting-dividenden
        [post_title] => Wetsvoorstel bronbelasting dividenden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [755] => stdClass Object
      (
        [slug] => omzetbelasting
        [ID] => 21938
        [post_name] => alsnog-aftrek-voorbelasting-op-tijdstip-ingebruikneming
        [post_title] => Alsnog aftrek voorbelasting op tijdstip ingebruikneming?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [756] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21940
        [post_name] => registratie-antibioticagebruik-geiten-vanaf-1-april
        [post_title] => Registratie antibioticagebruik geiten vanaf 1 april
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [757] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21942
        [post_name] => voorkom-vervallen-betalingsrechten
        [post_title] => Voorkom vervallen betalingsrechten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-04-01 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [758] => stdClass Object
      (
        [slug] => loonbelasting
        [ID] => 21873
        [post_name] => gebruikelijk-loon-lager-dan-minimumloon
        [post_title] => Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [759] => stdClass Object
      (
        [slug] => algemeen
        [ID] => 21875
        [post_name] => recht-op-basisbetaalrekening-bij-nederlandse-bank
        [post_title] => Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [760] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21877
        [post_name] => contouren-evenementenregeling
        [post_title] => Contouren evenementenregeling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [761] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21879
        [post_name] => maispercelen-op-zand-en-lossgronden-alsnog-melden
        [post_title] => Maïspercelen op zand- en lössgronden alsnog melden
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [762] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21881
        [post_name] => regelgeving-scheuren-grasland
        [post_title] => Regelgeving scheuren grasland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [763] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21883
        [post_name] => verlenging-onbelaste-uitkering-vaste-reiskostenvergoedingen
        [post_title] => Verlenging onbelaste uitkering vaste reiskostenvergoedingen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-25 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [764] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21885
        [post_name] => verlenging-uitstel-van-belastingbetaling
        [post_title] => Verlenging uitstel van belastingbetaling
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [765] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21887
        [post_name] => aanvullingen-economisch-steunpakket
        [post_title] => Aanvullingen economisch steunpakket
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [766] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 21889
        [post_name] => wie-kan-opzettelijk-een-onjuiste-aangifte-doen
        [post_title] => Wie kan opzettelijk een onjuiste aangifte doen?
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [767] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21891
        [post_name] => europese-commissie-keurt-verruimingen-tvl-goed
        [post_title] => Europese Commissie keurt verruimingen TVL goed
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [768] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21893
        [post_name] => onzekerheid-rond-intern-salderen
        [post_title] => Onzekerheid rond intern salderen
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [769] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21895
        [post_name] => opgave-bos-in-gecombineerde-opgave
        [post_title] => Opgave bos in Gecombineerde opgave
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-18 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [770] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 21897
        [post_name] => verkoopopbrengst-sportpaard-niet-belast
        [post_title] => Verkoopopbrengst sportpaard niet belast
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [771] => stdClass Object
      (
        [slug] => arbeidsrecht
        [ID] => 21899
        [post_name] => non-concurrentiebeding-ongeldig-door-functiewijziging
        [post_title] => Non-concurrentiebeding ongeldig door functiewijziging
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [772] => stdClass Object
      (
        [slug] => formeel-recht
        [ID] => 21901
        [post_name] => rechtbank-draait-berekening-belastingrente-terug
        [post_title] => Rechtbank draait berekening belastingrente terug
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [773] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21903
        [post_name] => korting-stikstofgebruiksnorm-bij-mais-en-aardappelen-na-gras
        [post_title] => Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [774] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21905
        [post_name] => tegemoetkoming-vaste-lasten
        [post_title] => Tegemoetkoming vaste lasten
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [775] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21907
        [post_name] => veehouder-hanteert-onjuiste-gehalten-mestvoorraad
        [post_title] => Veehouder hanteert onjuiste gehalten mestvoorraad
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-11 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [776] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21909
        [post_name] => weigering-toekenning-now
        [post_title] => Weigering toekenning NOW
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [777] => stdClass Object
      (
        [slug] => corona-update
        [ID] => 21911
        [post_name] => verhoging-maxima-tvl
        [post_title] => Verhoging maxima TVL
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [778] => stdClass Object
      (
        [slug] => inkomstenbelasting
        [ID] => 21913
        [post_name] => eigenwoningregeling-bij-uitzending-naar-buitenland
        [post_title] => Eigenwoningregeling bij uitzending naar buitenland
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [779] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21915
        [post_name] => locatiegegevens-pas-meldingen-openbaar
        [post_title] => Locatiegegevens PAS-meldingen openbaar
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [780] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21917
        [post_name] => overgangsregeling-fosfaatdifferentiatie
        [post_title] => Overgangsregeling fosfaatdifferentiatie
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [781] => stdClass Object
      (
        [slug] => agro
        [ID] => 21919
        [post_name] => betalingsrechten-en-blokkerende-zeggenschap-jonge-landbouwers
        [post_title] => Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [782] => stdClass Object
      (
        [slug] => vennootschapsbelasting
        [ID] => 21921
        [post_name] => geen-reden-voor-afwaardering-vordering-op-dga
        [post_title] => Geen reden voor afwaardering vordering op dga
        [post_author] => 1
        [post_date] => 2021-03-04 04:00:00
        [year] => 2021
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [783] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3563
        [post_name] => verplicht-thuiswerken
        [post_title] => Verplicht thuiswerken
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-02-16 09:32:43
        [year] => 2021
        [month] => 2
        [post_type] => post
      )
  
    [784] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3514
        [post_name] => coronavirus-update-16-alle-steunmaatregelen-voor-het-mkb-op-een-rij
        [post_title] => Coronavirus update 16: Alle steunmaatregelen voor het MKB op een rij! (25 januari 2021)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-01-26 13:14:26
        [year] => 2021
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [785] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3482
        [post_name] => heeft-u-al-toegeslagen
        [post_title] => Heeft u al toegeslagen?
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-01-26 10:42:54
        [year] => 2021
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [786] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3458
        [post_name] => grijp-uw-kans
        [post_title] => Grijp uw kans!
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2021-01-26 10:38:41
        [year] => 2021
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [787] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3381
        [post_name] => coronavirus-update-15-now-3-0-gaat-van-start
        [post_title] => Coronavirus update 15: NOW 3.0 gaat van start! (16 november 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-11-16 14:24:36
        [year] => 2020
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [788] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3326
        [post_name] => bommetje-in-zzp-land
        [post_title] => Bommetje in ZZP-land
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-11-09 13:43:59
        [year] => 2020
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [789] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3298
        [post_name] => bent-u-al-gelabeld
        [post_title] => Bent u al gelabeld?
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-11-09 13:29:42
        [year] => 2020
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [790] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3235
        [post_name] => coronavirus-update-14-now-1-0-de-eindafrekening
        [post_title] => Coronavirus update 14: NOW 1.0 de eindafrekening (7 oktober 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-10-07 08:17:40
        [year] => 2020
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [791] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 3045
        [post_name] => belastingplannen-2021
        [post_title] => Belastingplannen 2021, wat betekent het voor u
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-09-28 14:16:37
        [year] => 2020
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [792] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2940
        [post_name] => coronavirus-update-13-uitstel-van-betaling-belastingrente
        [post_title] => Coronavirus update 13: uitstel van betaling/belastingrente (8 september 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-09-08 14:05:28
        [year] => 2020
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [793] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2906
        [post_name] => coronavirus-update-12
        [post_title] => Coronavirus update 12: Nieuwe ronde corona-steunmaatregelen (1 september 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-09-08 13:55:58
        [year] => 2020
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [794] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2866
        [post_name] => coronavirus-update-now2-0
        [post_title] => Coronavirus update 11: NOW 2.0 (1 juli 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-07-01 14:52:55
        [year] => 2020
        [month] => 7
        [post_type] => post
      )
  
    [795] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2821
        [post_name] => coronavirus-update-tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl
        [post_title] => Coronavirus update 10: Tegemoetkoming vaste lasten MKB (opvolger van de TOGS) kan vanaf vandaag worden aangevraagd (30 juni 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-06-30 09:12:48
        [year] => 2020
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [796] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2775
        [post_name] => geboorteverlof
        [post_title] => Dankzij een EU-richtlijn eindelijk langer geboorteverlof voor partners, maar is het lang genoeg?
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-06-23 13:00:15
        [year] => 2020
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [797] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2675
        [post_name] => coronavirus-update-tweede-noodpakket-financiele-maatregelen-26-mei-2020
        [post_title] => Coronavirus update 9: Tweede noodpakket financiële maatregelen (26 mei 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-05-26 12:04:30
        [year] => 2020
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [798] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2607
        [post_name] => opschalen
        [post_title] => Opschalen
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-30 12:54:27
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [799] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2590
        [post_name] => coronavirus-update-aanvullende-fiscale-maatregelen-coronacrisis-30-april-2020
        [post_title] => Coronavirus update 8: Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis (30 april 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-30 08:58:02
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [800] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2557
        [post_name] => coronavirus-update-crisismaatregelen-uitgebreid-10-april-2020
        [post_title] => Coronavirus update 8: Crisismaatregelen uitgebreid (10 april 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-10 11:23:33
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [801] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2522
        [post_name] => coronavirus-update-now-regeling-op-6-april-van-start
        [post_title] => Coronavirus update 7: NOW-regeling op 6 april van start (3 april 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-03 14:18:40
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [802] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2478
        [post_name] => coronavirus-update-tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo-31-maart-2020
        [post_title] => Coronavirus update 6 : Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) (31 maart 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-04-01 11:15:59
        [year] => 2020
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [803] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2429
        [post_name] => coronavirus-update-noodloket-togs-is-geopend-30-maart-2020
        [post_title] => Coronavirus update 5 : Noodloket (TOGS) is geopend! (30 maart 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-30 11:44:31
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [804] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2403
        [post_name] => coronavirus-update-steunmaatregelen-de-laatste-stand-van-zaken-voor-het-mkb-26-maart-2020
        [post_title] => Coronavirus update 4 : Steunmaatregelen, de laatste stand van zaken voor het MKB (26 maart 2020)
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-26 15:22:02
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [805] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2331
        [post_name] => coronavirus-update-uitstel-van-betaling-voor-het-mkb-banken-en-belastingdienst
        [post_title] => Coronavirus update 3: Uitstel van betaling voor het MKB. Banken en Belastingdienst
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-26 08:21:12
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [806] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2291
        [post_name] => coronavirus-update-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
        [post_title] => Coronavirus update 2: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-18 14:38:17
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [807] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2270
        [post_name] => economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus
        [post_title] => Coronavirus update 1: Economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-16 11:07:06
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [808] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2240
        [post_name] => coronavirus-en-verminderde-arbeidsinzet
        [post_title] => Coronavirus en verminderde arbeidsinzet
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-16 10:52:57
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [809] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2207
        [post_name] => corona-op-de-werkvloer
        [post_title] => Corona op de werkvloer
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-13 11:02:32
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [810] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2170
        [post_name] => wanneer-ben-ik-ondernemer
        [post_title] => Wanneer ben ik ondernemer
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-03-13 10:53:29
        [year] => 2020
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [811] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2072
        [post_name] => termijnen-voor-de-jaarrekening
        [post_title] => Termijnen voor de jaarrekening
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-01-30 07:46:18
        [year] => 2020
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [812] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2039
        [post_name] => last-minute
        [post_title] => Last minute
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-01-30 07:33:35
        [year] => 2020
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [813] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 2017
        [post_name] => balans-in-de-arbeidsmarkt
        [post_title] => Balans in de arbeidsmarkt?
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2020-01-30 07:25:09
        [year] => 2020
        [month] => 1
        [post_type] => post
      )
  
    [814] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1863
        [post_name] => factsheet-wet-arbeidsmarkt-in-balans
        [post_title] => FACTSHEET: Wet Arbeidsmarkt in Balans
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-11-18 08:28:51
        [year] => 2019
        [month] => 11
        [post_type] => post
      )
  
    [815] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1380
        [post_name] => wederom-box-3
        [post_title] => Wederom box 3
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2019-10-23 09:14:58
        [year] => 2019
        [month] => 10
        [post_type] => post
      )
  
    [816] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1283
        [post_name] => zelfstandigenaftrek
        [post_title] => Zelfstandigenaftrek
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2019-09-20 13:47:43
        [year] => 2019
        [month] => 9
        [post_type] => post
      )
  
    [817] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1234
        [post_name] => vivan-sponsor-fish-potato-run
        [post_title] => Vivan sponsor 29ste editie Fish Potato Run
        [post_author] => 7
        [post_date] => 2019-08-22 08:10:59
        [year] => 2019
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [818] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 1200
        [post_name] => flex-minder-flex-en-vast-minder-vast
        [post_title] => Flex minder flex en vast minder vast
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-08-20 07:55:33
        [year] => 2019
        [month] => 8
        [post_type] => post
      )
  
    [819] => stdClass Object
      (
        [slug] => oude-vacatures
        [ID] => 1036
        [post_name] => vacature-junior-assistent-accountants
        [post_title] => Junior assistent accountants
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-06-12 07:30:59
        [year] => 2019
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [820] => stdClass Object
      (
        [slug] => oude-vacatures
        [ID] => 1018
        [post_name] => vacature-belastingadviseur
        [post_title] => Belastingadviseur
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-06-12 07:06:43
        [year] => 2019
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [821] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 925
        [post_name] => zonnepanelen-nog-interessanter
        [post_title] => Zonnepanelen, nog interessanter
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-06-03 10:04:56
        [year] => 2019
        [month] => 6
        [post_type] => post
      )
  
    [822] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 917
        [post_name] => mannen-vrouwen-straks-gelijk
        [post_title] => Mannen en vrouwen straks eindelijk gelijk ?!
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-05-15 10:01:39
        [year] => 2019
        [month] => 5
        [post_type] => post
      )
  
    [823] => stdClass Object
      (
        [slug] => oude-vacatures
        [ID] => 642
        [post_name] => vacature-relatiebeheerder
        [post_title] => Relatiebeheerder/AGRO
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-04-15 09:48:11
        [year] => 2019
        [month] => 4
        [post_type] => post
      )
  
    [824] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 327
        [post_name] => belastingaangifte-2018
        [post_title] => Belastingaangifte 2018
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-03-20 11:26:28
        [year] => 2019
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [825] => stdClass Object
      (
        [slug] => vacatures
        [ID] => 685
        [post_name] => stage-vivan
        [post_title] => Stageplaatsen
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-03-16 08:35:39
        [year] => 2019
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
    [826] => stdClass Object
      (
        [slug] => nieuws-vivan
        [ID] => 330
        [post_name] => balans-geadviseerd
        [post_title] => Balans geadviseerd
        [post_author] => 6
        [post_date] => 2019-03-06 10:10:14
        [year] => 2019
        [month] => 3
        [post_type] => post
      )
  
  )
  
 • 2023 (110)
 • 2022 (366)
 • 2021 (311)
 • 2020 (27)
 • 2019 (13)