Denk aan de verplichte RI&E

Denk aan de verplichte RI&E

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het

Contouren nieuw systeem box 3

Contouren nieuw systeem box 3

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van belastingheffing over het werkelijk rendement in box 3. Dat nieuwe stelsel krijgt de vorm van een vermogensaanwasbelasting. In een dergelijk stelsel

Drank en Drugs

Drank en Drugs

Het aantal Covid-besmettingen in Nederland is in anderhalf jaar tijd inmiddels de twee miljoen gepasseerd. Covid is een zichtbare ziekte. Bij klachten blijft de zieke thuis en houdt hij/zij anderen op de hoogte van de situatie. Niet alle ziektes zijn echter zo...